Rada RodzicówRada Rodziców 2023/2024

Joanna Goral – Przewodnicząca Rady Rodziców
Magdalena Boguszewska-Marzeion – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców
Małgorzata Sztygowska – Skarbnik

Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024.

Rada Rodziców uchwaliła rekomendowaną składkę w kwocie 50zł Wpłat można dokonywać na konto
29 8019 0000 2001 0200 9786 0001, w tytule podając klasę, lub do skarbników klasowych, nie ma możliwości wpłaty gotówką w sekretariacie!

Rada Rodziców 2022/2023

Joanna Goral – Przewodnicząca Rady Rodziców
Iwona Piech – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców
Małgorzata Sztygowska – Skarbnik
Rada Rodziców uchwaliła rekomendowaną składkę w kwocie 50zł/rok. Wpłat można dokonywać na konto
29 8019 0000 2001 0200 9786 0001, w tytule podając klasę, lub do skarbników klasowych, nie ma możliwości wpłaty gotówką w sekretariacie!Bilans środków w roku szkolnym 2021/2022 >>

Z budżetu Rady Rodziców finansowane będą:

1. Nagrody w konkursach klas 1-3, dla wszystkich uczestników (symboliczne, tak jak w zeszłym roku)
2. Książki dla klas 3 i 8 (zakończenie etapu edukacji) budżet zależny od cen i wpłat rodziców.
3. Dzień Edukacji Narodowej
4. Dzień dziecka, powtarzamy akcję lody + na co pozwoli budżet i pomysły,
5. Nagrody dla czerwonych pasków, budżet zależny od cen i wpłat rodziców.
6. Bal karnawałowy w klasach 1-3, ewentualnie dyskoteki w klasach 4-8 (do ustalenia z samorządem uczniowskim, czy potrzebują wsparcia finansowego)
7. Dofinansowanie wyjazdów sportowych
8. Nagrody dla sportowców.
9. Wpisowe w konkursach.
10. Teatrzyki dla klas 1-3

Kilka kolejnych punktów jest do dalszej dyskusji, szczegóły u klasowych przedstawicieli.

Chciałam serdecznie podziękować w imieniu dzieci za wszystkie zeszłoroczne wpłaty. Dzięki nim udało się sfinansować ogromną liczbę nagród książkowych dla naszych uczniów, jak i sprawić im niesamowitą frajdę lodami na dzień dziecka. Ten rok zaczynamy z ogromnym optymizmem i mam nadzieję, że nie spoczniemy na laurach i uda się zrealizować wszystkie założenia i jeszcze więcej.
Jeśli mają Państwo jakieś uwagi, pytania, sugestie, pomysły, to zapraszam do kontaktu przez przedstawicieli.
Joanna Goral


Podziękowania dla Rodziców uczniów klas 4 – 7


Podziękowania dla Rodziców uczniów klas III


Planetarium w Halinowie
Dzięki inicjatywie Rady Rodziców do naszej szkoły przyjechało planetarium. Wszyscy uczniowie w liczbie 934 mogli skorzystać z warsztatów i pokazów obiektów astralnych. To doskonała okazja dla uczczenia naszego znakomitego astronoma, fizyka i matematyka Mikołaja Kopernika bo rok 2023 to Rok Mikołaja Kopernika. Wszak mamy pięćset pięćdziesiątą rocznicę urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą jego śmierci.
Dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie przedsięwzięcia i wspaniały pomysł.


Światowy Dzień Pluszowego Misia
Miś odwiedził wszystkie klasy 1-3 i rozdał dzieciom cukierki. W klasach 4-8 umilał dzieciom czas na przerwach. Zajrzał też do sekretariatu i biblioteki, gdzie spotkał przedszkolaczki. Dziękujemy Radzie Rodziców za całkowite fundusze na wspaniałego Misia.


Przedstawienie kukiełkowe od Rady Rodziców dla klas 1 -3
11 i 13 października klasy 1-3 uczestniczyły w przedstawieniu kukiełkowym pt „Pan doktor i zwierzęta”. Autorem przedstawienia jest Rafał Sewuła, czyli Pan Teatrzyk. Dzieci świetnie bawiły się i z niecierpliwością czekają na kolejne spektakle.
Przedstawienie zostało opłacone z funduszu Rady Rodziców.


