Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2024/2025Mazowieckie Kurator Oświaty ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych w naborze na rok szkolny 2024/2025.

Zarządzenie NR 6 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2024 r.

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 —>>>


Jeśli wybrałeś szkołę w Warszawie rekrutację prowadzisz elektronicznie przez system
Kliknij TUTAJ —>>>


Jeśli wybrałeś szkołę w Mińsku Mazowieckim rekrutację prowadzisz elektronicznie przez system
Kliknij TUTAJ —>>>


Wykaz szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu mińskiego LINK —>>>

Wykaz szkół oraz informacje dotyczące dni otwartych w szkołach na terenie Warszawy LINK —>>>

Targi Edukacyjne 2024 w Warszawie – XL Salon Edukacyjny odbędzie się w dniach 15-16 marca 2024 roku w Centrum Wystawienniczym EXPO XXI
w Warszawie. Więcej informacji LINK —>>>


Jak przeliczamy punkty za oceny na świadectwie???
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów —>>>


Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły – 2024
29.02.2024

Dyrektorzy
Szkół województwa mazowieckiego

dotyczy: wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być uwzględniane przez dyrektora szkoły jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024. Wykaz składa się z 2 załączników:

załącznik nr 1 – zawody, które mogą być umieszczone na świadectwie kończącym szkołę, jeżeli uczeń zdobył miejsce zwycięskie w całym II etapie edukacyjnym;

Jednocześnie informuję, że za wysokie miejsca w zawodach umieszczonych w zał. nr 1 określa się maksymalnie pierwsze trzy miejsca (wyniki). Otrzymanie dyplomu/zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata, wyróżnienia określonego przez organizatora konkursu, a niebędącego pierwszym, drugim lub trzecim najlepszym wynikiem nie stanowi podstawy do wpisu na świadectwie i uzyskania punktów w rekrutacji.

Należy również podkreślić, iż niektóre zawody mają zasięg rzeczywisty odbiegający od tego wynikającego z nazwy konkursu. Punkty należy przyznać zgodnie z rzeczywistym zasięgiem określonym w wykazie.

załącznik nr 2 – konkursy przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych. W tych konkursach wszyscy uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata i finalisty uzyskują dodatkowe profity podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.

Szkolna komisja rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025, przyznaje punkty za osiągnięcie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w latach szkolnych 2019/2020 – 2023/2024 wyłącznie za konkursy umieszczone w niniejszym wykazie.

Nadmieniam, iż dyrektor szkoły podstawowej decyduje czy dane osiągnięcie jest osiągnięciem szczególnym. Nie ma obowiązku wpisywać wszystkich przedstawionych osiągnięć ucznia na świadectwie kończącym szkołę podstawową, niezależnie czy dane osiągnięcie było wpisane na świadectwach kończących klasę w latach poprzednich.

Załącznik 1
Załącznik 2

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski