Pedagog specjalny
Luiza Błaszczak

l_blaszczak1
Pedagog specjalny to osoba która potrafi planować, prowadzić i modyfikować działania edukacyjne, terapeutyczne czy też opiekuńcze dla dzieci przejawiających specjalne trudności wychowawcze i edukacyjne oraz dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Rok szkolny 2023/2024

Godziny pracy
poniedziałek 9.30-11.30
wtorek 7.00– 15.00
środa 8.30-11.30
czwartek 7.00 – 13.30
piątek 10.00-12.00
Budynek A sala 101

W swojej codziennej pracy z dziećmi staram się:

  • wspierać samoocenę wśród dzieci i uczniów,
  • zachęcać do pokonywania pojawiających się trudności i barier,
  • wspierać rozwój poznawczy dzieci przejawiających trudności edukacyjne,
  • rozwijać koncentrację uwagi,
  • rozwijać kompetencje społeczno-emocjonalne oraz kształtować nawyki poprawnego zachowania,
  • rozładowywać negatywne emocje oraz radzić sobie w sposób akceptowalny społecznie ze stresem,
  • rozwijać zdolności i zainteresowania dzieci.

W pracy z nauczycielami skupiam się na wspieraniu organizacji kształcenia specjalnego dla dzieci ze specjalnymi trudnościami edukacyjnymi oraz dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, wskazuje możliwe sposoby rozwiązania pojawiających się trudności oraz niosę pomoc w codziennej pracy z dziećmi. Podczas obserwacji w grupach i klasach staram się na bieżąco dostrzegać pojawiające się trudności, tak aby zaoferować dzieciom, rodzicom i nauczycielom natychmiastową pomoc.
Każdemu z Państwa, zarówno nauczycielom jak i rodzicom oferuję swoje wsparcie i pomoc

w sytuacjach dla Państwa nowych, trudnych, budzących lęk i niepokój.