Rada Rodziców 2021/2022

Joanna Goral – Przewodnicząca Rady Rodziców
Magdalena Boguszewska–Marzeion – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców
Katarzyna Żukowska – Skarbnik
Iwona Piech – Sekretarz
Składka na Radę Rodziców 50zł/rok
Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na Konto Rady Rodziców SP Halinów:
29 8019 0000 2001 0200 9786 0001Bilans środków w roku szkolnym 2020/2021 >>

Rada Rodziców 2020/2021

Przewodnicząca Izabela Sarzyńska
Zastępca Magdalena Boguszewska-Marzeion
Skarbnik Katarzyna Żukowska
Skład Rady Rodziców 2020/2021 —>>>

Podziękowania dla Rady Rodziców
Dyrekcja, nauczyciele wychowania fizycznego oraz uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie składają serdeczne podziękowanie Radzie Rodziców za zakup sprzętu sportowego (26 sztuk profesjonalnych mat do ćwiczeń oraz 26 piłek rehabilitacyjnych ABS 45). Ufundowany zestaw sportowy uatrakcyjni zajęcia wychowania fizycznego i wspomoże rozwój ruchowy dzieci, w tak trudnym obecnie czasie. Bardzo dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.


Informacje z zebrania Rady Rodziców w dniu 15 września 2020
Drodzy Rodzice,
Przekazujemy informacje podsumowujące decyzje podjęte na pierwszym zebraniu Rady Rodziców oraz kolejne nasze uchwały i plany na najbliższe tygodnie. Szczególnie prosimy o wypełnienie ankiety deklaracji wpłat na Radę i określenia celów wydatkowania zgromadzonych funduszy. Będziemy również wdzięczni za wszelkie sugestie i opinie dotyczące działalności Rady Rodziców.
Zależy nam na tym, by optymalnie służyć wsparciem uczniom naszej szkoły. Na Państwa odpowiedzi w ankiecie czekamy do 16 października br.

LINK —>>>

1. Skład Prezydium Rady Rodziców na rok 2020-2021

Przewodnicząca – Iza Sarzyńska
Z-ca Przewodniczącej – Magdalena Boguszewska-Marzeion
Skarbnik – Katarzyna Żukowska

2. Komisja Rewizyjna

Decyzją RR sprawozdania finansowe będą publikowane, jak do tej pory na stronie szkoły. Na życzenie rodziców będzie realizowany wydruk przelewów z konta Rady. Rozliczenie faktur/gotówki max. 2 razy w roku szkolnym.

3. Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Uchwalono składkę minimalną 10 zł za semestr za każde dziecko, bez zwrotu prowizji do klas (za rok szkolny wychodzi 20 zł/dziecko). Płatność składek tylko przelewem na konto Rady Rodziców SP Halinów: 29 8019 0000 2001 0200 9786 0001 z dopiskiem klasy w tytule przelewu.

4. Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych na rok 2020/2021

RR negatywnie zaopiniowała terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych zaproponowanych przez Dyrekcję.

5. Organizacja Pikniku dla dzieci na przełomie września/października 2020 r.

RR zagłosowała nad przesunięciem wykorzystania środków zgromadzonych w ubiegłym roku na II semestr bieżącego roku szkolnego (albo piknik na Dzień Dziecka albo upominki, np. książki – dla wszystkich uczniów szkoły – jeszcze będziemy o tym rozmawiać).

6. Zakup dodatkowych ćwiczeń dla uczniów z klas 4-8

RR zamówiła ćwiczenia dla klas, które złożyły deklarację zakupu i wpłaciły pieniądze za ćwiczenia do P. Uli Cabaj/konto Rady Rodziców. Czekamy na dostawę ćwiczeń.

7. Partycypacja w zakupie wideofonów dla pozostałych klas 1-3

RR będzie współfinansować założenie wideofonów w pozostałych salach klas 1-3 w wysokości 2000 zł.

8. Określenie zasad zakupu nagród w konkursach dla klas 1-3.

RR podtrzymuje zasady finansowania nagród ustalone w ubiegłym roku, tj. nagradzamy wszystkich uczestników wyzwań. Zdecydowanej większości członków Rady przyświeca idea docenienia wysiłku każdego dziecka, eliminacja rywalizacji i nieuczciwego podejścia w sytuacjach, gdy prace nie są samodzielnie wykonywane przez dzieci.

