Dowóz uczniówDowóz uczniów

Wniosek składamy do wychowawcy klasy najpóźniej do 6 września. Uwagi i wnioski dotyczące dowozu prosimy kierować do sekretariatu szkoły, który jest upoważniony do przekazywania ich do Centrum Usług Wspólnych.

Rozkład jazdy autobusów od 4 września 2023 roku, zmiana od 6 listopada 2023 roku

Linia 801
Linia 802
Linia 803
Linia 804
Linia 805
Linia 807