Nauczanie zdalneDrodzy Rodzice i Uczniowie
Uruchamiamy dla wszystkich uczniów i nauczycieli aplikację Microsoft Teams, za pomocą której możliwa będzie realizacja w miarę potrzeb zajęć z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.
Prosimy rodziców młodszych dzieci o pomoc w instalacji aplikacji.
Starsi uczniowie na pewno sobie poradzą.

Jak pierwszy raz zalogować się do aplikacji i jak zainstalować aplikację przedstawia link poniżej.

Instalacja i logowanie.

  • Ważne!!!
    Jeśli jesteś uczniem Zespołu – login i hasło do pierwszego logowania już dawno otrzymałeś od wychowawcy.
    Jeśli jesteś nowym uczniem naszego Zespołu – poproś o dane do logowania na MS Teams przez dziennik elektroniczny od Dyrektor Lidii Kołakowskiej.
    Jeśli zapomniałeś hasła możemy je zresetować – poproś o reset hasła przez dziennik elektroniczny od Dyrektor Lidii Kołakowskiej.

Uwaga.

Dane do pierwszego logowania najlepiej skopiować i wkleić. Przy pierwszym logowaniu poproszą o zmianę hasła. Proszę koniecznie zapamiętać nowe hasło.