9. Program przeciwdziałania chorobom kręgosłupa
Rada potwierdziła P. Dyrektor chęć skorzystania z Programu przeciwdziałania chorobom kręgosłupa w ramach funduszy unijnych i poprosiła o zgłoszenie naszej placówki do akcji.

10. Funkcjonowanie szkoły w czasach COVID-19

Oto odpowiedzi na kluczowe zapytania rodziców poruszone na zabraniu z P. Dyrektor:

• W przypadku, gdy większość klasy ze względu na objawy przeziębienia będzie przebywać w domu, lekcje dla pozostałych uczniów nadal będą odbywać się stacjonarnie. Uczniowie nieobecni będą mieli 14 dni na nadrobienie materiału przy wsparciu nauczycieli.

• Jeśli dziecko jest zakatarzone z powodu alergii, o której Państwo wiedzą, prosimy poinformować pisemnie o tym fakcie wychowawcę, by uczeń bez problemów mógł uczestniczyć w lekcjach.

W PLANACH:

1. Zebranie ofert fotografów

Jesteśmy w trakcie zebrania aktualnych ofert firm fotograficznych, by w październiku/listopadzie zorganizować klasom sesje zdjęciowe.

Z góry dziękujemy za poświęcony nam czas.

Pozdrawiam
Iza Sarzyńska, Przewodnicząca Rady Rodziców


Rada Rodziców 2019/2020

Przewodnicząca Izabela Sarzyńska
Zastępca Joanna Goral
Członek Małgorzata Boguszewska-Marzeion
Skarbnik Katarzyna Żukowska
Sekretarz Jolanta Pieńkowska
Skład Rady Rodziców 2019/2020


Szanowni Państwo,
Wracam z informacją zwrotną dotyczącą rekomendacji rodziców w temacie organizacji zakończenia roku szkolnego w czasach COVID-19. Jednocześnie prezentuję bilans wpłat oraz wydatków Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.

 • Chęć wzięcia udziału w zakończeniu roku szkolnego w klasie z wychowawcą zgłosili rodzice klas 3 i 8 oraz klasa Pani Augustyniak – dzieci chciałyby się osobiście pożegnać z wychowawczynią. Zdecydowana większość rodziców pozostałych klas nie widziała potrzeby osobistego odbioru świadectw przez uczniów.
 • Nagrody dla uczniów klas 3 – rodzice opowiedzieli się za kupnem książek dla dzieci i rotacyjnym wręczeniem przez wychowawców w klasach. Pozycja nagrody rekomendowana przez wychowawców została zaakceptowana przez przedstawicieli rodziców klas 3.
 • Nagrody dla wzorowych uczniów klas 4-8. Tu zdania były podzielone, niemniej 2/3 rodziców wypowiedziało się za nie kupowaniem nagród. Rodzicie zgodzili się na przesunięcie tych środków na imprezę #znowurazem. W załączeniu przesyłam poglądowo wstępne zestawienie, jakimi środkami dysponują dane klasy 4-8 w odniesieniu do liczby wzorowych uczniów (po odliczeniu zwrotu 25% wpłat do klasy). Uwzględniając rzeczywistość liczę na chwilę refleksji. Warto zastanowić się, czy w przyszłości nagrody za „czerwone paski” nie powinny być organizowane na poziomie oddziałów klasowych bądź w przestrzeni prywatnej. Można też przy zachowaniu mobilizacji wpłat na Radę Rodziców wykorzystać zwrot 25% prowizji z wpłat danej klasy właśnie na zakup nagród przez dany oddział.
 • Przypominam, że każda z klas może zgłaszać się do skarbnika (P. Katarzyna Żukowska) przez edziennik z prośbą o zwrot 25% z wpłat na Radę Rodziców. Ze względów bezpieczeństwa, proponujemy zwrot na konto przedstawiciela danej klasy. Wnioski prosimy przesyłać do 21 czerwca br.
 • Bilans wpłat i wydatków RR za rok 2019/2020
  Bilans środków RR w roku szkolnym 2019/2020 —>>>
  Zwroty środków RR dla klas —>>>

W imieniu Prezydium serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy wspierają całą społeczność uczniowską swoimi funduszami. Szczególnie wyrazy wdzięczności kierujemy do Rodziców z klasy 1b i 6c, którzy wykazali się wielką szczodrością i odpowiedzialnością. Podziwiamy Państwa mobilizację, solidarność, zrozumienie potrzeb dzieci.
Życzymy wszystkim dużo zdrowia.

