LogopediaRok szkolny 2022/2023

Urszula Balcerowicz
logopeda
Budynek A pokój 11
U_Balcerowicz

Godziny pracy:
pn. …………
wt. …………
śr. …………
czw. …………
pt. …………

Aleksandra Krysztofiak
logopeda
Budynek przedszkola
a_krysztofiak (Copy)

Godziny pracy:
Pon 10.30-14.45
Wt 8.30-14.15
Sr 09.00-14.15
Czw 09.45-15.00
Pt 09.45-11.15

Kamila Parol
logopeda
Budynek A pokój 11
k_parol (Copy)

Godziny pracy:
Pon 8.15-13.00
Wt 12.45-16.15
Śr 8.30-14.00
Czw 9.00-14.15
Pt 12.00-16.00


Rok szkolny 2021/2022

Urszula Balcerowicz
logopeda
Budynek A pokój 11
U_Balcerowicz
Godziny pracy:
pn. 12.45 – 16.00
wt. 12.00 – 15.15
śr. 9.00 – 14.15
czw. 8.55 – 13.55
pt. 9.30 – 14.45
Aleksandra Krysztofiak
logopeda
Budynek przedszkola
a_krysztofiak (Copy)
Godziny pracy:
Pon. 9-14.15
Wt. 7.45-13.30
Sr. 9- 14.15
Czw. 9-14.15
Pt. 12.40-14.10


Rok szkolny 2020/2021

Agata Miklasz-Kuć
logopeda
Budynek A pokój 11
a_miklaszkuc
Godziny pracy:
pn. 12.45 – 16.00
wt. 12.00 – 15.15
śr. 9.00 – 14.15
czw. 8.55 – 13.55
pt. 9.30 – 14.45
Aleksandra Krysztofiak
logopeda
Budynek B pokój 27
a_krysztofiak
Godziny pracy:
pn. 9.40-13.25
wt. 8.30-13.30
śr. 9.35-14.05
czw. 9.30-13.30

Rok szkolny 2019/2020

Urszula Balcerowicz

Godziny pracy:
pn. 9.30 – 17.00
wt. 9.00 – 12.15
śr. 12.30 – 16.30
czw. 8.15 – 16.30
pt. 13.30 – 16.30
Budynek A pokój 11
U_Balcerowicz

Jestem pedagogiem posiadającym uprawnienia do pracy w charakterze logopedy oraz nauczyciela w przedszkolu publicznym i niepublicznym, nauczyciela w klasach I–III szkoły podstawowej oraz doradcy pedagogicznego w środowisku lokalnym w zakresie problematyki rodziny z małymi dziećmi. Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w Pomagisterskim Studium Logopedycznym utworzonym przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, dzięki którym uzyskałam tytuł logopedy dyplomowanego. Ukończyłam wiele szkoleń, m.in.: Dziecko z rozszczepem wargi i podniebienia: leczenie wielospecjalistyczne, diagnoza i terapia zaburzeń mowy, Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego (alalia) diagnoza i terapia, Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka wadliwej wymowie i skutecznej terapii (były one prowadzone przez najlepszych specjalistów w kraju). W swojej pracy koncentruję się w szczególności na wnikliwym badaniu logopedycznym, postawieniu rzetelnej diagnozy oraz prowadzeniu terapii w zakresie: opóźnionego rozwoju mowy, afazji (dysfazji), jąkania, autyzmu i dyslalii. W programowaniu oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych biorę pod uwagę indywidualne potrzeby i możliwości swoich podopiecznych, a za podstawę osiągnięcia sukcesu logopedycznego uważam okazywanie dziecku wiele troski i cierpliwości oraz budowanie pozytywnych relacji z rodzicami, aktywnie włączającymi się w proces usprawniania. Podczas zajęć wykorzystuję atrakcyjne środki dydaktyczne, m.in. artykuły spożywcze (krem czekoladowy, płatki śniadaniowe), szpatułki laryngologiczne, samodzielnie opracowane i wykonane karty pracy, których zadaniem jest zachęcenie pacjenta do wykonania ćwiczeń logopedycznych, uznawanych niesłusznie za nieprzyjemne.

Harmonogram działań logopedycznych.


