Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023/2024Mazowieckie Kurator Oświaty ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych w naborze na rok szkolny 2023/2024.

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 —>>>

Najważniejsze informacje

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023, godzina 15.00 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 15 maja 2023 r. do 29 maja 2023 r.
  • Uzupełnienie wniosku o o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje należy złożyć od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. godz. 15.00.

Jeśli wybrałeś szkołę w Warszawie rekrutację prowadzisz elektronicznie przez system
Kliknij TUTAJ —>>>


Jeśli wybrałeś szkołę w Mińsku Mazowieckim rekrutację prowadzisz elektronicznie przez system
Kliknij TUTAJ —>>>

Jak przeliczamy punkty za oceny na świadectwie???
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów —>>>

Dodatkowe punktu dla laureatów zawodów, konkursów i olimpiad

ZARZĄDZENIE NR 8 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2023 r

Załącznik 1
Załącznik 2