Z poważaniem
Iza Sarzyńska, Przewodnicząca Rady Rodziców


Wszystkie ręce na pokład! Szykujemy Świąteczny Kiermasz!

Drodzy Rodzice,
Rada Rodziców współorganizuje Świąteczny Kiermasz, który odbędzie się w naszej szkole 21 grudnia br. w godz. 10.00 – 14.00. Z myślą o dzieciach, w tym roku podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu aktywności w trakcie tego wydarzenia. Obok tradycyjnego Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek, Konkursu na najpiękniejszą ozdobę Bożonarodzeniową, Kawiarenki, Kramu z gadżetami, przygotujemy warsztatowe strefy aktywności:

 1. Strefę świątecznego rękodzieła (dzieci przygotują swoje ozdoby, które zabiorą do domu, do wyboru: świeczniki, anioły, drewniane wianki i świąteczne kartki)
 2. Strefę zdrowych koktajli i przekąsek (smoothie, praliny – do spałaszowania na miejscu)
 3. Strefę Beauty (malowanie buziek, kolorowe warkocze, zmywalne tatuaże – termin użytkowania zależny od dziecka).

Chcemy, by w trakcie kiermaszu dzieci się świetnie bawiły, rozwijały swoje plastyczne talenty i eksperymentowały z komponowaniem zdrowych przekąsek. Oddajemy więc działanie w ich ręce, służąc wsparciem w przygotowaniach i obsłudze stref.

Skorzystanie z aktywności w danej strefie będzie kosztować 5 zł, a cały dochód przeznaczony zostanie na fundusz Rady Rodziców do wykorzystania zgodnie z przyjętym preliminarzem na rok 2019/2020.

Zależy nam jednak na tym, by cała społeczność rodziców włączyła się w przygotowania warsztatowych stref. Razem możemy więcej i będzie nam zdecydowanie łatwiej. Każdą z klas prosimy o przygotowanie na kiermasz konkretnego produktu i dostarczenie go do wychowawcy we wskazanym terminie (informacje znajdziecie go w mailu od wychowawców na edzienniku).

I już teraz gorąco ZAPRASZAMY WAS Z DZIEĆMI na świąteczną ZABAWĘ!
Liczymy na Waszą pomoc.

Rada Rodziców


Szanowni Rodzice,
Uprzejmie dziękujemy za udział w ankiecie dot. deklaracji wpłat na Radę Rodziców. Doceniamy to, że zechcieliście podzielić się z nami swoją opinią na temat celów wydatków funduszy z Rady Rodziców.
Na podstawie złożonych deklaracji opracowano preliminarz wydatków na rok szkolny 2019/2020.
Preliminarz wydatków Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 —>>>

Szanując dobrowolność składek będziemy dokładać starań, by zgromadzone środki wydatkować na rzecz wszystkich dzieci. Prosimy zatem tych, którzy nie wpłacili ani złotówki o wspaniałomyślność, oczywiście na miarę swoich możliwości.
Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać:

 • u skarbników klasowych (prosimy o płynne przekazywanie wpłat do sekretariatu)
 • bezpośrednio w sekretariacie szkoły
 • na Konto Rady Rodziców SP Halinów: 29 8019 0000 2001 0200 9786 0001

Jednocześnie pragniemy z całego serca podziękować Wszystkim, którzy zarówno w minionych latach, jak i w bieżącym roku wspierają Szkołę i Uczniów przekazując środki finansowe na fundusz Rady Rodziców. To Państwa dary są impulsem do podejmowania działań na rzecz rozwoju naszych pociech.

