Experience the Enthusiasm of EntrepreneurshipErasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ERASMUS +

Jednym z projektów Erasmus+ jest „Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship”, w którym bierze udział Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.10.2019r. do 31.09.2021r. przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Akcja KA2 2019 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, KA201 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej.

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Razem z nami w projekcie uczestniczą:

  1. Hiszpania – CEIP Juan Perez Villamil w mieście Móstoles (Madrid)
  2. Rumunia – Scoala GimnazialaVarias Judet Timis w Varia
  3. Finlandia – Karkalovaaran peruskoulu w Ravaniemi
  4. Włochy – Istituto Comprensivo Berlinguer w Ragusa.

 

Cele projektu

 
Cele ogólne:
Głównym celem projektu jest pogłębienie świadomości młodych ludzi w podejmowaniu inicjatyw poprzez włączanie innowacyjnej i wielokulturowej edukacji przedsiębiorczej. W ramach projektu poruszone zostaną następujące tematy: przezwyciężanie stereotypów społecznych lub kulturowych, orientacja zawodowa, umiejętności przedsiębiorcze, zwiększanie kreatywności, motywacja. Grupę docelową naszego projektu będą stanowić wszyscy uczniowie ze wszystkich partnerskich szkół , ich rodziny, nauczyciele i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz społeczność lokalna.

Cele szczegółowe:

  1. Zdobywanie kompetencji przedsiębiorczych w ramach wielokulturowego społeczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu wartości narodowych.
  2. Stymulowanie i poprawa zarządzania zasobami ludzkimi (kreatywność, umiejętności pracy w zespole, inteligencja emocjonalna itp.) i rozumienie ich korelacji z możliwościami kariery.
  3. Rozwijanie podstawowych umiejętności zarządzania finansami.
  4. Stymulowanie zdolności uczniów do identyfikowania i wykorzystywania potencjału społeczności lokalnej do zaangażowania społecznego i pozytywnych zmian;
    5. Rozwijanie umiejętności uczniów w tworzeniu biznesplanu.

Szkolny koordynator projektu Krystyna Tulewicz

Harmonogram działań projektowych —>>>