Akty prawne obowiązujące w ZespoleProcedury obowiązujące w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19
Akty prawne obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie

Statut Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie. Obowiązuje od 30 listopada 2017 roku. Zmiany w Statucie 1 września 2018, 12 września 2019, 27 sierpnia 2020, 24 września 2020.
Informacja o zmianach w Statucie
Zmiany w Statucie 2018 roku – Uchwała Nr 04.09.2018.2019.SP.
Zmiany w Statucie w 2019 roku – Uchwała Nr 08.2019.2020.SP.
Zmiany w Statucie w 2020 roku – Uchwała Nr 06.2020.2021. SP.
Zmiany w Statucie w 2020 roku – Uchwała Nr 08.2020.2021. SP.
Zmiany w Statucie w 2021 roku – Uchwała Nr 05.2021.2022. SP z dnia 30 września 2021.

Program wychowawczo-profilaktyczny. Obowiązuje od 30 listopada 2017 roku. Z dniem 30 listopada 2017 Program Wychowawczo-Profilaktyczny stał się integralną częścią Statutu Szkoły Podstawowej
Plan pracy wychowawczo-profilaktycznej. Obowiązuje od 30 listopada 2017 roku. Ewaluacja 1 września 2018, 12 września 2019, 24 września 2020, 30 września 2021.

Regulaminy użytkowania sal i obiektów ZSP w Halinowie

Regulamin korzystania ze świetlicy w ZSP w Halinowie

Regulaminy regulujące działania ZSP w Halinowie

Regulaminy organów ZSP w Halinowie

Procedury

Dowóz uczniów

Akty prawne obowiązujące w Przedszkolu w Halinowie.

Akty prawne obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie

Procedury bezpieczeństwa