Działania do podjęcia przez Radę Rodziców:

 1. Organizacja warsztatów rozwojowych/edukacyjnych – Rada Rodziców przygotuje zestawienie propozycji i podda je głosowaniu członkom Rady.
 2. Likwidacja prac domowych w weekendy – Przekazano Pani Dyrektor informację o tym postulacie. Ponieważ temat ma zwolenników i przeciwników zarówno wśród rodziców, jak i nauczycieli, na początku II semestru zostanie w szkole zorganizowana debata. Na jej podstawie będzie wiadomo, czy statut szkoły wymaga zmian.
 3. Dyskusja z młodzieżą na temat zagrożeń wynikających z używek/niebezpieczeństwa w sieci – ten obszar ujęto w programie profilaktyki i wychowania. Jest realizowany przez wychowawców. Ze swej strony proponujemy zastanowić się nad inną formą prezentacji tematu, np. spektakle Teatru Kamienica:
  Spektakl
  Spektakl
  Spektakl od 13 roku życia
 4. Termoizolacja budynku szkoły, podniesienie progów zwalniających przed szkołą, mało miejsc parkingowych – Rada Rodziców wystosuje w tej sprawie pisma do władz Gminy i Powiatu.
 5. Rezygnacja z nagród na koniec roku za frekwencję – ustalono z Dyrekcją, że uczniowie, którzy nie opuścili dni w nauce zostaną wyróżnieni dyplomami. Rada Rodziców nie będzie sponsorować nagród dla tej kategorii.
 6. Zajęcia z ratownictwa medycznego – Rada Rodziców wysłała zapytanie ofertowe do firmy 4heplVR LINKChcemy by zajęcia były atrakcyjne dla dzieci.
 7. Nierówne wpłaty na Radę Rodziców przez poszczególne klasy – umożliwiamy 3 sposoby realizacji wpłat, licząc że rodzic wybierze optymalne rozwiązanie. Rozumiejąc poczucie niesprawiedliwości osób wpłacających większe datki w młodszych klasach rozdzielono budżety na wydatki dla klas 1-3 i 4-8 oraz uchwalono zwrot wpłat 25% środków do danej klasy. Mamy nadzieję, że nie stracą Państwo z oczu celu, jaki przyświeca nam wszystkim, czyli dbanie o rozwój dzieci i przyjazną przestrzeń w szkole.
 8. Docenianie dzieci, które nie zdobywają czerwonych pasków na forum szkoły – dla dzieci wyróżniających się szczególną postawą społeczną, na koniec roku szkolnego zostaną ufundowane specjalne nagrody.
 9. Zmniejszenie liczby godzin z religii do 1 tygodniowo – Rada Rodziców proponuje przeprowadzić ankietę wśród rodziców, tak by każdy miał możliwość wypowiedzi i poparcia bądź nie dla powyższego tego postulatu. Wynik ankiety przekażemy Dyrekcji.
 10. Bony do empiku/vouchery do kina, jako nagrody na koniec roku szkolnego – na chwilę obecną finanse Rady uniemożliwiają realizację tego postulatu. Większe wpływy na konto Rady Rodziców pozwolą wprowadzić zmiany. Nadzieja w Państwa dobrej woli.
 11. Zajęcia z psychologiem, wspieranie dzieci w budowaniu dobrych relacji – w planach budżetowych na następny rok Dyrekcja wystąpiła o dodatkowy etat nauczyciela terapeuty pedagogicznego. Rada Rodziców przygotuje też propozycje warsztatów dla uczniów z NVC. Polecamy również skorzystanie z biblioteki szkolnej, której Rada Rodziców przekazała ebooki o tematyce wspierającej rodzicielstwo, komunikację z dziećmi, edukację. Każdy rodzic może założyć w szkolnej bibliotece konto. Lista e-booków —>>>( EPUB , po format MOBI proszę zwrócić się bezpośrednio do Przewodniczącej Rady Rodziców). Prosimy nie udostępniać ebooków na forach do pobrania.
 12. Odblaski i oświetlenie rowerzystów – tu gorąca prośba do Was – Rodziców – byście wyposażyli swoje pociechy w zabezpieczenia i stosowne oświetlenie. Rada Rodziców może rozpatrzyć możliwość zakupu odblasków dla uczniów, jednak zależne to będzie od wpływu funduszy.

