Wynajem obiektów i pomieszczeńWynajem obiektów oraz pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie

W sprawach wynajmu obiektów prosimy kontaktować się z panią Joanna Goral – 8.00 – 14.00, telefon 667 001 246

Wynajem obiektów oraz pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie regulują przepisy zawarte w Uchwałach Rady Miejskiej w Halinowie oraz Zarządzeniach Burmistrza, a także w Zarządzeniach Dyrektora ZSP w Halinowie.

Uchwały Rady Miejskiej w Halinowie

Zarządzenie Burmistrza Halinowa

Zarządzenia Dyrektora ZSP w Halinowie

Wniosek o wynajem gminnego obiektu użyteczności publicznej.


Wynajem i rezerwacja kompleksu boisk sportowych „Orlik-2012”

Regulamin rezerwacji kompleksu boisk sportowych „Orlik-2012” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Wniosek. Zgłoszenie rezerwacji boiska do piłki nożnej/piłki koszykowej Zespół Boisk Sportowych „ORLIK 2012″ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.


Wynajem powierzchni reklamowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie

Wynajem powierzchni reklamowej regulują przepisy zawarte w Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie.

UCHWAŁA NR XXX.264.2009 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na terenach, budynkach i innych obiektach Gminy Halinów oraz pobierania z tego tytułu opłat.

Wniosek o wynajem powierzchni reklamowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.