Iwona Napiórkowska
Godziny pracy:
poniedziałek – 8.50 – 9.40
wtorek – 12.00 – 16.00
środa – 7.25 – 9.35
Budynek A pokój 11
i_napiorkowska

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Ze szkołą w Halinowie związana jestem od początku swojej pracy zawodowej – od 1996 roku. Poza uzyskanym wykształceniem ukończyłam podyplomowe studia logopedyczne w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie pod kierunkiem wybitnych specjalistów w dziedzinie logopedii – Krzysztofa Szamburskiego i Danuty Emiluty- Rozya. Brałam udział w licznych kursach i warsztatach przygotowujących do pracy z dziećmi. Ukończyłam szkolenie „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”. Prowadziłam jako wolontariusz terapię logopedyczną z dziećmi niepełnosprawnymi w stowarzyszeniu „Kubuś”. Brałam udział w programie – Nauczyciel z Klasą, w którym pracowałam z użyciem metod aktywizujących i ocenianiem kształtującym.
Otaczam indywidualną opieką każde dziecko. Dostosowuję metody i formy pracy do możliwości dziecka. Potrafię skutecznie organizować i planować swoją pracę. Podczas swoich doświadczeń zawodowych nauczyłam się odpowiedzialności, rzetelności, a także cierpliwości. Praca, którą wykonuję daje mi wiele satysfakcji i radości.


Rok szkolny 2019/2020

Zapisy na spotkania konsultacyjne z logopedą.
Drodzy Rodzice,
pragnę poinformować, że trwają zapisy na spotkania konsultacyjne, które będą odbywały się w miesiącach styczniu i lutym 2020r.. Zachęcam do kontaktowania się ze mną w tej sprawie od dn. 16.12.2019r., osobiście lub telefoniczne
(tel. 22 760 53 60).
Urszula Balcerowicz


Zapisy na spotkania konsultacyjne z logopedą.
Drodzy Rodzice, pragnę poinformować, że trwają zapisy na spotkania konsultacyjne, które będą odbywały się w miesiącach listopadzie i grudniu.
Zachęcam do kontaktowania się ze mną w tej sprawie od dnia 16.10.2019r. osobiście lub telefonicznie (tel. 22 760 53 60).
Logopeda Urszula Balcerowicz


Zapisy na spotkania konsultacyjne z logopedą.
Drodzy Rodzice,
pragnę poinformować, że trwają zapisy na spotkania konsultacyjne, które będą odbywały się w miesiącach wrześniu i październiku.
Zachęcam do kontaktowania się ze mną w tej sprawie dn. 23.09.2019r., w godzinach 16.10-17.00, osobiście lub telefoniczne (tel. 22 760 53 60).
Urszula Balcerowicz


Rok szkolny 2016/2017


Spotkania konsultacyjne
Zapisy na spotkania konsultacyjne z logopedą będą odbywały się 10.05.2017r.(środa) od 16.00 do 17.00.
Możliwy jest kontakt osobisty lub telefoniczny (22) 783-60- 90 wew.363.


Informacje dla rodziców przedszkolaków
Omówienie wyników przesiewowych badań logopedycznych, którymi objęte były dzieci uczęszczające do MRÓWECZEK, ŻUCZKÓW oraz PSZCZÓŁEK odbędzie się w następujących dniach:
29.03.2017r. od 8.30 do 17.00 (środa)
31.03.2017r. od 8.00 do 11.30 (piątek)
Osoby zainteresowane, proszone są o wpisanie się na listę umieszczoną na głównej tablicy ogłoszeń znajdującej się na terenie przedszkola.


Spotkanie z logopedą.
Serdecznie zapraszam rodziców dzieci uczęszczających do MRÓWECZEK, ŻUCZKÓW, PSZCZÓŁEK do udziału w spotkaniu z logopedą, które odbędzie się w dniach 15 i 22.03.2017r. o godz.16.20 w sali nr 102 na terenie szkoły podstawowej.

Celem spotkania będzie omówienie:
– głównych założeń Strategii udzielania pomocy logopedycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie WSPÓLNA SPRAWA
– przyczyn i objawów najczęściej występującej formy zaburzenia mowy.
Osoby zainteresowane, proszone są o wpisanie się na listę umieszczoną na głównej tablicy ogłoszeń znajdującej się na terenie przedszkola.


DODATKOWE KONSULTACJE DLA RODZICÓW
Drodzy Rodzice
Od 19.12.2016r. do 22.12.2016r. będą trwały zapisy na doraźne spotkania konsultacyjne z logopedą odbywające w miesiącach styczniu i lutym 2017r. Serdecznie zachęcamy do kontaktowania się ze specjalistą osobiście lub telefoniczne (22) 783-60-90 wew.6.


KONSULTACJE DLA RODZICÓW

Szkoła podstawowa poniedziałek 16.00 – 17.00
Przedszkole środa 16.00 – 17.00

Datę i godzinę spotkań konsultacyjnych należy wcześniej ustalić z logopedą, kontaktując się w wyznaczonym terminie telefonicznie (22) 783-60-90 wew.6 lub osobiście.

Terminy zapisów będą umieszczone na drzwiach gabinetu oraz na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w zakładce Logopeda.