Z poważaniem
Iza Sarzyńska, przewodnicząca Rady Rodziców


Szanowni Państwo,

Informujemy o podjętych we wrześniu br. uchwałach Rady Rodziców, planowanych najbliższych działaniach i statusie odbioru zdjęć szkolnych z ubiegłego roku.
1. Pozytywne zaopiniowanie dodatkowych dni wolnych ustalanych przez dyrektora w roku szkolnym 2019/2020.
2. Uchwalenie programu wychowawczo – profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020. Program dostępny jest na stronie internetowej szkoły TUTAJ

Rada Rodziców w swoich opiniach zwróciła uwagę na szczególną konieczność edukacji i profilaktyki w obszarze zagrożeń wynikających z używania e-papierosów. Poniżej znajdą Państwo broszurę opublikowaną na stronie MEN wspierającą rodziców w powyższym temacie. TUTAJ

3. Ustalenie wysokości rekomendowanej składki na Radę Rodziców na rok 2019/2020 – 50 zł na rodzinę.
Wpłaty są dobrowolne i mają na celu wsparcie rozwoju uczniów. Prosimy pamiętać, że bez Państwa pomocy i zaangażowania niewiele będziemy mogli zdziałać.
Wpłaty na Radę Rodziców można przekazywać skarbnikom klasowym lub przelewem na konto bankowe. Jednocześnie informujemy, że czeka nas podpisanie nowej umowy na prowadzenie konta Rady Rodziców. O ewentualnych zmianach numeru rachunku niezwłocznie poinformujemy.
Rozliczenie wydatków za ubiegły rok znajdą Państwo w linku TUTAJ
4. Ustalenie możliwości zwrotu 25% wpłaconych należności na RR na konto danej klasy na koniec roku szkolnego.
Zwrot będzie na podstawie wniosku przedstawiciela Trójki Klasowej złożonego w sekretariacie najpóźniej do 15.06.2020. Jeśli klasa nie wystąpi o zwrot środków za dany rok szkolny, wszystkie pieniądze przejdą do dyspozycji Rady Rodziców, jako pozostałość bilansowa na kolejny rok szkolny lub do rozdysponowania na zakończenie roku. TUTAJ WNIOSEK

Najbliższe plany Rady Rodziców:
• Ustalenie preliminarza wydatków na rok 2019/2020, w tym określenie jakie działania edukacyjne, rozwojowe i wychowawcze będą finansowane z funduszy Rady Rodziców
• Zaopiniowanie planu finansowego szkoły
• Podjęcie decyzji, czy Rada zaangażuje się w organizację Bożonarodzeniowego Kiermaszu i Dnia Dziecka.
Status odbioru zdjęć z ubiegłego roku szkolnego
Zdjęcia dotarły do szkoły, wychowawcy klas pomogli w przekazaniu ich poszczególnym uczniom.
Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył złożyć zamówienia, a jest zainteresowany zakupem informujemy, że fotografie zostały przywrócone w galerii pod linkiem, który przekazywał wychowawca klasy/Pani Katarzyna Żukowska przez e-dziennik. Zamówienia można składać do 20.10.2019. Potem zdjęcia zostaną usunięte.

W przypadku pytań, sugestii dotyczących działalności Rady Rodziców pozostaję do Państwa dyspozycji.
Przewodnicząca Iza Sarzyńska


Rada Rodziców 2018/2019
Rozliczenie funduszy Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019.

Przewodnicząca – Katarzyna Żukowska

Zastępca – Urszula Woronowicz

Zastępca – Izabela Sarzyńska

Skład Rady Rodziców 2018/2019

Konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
29 8019 0000 2001 0200 9786 0001

Wpłaty na Radę Rodziców
Wysokość wpłaty na Radę Rodziców jest uzależniona od decyzji rodzica i może być to wpłata w wysokości np. 5, 10, 15, 20 zł lub innej.
Kwota 50 zł – jest rekomendowaną wysokością wpłaty, ale jest to tylko propozycja wysokości. Można oczywiście dokonać również wpłaty powyżej 50 zł.
Wpłat można dokonywać: do skarbników klasowych lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły, a skarbników prosimy o płynne przekazywanie wpłat do sekretariatu szkoły.
Rozliczenie Rady za rok 2017/2018.

Informacje Rady Rodziców
Przypominamy o uchwalonych w roku szkolnym 2018/2019 zasadach finansowych wprowadzonych przez Radę Rodziców.

