Zarządzenia Dyrektora Zespołu
Rok szkolny 2023/2024

Rok szkolny 2022/2023


Rok szkolny 2021/2022

Rok szkolny 2020/2021 

Rok szkolny 2019/2020
Rok szkolny 2018/2019

Załącznik 2 – Regulamin oceniania nauczycieli Szkoły Podstawowej w ZSP w Halinowie.


Rok szkolny 2017/2018


 

Rok szkolny 2016/2017


Zarządzenie Nr 41/01/2017 w sprawie wprowadzenia Procedury organizowania zajęć gimnastyki korekcyjnej w ZSP w Halinowie.Zarządzenie Nr 40/09/2016 w sprawie dodatkowych dni wolnych w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w ZSP w Halinowie.


Zarządzenie Nr 39/09/2016 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej.


Zarządzenie Nr 38/09/2016 w sprawie wprowadzenia dziennika elektronicznego.


Rok szkolny 2015/2016

ZARZĄDZENIE NR 1/09/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 16 września 2015r.
w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.


ZARZĄDZENIE NR 2/10/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 01 października 2015 r.
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej.


ZARZĄDZENIE Nr 3/10/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 21 października 2015r.
w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy w związku ze świętem przypadającym w sobotę.


ZARZĄDZENIE NR 4/11/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 16 listopada 2015r.
w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.


ZARZĄDZENIE NR 5/11/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 16 listopada 2015r.
w sprawie wprowadzenia Procedury zwalniania ucznia: z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego; z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, nauki drugiego języka nowożytnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.


ZARZĄDZENIE NR 7/11/2015 Dyrektora Zespoły Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyprowadzania i odbierania dzieci w oddziałach przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie”. Unieważnione Zarządzeniem 55.09.2017


ZARZĄDZENIE NR 7/11/2015 Dyrektora Zespoły Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia „Procedury organizowania indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania.”


ZARZĄDZENIE NR 8/11/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 23 listopada 2015r.
w sprawie ustalenia trybu postępowania przy zwrocie kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych


ZARZĄDZENIE NR 9/11/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyprowadzania i odbierania dzieci w oddziałach przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie”. Unieważnione Zarządzeniem 55.09.2017


ZARZĄDZENIE NR 10/12/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 1 grudnia 2015 roku
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Służby Przygotowawczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.


ZARZĄDZENIE NR 11/12/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 28 grudnia 2015 roku
w sprawie: wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.


ZARZĄDZENIE NR 12/12/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 28 grudnia 2015 roku
w sprawie: zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.


ZARZĄDZENIE NR 13/12/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 28 grudnia 2015r.
w sprawie: wprowadzenia „Procedury zarządzania ryzykiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie”


ZARZĄDZENIE NR 14/12/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.


ZARZĄDZENIE NR 15/12/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 31 grudnia 2015 roku
w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.


ZARZĄDZENIE NR 16/12/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 31 grudnia 2015 roku
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynajmu obiektów sportowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.


ZARZĄDZENIE NR 17/12/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 31 grudnia 2015r.
w sprawie: ustalenia stawek za wynajem obiektów sportowych, pomieszczeń budynku oraz powierzchni reklamowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie. – ANULOWANE PRZEZ ZARZĄDZENIE 32/03/2016


ZARZĄDZENIE NR 18/01/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 11 stycznia 2016 roku
w sprawie: utrzymania w mocy Regulaminu wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół w Halinowie oraz Zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół.


ZARZĄDZENIE NR 19/01/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 11 stycznia 2016 roku
w sprawie: określenia zasad i norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej obowiązujących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Zmieniono Zarządzeniem Nr 42/01/2017.


ZARZĄDZENIE NR 20/01/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 11 stycznia 2016
w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie”.


ZARZĄDZENIE NR 21/01/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 11 stycznia 2016 roku
w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu kontroli zarządczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie”.


ZARZĄDZENIE NR 22/01/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 25 stycznia 2016 – traci moc z dniem 14 lipca 2018.


ZARZĄDZENIE NR 23/02/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 15 lutego 2016 roku
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.


ZARZĄDZENIE NR 24/02/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 19 lutego 2016 roku
w sprawie wprowadzenia regulamin korzystania oraz regulaminu rezerwacji kompleksu boisk sportowych „Orlik-2012” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.


ZARZĄDZENIE NR 25/02/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 19 lutego 2016 roku
w sprawie zakazu wstępu i korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik-2012” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.


ZARZĄDZENIE NR 26/02/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 29 lutego 2016 roku
w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie.>


ZARZĄDZENIE NR 27/03/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 2 marca 2016 roku
w sprawie: ustalenia wzoru karty obiegowej dla pracowników.


ZARZĄDZENIE NR 28/03/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 2 marca 2016 roku
w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej.


ZARZĄDZENIE NR 29/03/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 8 marca 2016 roku
w sprawie: wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku osoby pozostającej pod opieką Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie.


ZARZĄDZENIE NR 30/03/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie: wprowadzenia regulaminu przyprowadzania i odbierania uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.


ZARZĄDZENIE NR 31/03/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie: wprowadzenia regulaminu świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.


ZARZĄDZENIE NR 32/03/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie: uchylenia ZARZĄDZENIA NR 17/12/2015


ARZĄDZENIE NR 33/04/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 1 kwietnia 2016 rok
w sprawie: zmiany Regulaminu wynajmu obiektów sportowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/12/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 31 grudnia 2015r.


ZARZĄDZENIE NR 34/04/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 4 kwietnia 2016
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.


ZARZĄDZENIE NR 35/04/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Halinowie z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.


ZARZĄDZENIE NR 36/06/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Halinowie z dnia 5 czerwca 2016 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


ZARZĄDZENIE NR 37/06/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 17 czerwca 2016 roku
w sprawie: powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.