Akty prawne obowiązujące w ZespoleAkty prawne obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie

Statut Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie – tekst jednolity 1 września 2023 roku.

Informacja o zmianach w Statucie
Zmiany w Statucie 2018 roku – Uchwała Nr 04.09.2018.2019.SP.
Zmiany w Statucie w 2019 roku – Uchwała Nr 08.2019.2020.SP.
Zmiany w Statucie w 2020 roku – Uchwała Nr 06.2020.2021. SP.
Zmiany w Statucie w 2020 roku – Uchwała Nr 08.2020.2021. SP.
Zmiany w Statucie w 2021 roku – Uchwała Nr 05.2021.2022.SP z dnia 30 września 2021.
Zmiany w Statucie w 2022 roku – Uchwała Nr 14.2022.2023.SP z dnia 26 maja 2022.
Zmiany w Statucie od 1.09.2022 roku – Uchwała Nr 07.2022.2023.SP z dnia 31 sierpnia 2022.
Zmiany w Statucie od 1.09.2023 roku – Uchwała Nr 04.2023.2024.SP z dnia 31 sierpnia 2023.


Program wychowawczo-profilaktyczny. Obowiązuje od 30 listopada 2017 roku. Z dniem 30 listopada 2017 Program Wychowawczo-Profilaktyczny stał się integralną częścią Statutu Szkoły Podstawowej
Plan pracy wychowawczo-profilaktycznej. Obowiązuje od 30 listopada 2017 roku. Ewaluacja 1 września 2018, 12 września 2019, 24 września 2020, 30 września 2021, 22 września 2022, 7 września 2023. Plan pracy wychowawczo-profilaktycznej jest zatwierdzony przez radę pedagogiczną i radę rodziców.


Rodzicu. Jeśli masz dziecko przewlekle chore to w celu zapewnienia mu podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz stosowania adekwatnych do rozwoju psychoruchowego sposobów postępowania, przekaż dyrektorowi szkoły (wychowawcy) istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym swojego dziecka.

Zapoznaj się z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia —>TUTAJ
Zgoda na podanie leków. Przekaż wychowawcy —>
Zgoda nauczyciela. Zabezpiecz nauczycieli, którzy podadzą lek —>


Standardy ochrony dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie


Regulaminy regulujące działania ZSP w Halinowie