 1. Rozdzielenie budżetów wpłat na Radę Rodziców dla klas 1-3 oraz klas 4-8.
 2. Klasy 1-3 i 4-8 mają inne potrzeby, ponadto zazwyczaj rodzice klas 1-3 chętniej dokonują wpłat na Radę Rodziców. Sprawiedliwszym rozwiązaniem jest podział środków na dwa odrębnie zarządzane budżety.
 3. Budżet wpłacony przez daną klasę zostanie podzielony na 2 części. 75% wpłat trafi do budżetu ogólnego, którym będzie dysponować Rada Rodziców, zaś 25% wpłat zostanie zwróconych klasie, na realizację własnych potrzeb.
 4. Zwrot dokonywany będzie w miesiącu maju lub czerwcu na podstawie wniosku przedstawiciela Trójki Klasowej złożonego najpóźniej do 15.06.2019. Wniosek (Załączniku nr 4 do Regulaminu Rady Rodziców na stronie szkoły, zakładka „Dla rodziców”) należy złożyć w sekretariacie. W przypadku, gdy klasa nie wystąpi o zwrot środków za dany rok szkolny, wszystkie pieniądze przechodzą do dyspozycji Rady Rodziców, jako pozostałość bilansowa na kolejny rok szkolny lub do rozdysponowania na zakończenie roku.

Pobierz wniosek —>>>

Warsztaty dla rodziców i nauczycieli
Dnia 5 grudnia, w naszej szkole Rada Rodziców zorganizowała warsztaty na temat Praw Dziecka. Wspólnie mogliśmy poznać perspektywę rozumienia tych praw przez rodziców, nauczycieli i dzieci – uczniów łódzkiej SP 137. Dziękujemy pedagożce, Ewie Morzyszek-Banaszczyk za inspirujące i budzące refleksję chwile. To niesamowite ile możemy się od siebie i dzieci nauczyć. Najcenniejsze wskazówki wyniesione z zajęć to: ZNAĆ, RESPEKTOWAĆ i STAĆ NA STRAŻY PRAW DZIECKA. Serdecznie dziękujemy rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie i udział w zajęciach.
Zachęcamy również do pobierania bezpłatnych publikacji dotyczących Praw Dziecka ze strony —>>>
Jeśli macie Państwo pomysły i potrzeby organizacji kolejnych warsztatów edukacyjnych, rozwojowych, wychowawczych, prosimy o kontakt z Radą Rodziców przez e-dziennik (Izabela Sarzyńska, Katarzyna Żukowska).
Rada Rodziców


Bezpłatne warsztaty dla rodziców
Rada Rodziców SP w Halinowie serdecznie zaprasza na warsztat edukacyjny „Lekcja o lekcji z Prawami Dziecka w roli głównej”. W trakcie spotkania będziemy mieli okazję porozmawiać o tym:
• Co wiemy, a czego nie wiemy?
• Co w tym obszarze jest najważniejsze dla rodziców, nauczycieli i dzieci oraz dlaczego?
• Kto, kiedy, jak, powinien respektować prawa.

Warsztat poprowadzi Ewa Morzyszek – Banaszczyk, nauczyciel, edukator, dyrektor SP nr 137 w Łodzi, w ramach Akademii Wymiany Doświadczeń Kreatywnych Nauczycieli „Budzącej się Szkoły”.
Spotkanie odbędzie się 5 grudnia br., w godz. 17.00 – 19.00, w SP w Halinowie. Zajęcia są bezpłatne.
Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztatach prosimy o przesłanie maila do Izy Sarzyńskiej z Rady Rodziców: isarzynska75@gmail.com lub przez e-dziennik. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Na Wasze maile czekamy do 2 grudnia. Osoby, które wezmą udział w zajęciach otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach.


Szanowni Państwo,
Rada Rodziców proponuje od roku szkolnego 2018/2019 zmianę w sposobie rozdziału środków finansowych zbieranych ze składek pieniężnych rodziców. Analiza wysokości wpłacanych środków przez poszczególne klasy wskazuje, że niektóre klasy regularnie wpłacają do wspólnego budżetu najwięcej środków, a niektóre klasy prawie wcale nie dokonują wpłat, lub są to wpłaty na minimalnym poziomie.
Zaproponowana poniżej zmiana ma na celu: po pierwsze uzyskanie większych wpływów do wspólnego budżetu, a po drugie bardziej sprawiedliwy podział zebranych pieniędzy pomiędzy klasy.

