Stołówka szkolnaRok szkolny 2021/2022
Opłaty za obiady będą przyjmowane tylko i wyłącznie przelewem. Gotówką jedynie od uczniów, którzy sporadycznie korzystają z posiłków. Opłaty prosimy dokonywać do 10 każdego miesiąca.
Od 1 kwietnia 2022r. obowiązuje nowa cena obiadu szkolnego:
Zupa – 2,00 zł
II danie – 8,00 zł

Jadłospis w czerwcu 2022 —>>>
Obiady w szkole przygotowywane są na miejscu przez firmę:
Usługi Gastronomiczno-Turystyczne
Romana Woźnica
05 – 079 Okuniew

biuro@obiadydlaprzedszkoli.pl

Klauzula informacyjna firmy Usługi Gastronomiczno-Turystyczne Romana Woźnica —>>>

W szkole funkcjonują dwie stołówki prowadzone przez tą samą firmę. Z obu stołówek mogą korzystać uczniowie i pracownicy naszej szkoły.

Ze stołówki w budynku A korzystają:
11.30 – 11.45 – uczniowie klas I – III
12.30 – 12.45 – uczniowie klas I – III i IV – VIII.

Ze stołówki w budynku C korzystają uczniowie klas IV – VIII w czasie przerw obiadowych:
11.30 – 11.45
12.30 – 12.45

W czasie przerw międzylekcyjnych nad bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele dyżurujący. Dzieci uczęszczające na świetlicę jedzą obiady pod opieką nauczyciela świetlicy.

W związku z prośbą o usprawnienie wpłat za posiłki szkolne, uprzejmie informujemy że opłaty za posiłki dla uczniów i pracowników szkoły można uiszczać na konto:
25109028350000000129923811
z dokładnym opisem: opłata za żywienie: imię i nazwisko dziecka, klasa, za miesiąc …; zupa – 2,00zł, II danie – 6,00zł.
Prosimy o wpłacanie dokładnych kwot (bez zaokrąglania) Opłaty należy uiścić do 10 każdego miesiąca.