Młode Głowycertyfikat

Znamy raport z badania MŁODE GŁOWY – ogólnopolski i nasz szkolny.
Kwiecień 2023r.

Bardzo dziękujemy Rodzicom i Uczniom za zaangażowanie związane z realizacją badań naukowych pt. „MŁODE GŁOWY. OTWARCIE O ZDROWIU PSYCHICZNYM”. Mamy raport dotyczący naszych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego. Był on przedstawiany rodzicom podczas kwietniowego zebrania. Będzie wskazówką
do kierunków szkolnej pracy wychowawczo-profilaktycznej, ale również kierunków gminnej profilaktyki.
Cywilizacja zmienia się i wraz z jej rozwojem zmieniają się nasi uczniowie. Prosimy rodziców o wnikliwe zapoznanie się z raportem szkolnym, w którym brało udział 93 uczniów, ale również z raportem ogólnopolskim, w którym wzięło udział ponad 180 tysięcy uczniów z całego kraju.
Raport Szkoła Podstawowa w Halinowie
Raport ogólnopolski.


Styczeń 2022r.
Zachęcamy wszystkich Rodziców do zapoznania się z poradnikiem „Nowe technologie w domu”. Pomoże to Państwu ustalić zasady odpowiedzialnego korzystania z urządzeń cyfrowych w domu.
Krótki poradnik dla rodziców.


Aktualnie uczniowie naszej szkoły wypełniają anonimowe ankiety. Jest to forma profesjonalnego badania naukowego, którego wyniki pozwolą nam określić, jaka jest ogólna kondycja psychiczna naszej szkolnej młodzieży. Dziękujemy za zaangażowanie rodziców i liczny udział młodzieży.


Grudzień 2022r.
Badanie i kampania dotycząca zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodzieży.

Nasza szkoła przystępuje do projektu Młode Głowy realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo, w którym uczestniczy już ponad 1500 szkół.
Dzięki udziałowi w projekcie SOC szkoła zyska:
• możliwość bezpłatnego udziału w profesjonalnych badaniach naukowych;
• możliwość udziału w bezpłatnych webinariach pomagających wdrażać w szkole zasady cyfrowej higieny;
• dostęp do zamkniętej grupy dla nauczycieli koordynatorów Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;
• możliwość udziału w konkursach, kampaniach i projektach specjalnych dedykowanych wyłącznie szkołom ze wspólnoty SOC.
Oficjalna strona projektu: www.mlodeglowy.pl
Projekt kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (10-19 lat), a jego celem jest zbadanie, jaka jest ogólna kondycja psychiczna młodzieży, co tak naprawdę na nią wpływa oraz jak uczniowie w Polsce radzą sobie ze stresem i płynącą ze świata zewnętrznego presją. Jednym z głównych założeń, jakie sobie stawiamy jest przygotowanie na podstawie wyników badań kampanii społecznej, która pomoże młodym ludziom myśleć o sobie lepiej.
Projekt MŁODE GŁOWY wpisuje się w działania podejmowane przez SZKOŁY ODPOWIEDZIALNE CYFROWO oraz w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 określone przez MEN w pkt. 2.: Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Zadania

  1. Prosimy nauczycieli, rodziców i uczniów o zapoznanie się z listami polecającymi projekt Młode Głowy, w także z kwestionariuszem badania. Termin – listopad 2022.
  2. Prosimy chętnych rodziców o podpisanie zgody na badanie dziecka i przekazanie jej do wychowawcy lub do sekretariatu. Termin – listopad – grudzień 2022.
  3. Przeprowadzimy w szkole badania. Uczniowie indywidualnie lub w niewielkich grupach wypełniają ankiety online. Termin – grudzień 2022- styczeń 2022.

Po zakończonym badaniu poinformujemy nauczycieli, rodziców i uczniów o wynikach i wdrożymy opdowiednie działania profilaktyczne.
Młode Głowy – list do uczniów.

Młode Głowy – list do rodziców i zgoda na badania.

Kwestionariusz