Godziny przyjęć interesantówDyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Lidia Kołakowska

zaprasza rodziców w sprawie uwag i wniosków codziennie w godzinach 6.30 – 7.15 i w poniedziałek w godzinach 11.00 – 14.00 lub w dowolnym umówionym wcześniej terminie.Budynek C pokój 0.08Ze względu na organizację pracy Zespołu zaleca się wcześniejsze umówienie wizyty w sekretariacie, telefon 515 291 130.

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Ewa Kupiec

zaprasza rodziców w sprawie uwag i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 9.00. Budynek administracji pokój 15.Ze względu na organizację pracy Zespołu zaleca się wcześniejsze umówienie wizyty
w sekretariacie, telefon (22)783-60-90 w 1.

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Jan Rutkowski

zaprasza rodziców w sprawie uwag i wniosków poniedziałek, czwartek 8.00 – 11.00. Budynek C pokój 1.12. Ze względu na organizację pracy Zespołu zaleca się wcześniejsze umówienie wizyty w sekretariacie, telefon 515 291 130.

Sekretariat szkoły ds. uczniów

Telefon (22)783-60-90 w 1. Sekretarz szkoły Urszula Cabaj. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Budynek administracji pokój 17.

Sekretariat szkoły ds. pracowników i dyrektora.

Telefon 515 291 130. Sekretarz szkoły Małgorzata Fidecka. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00. Budynek C pokój 0.08.

Księgowość: Główna księgowa Dorota Tkaczyk, Inspektor ds. administracyjno-finansowych Aneta Wocial

Pracują w godzinach 8.00 – 16.00. Przyjęcia interesantów w godzinach 12.00 – 16.00. Telefon (22) 783-60-90 wew. 2 lub 667 001 273. Budynek administracji pokój 24.

Administracja: Inspektor ds. płac Marta Kulma.

Pracuje w godzinach 8.00 – 16.00. Przyjęcia interesantów w godzinach 12.00 – 16.00. Telefon (22) 783-60-90 wew. 3. Budynek administracji pokój 18.

Administracja: Inspektor ds. kadr Teresa Rosa

Pracuje w godzinach 8.00 – 16.00. Przyjęcia interesantów w godzinach 12.00 – 16.00. Budynek administracji pokój 16.

Kierownik gospodarczy Zofia Kwiatkowska

Przyjęcia interesantów w godzinach 7.00 – 15.00. Telefon 667 001 246. Budynek C pokój 0.07

Gabinet pomocy przedlekarskiej Urszula Sukiennik

Czynny codziennie 8.00 – 16.00. Telefon 515 485 693. Budynek administracji pokój 23.