Propozycja do omówienia na najbliższym zebraniu
1. Budżety klas 1-3 oraz klas 4-8 zostaną rozdzielone.
Klasy 1-3 i 4-8 mają inne potrzeby, ponadto zazwyczaj rodzice klas 1-3 chętniej dokonują wpłat na Radę Rodziców. Sprawiedliwszym rozwiązaniem jest zatem podział tych budżetów na dwa odrębnie zarządzane budżety.
2. Budżety zostaną podzielone na 2 części, w stosunku procentowym 75% + 25%.
• 75% wpłat danej klasy trafi do budżetu ogólnego, którym tak jak do tej pory będzie dysponować Rada Rodziców.
• 25% wpłat zostanie „zwróconych” do klasy wpłacającej i środki te będą w dyspozycji klasy na cele klasowe – zwrot dokonywany będzie w miesiącu maju lub czerwcu na podstawie wniosku Trójki Klasowej każdej klasy złożonego najpóźniej do 15.06 [wniosek w formie mail-a lub pisma do Prezydium Rady Rodziców]. W przypadku gdy klasa nie wystąpi o zwrot, wszystkie pieniądze przechodzą do dyspozycji Rady Rodziców jako pozostałość bilansowa na kolejny rok szkolny lub do rozdysponowania na zakończenie roku.
W ten sposób klasy, które regularnie dokonują wpłat na wysokim poziomie nie będą miały poczucia, że finansują potrzeby całej szkoły. A dla klas, które mają wpłaty na niskim poziomie możliwe, że stanie się to dodatkowym motywatorem do dokonywania wpłat.
Trójki Klasowe proszę o przekazanie informacji zwrotnej do Prezydium Rady Rodziców, czy powyższa propozycja została zaakceptowana w ich klasach.
Dodatkowo proszę o przekazanie informacji.
1. Wysokość wpłaty na Radę Rodziców jest uzależniona od decyzji rodzica i może być to wpłata w wysokości np. 5, 10, 15, 20 zł lub innej.
50 zł – jest rekomendowaną wysokością wpłaty, ale jest to tylko propozycja wysokości. Można oczywiście dokonać również wpłaty powyżej 50 zł.
Wpłat można dokonywać: do skarbników klasowych lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły, a skarbników prosimy o płynne przekazywanie wpłat do sekretariatu szkoły.
2. Bookcrossing – wymiana książek w bibliotece/ korytarz – czy rodzice widzą taką potrzebę, jak dużo będzie chętnych.
3. Nagrody na zakończenie roku szkolnego – w tym roku szkolnym Rada Rodziców będzie szerzej uczestniczyć w zakupie tych nagród aby uniknąć powtórek z lat ubiegłych, jak również aby zwiększyć różnorodność i wartość merytoryczną tych nagród.
4. Do rozważenia propozycja, aby na zakończeniu roku szkolnego nagrodę otrzymywali nie tylko wzorowi uczniowie z czerwonym paskiem, lecz aby spośród uczniów każdej klasy wybrać takiego, która/y swoją pracą, zaangażowaniem, postawą jest przykładem dla innych – mimo, że nie ma to odzwierciedlenia w ocenach.
5. Skrzynka wymiany informacji – w wejściu do szkoły, przy stanowisku sprzątaczek stoi pudełko, w którym można zostawiać informacje, propozycje, skargi do Rady Rodziców – każda otrzymana informacja będzie weryfikowana i wg potrzeby rozwiązywana.


Rada Rodziców 2017/2018

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie
przewodnicząca – Katarzyna Żukowska
zastępca – Katarzyna Woś
skarbnik – Anna Przybysz–Bielecka
sekretarz : Tomasz Karkowski
członek – Marzena Milanowska

Komisja Rewizyjna:

Anna Jerzak, Ilona Podgórska, Grzegorz Kordek

Adres elektroniczny: rada@rrhalinow.szkola.pl
Konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
29 8019 0000 2001 0200 9786 0001


Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
Minimalna wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 50 zł.
Składkę należy wpłacić w całości lub w dwóch ratach do skarbników klasowych:
I rata – 25 zł do 30 października 2017 r.
II rata – 25 zł do 26 lutego 2018 r.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie działalności prowadzonej na rzecz uczniów naszej szkoły.