Rok szkolny 2015/2016


Omówienie wyników przesiewowych
Omówienie wyników przesiewowych badań logopedycznych odbędzie się w czwartek 7 kwietnia w sali nr 10, mieszczącej się na terenie Szkoły Podstawowej przy salach grup zerowych. Informację dotyczącą diagnozy uzyskają wyłącznie rodzice dzieci, którzy uprzednio wpisali się na udostępnioną listę.


Zapisy na spotkania konsultacyjne będą odbywały się 15.03.2015r.(wtorek)
od 16.00 do 17.00.
Możliwy jest kontakt osobisty lub telefoniczny
(22) 783-60-90 wew.6.


Informacja dla rodziców przedszkolaków.

Omówienie wyników przesiewowych badań logopedycznych, którymi objęte były dzieci uczęszczające do przedszkola odbędzie się w czwartek 7 kwietnia 2016r. w godzinach od 9.00 do 16.30.
Osoby zainteresowane, proszone są o wpisanie się na listę umieszczoną na drzwiach gabinetu logopedycznego znajdującego się na terenie przedszkola.


Grupowe zabawy logopedyczne wstępem do badań przesiewowych.

Od 15 stycznia 2016r. wśród dzieci przedszkolnych prowadzone są przesiewowe badania logopedyczne, poprzedzone udziałem najmłodszych w grupowych zabawach, prowadzonych przez specjalistę. Celem zajęć jest budowanie pozytywnych relacji na płaszczyźnie dziecko terapeuta oraz niwelowanie stresu związanego z badaniem.
Przedszkolaki mają okazję uczestniczyć w ciekawych formach aktywności, podczas których stosowane są różnorodne metody pracy oraz atrakcyjny materiał edukacyjny. Spotkanie rozpoczyna wspólnym odśpiewaniem piosenki na przywitanie, następnie wykonywane są ćwiczenia uczące koncentrowania uwagi na sygnałach dźwiękowych, różnicowania i identyfikacji bodźców wzrokowych oraz akustycznych. Kolejna zabawa polega na wykonywaniu ćwiczeń warg i języka z wykorzystaniem pysznego kremu czekoladowego, który jest świetnym narzędziem służącym do usprawniania aparatu artykulacyjnego. Zastosowanie bodźca oddziałującego na wiele zmysłów (smak, węch, dotyk, wzrok) jest korzystniejsze niż słowne zachęcanie do wykonywania ruchów warg bądź języka. W przypadku zastosowania materiału spożywczego zadania stają się jednocześnie gratyfikacją (nagrodą). Badanie m.in. zakłada dokonanie oceny budowy zgryzu, podniebienia, warg itd. , oceny sposobu realizacji głosek, podczas której konieczna jest ingerencja do wnętrza jamy ustnej. Aby dzieci się tego nie obawiały wspólnie z logopedą wykonują Śmiecholudka z wypełnionej powietrzem rękawiczki diagnostycznej, dorysowując mu śmieszne oczy, włosy, nosek itd. Dzięki zajęciom, które posiadają elementy zabawy i nauki oraz opisują przebieg badania przedszkolaki chętnie biorą w nim udział.


Pragnę poinformować, że w miesiącu lutym 2016 r. prowadzenie zajęć logopedycznych zostaje wstrzymane w związku z odbywającymi się badaniami logopedycznymi obejmującymi dzieci uczęszczające do przedszkola. W tym czasie, opieką specjalisty będą objęte tylko dzieci posiadające orzeczenia wystawione przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


O nowym terminie zajęć, zostaniecie Państwo powiadomieni niezwłocznie po zakończeniu przez logopedę czynności diagnostycznych oraz omówieniu wyników badania z rodzicami przedszkolaków.


Uwaga !

Zapisy na spotkania konsultacyjne będą odbywały się 17.12.2015r.(czwartek)
od godz.17.00

KONSULTACJE
śr. 16.20 – 17.25

Terminy spotkań konsultacyjnych należy wcześniej ustalić z logopedą, kontaktując się telefonicznie (22) 783-60-90 wew.363 lub osobiście.

Terapią logopedyczną w formie zajęć logopedycznych odbywających się raz w tygodniu, objęci zostaną w pierwszej kolejności uczniowie klas 0 – III Szkoły Podstawowej, zaś dla dzieci w wieku 3 i 4 lat prowadzone będą zajęcia w ramach spotkań konsultacyjnych.
W pierwszych tygodniach drugiego semestru roku szkolnego 2015/2016 specjalista przeprowadzi badania przesiewowe wśród przedszkolaków.


Harmonogram działań logopedycznych.
Zasady kwalifikowania uczniów.
Zadania rodzica.

 

Omówienie wyników przesiewowych badań logopedycznych, którymi objęci byli uczniowie klas zerowych i pierwszych odbędzie się w środę, 21.10.2015r. Osoby zainteresowane, proszone są o zgłoszenie się w tym dniu do logopedy w godzinach 12.00 – 17.00.