Godziny przyjęć interesantówRok szkolny 2023/2024


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Lidia Kołakowska

zaprasza rodziców w sprawie uwag i wniosków w poniedziałki i czwartki w godzinach 6.00 – 7.15 i w godzinach 11.00 – 14.00 lub w dowolnym umówionym wcześniej terminie.Budynek C pokój 0.16. Ze względu na organizację pracy Zespołu zaleca się wcześniejsze umówienie wizyty w sekretariacie, telefon 515 291 130.

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Ewa Kupiec

zaprasza rodziców w sprawie uwag i wniosków
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 7.00 – 7.45
oraz w środy w godzinach 14.00 – 15.00

Ze względu na organizację pracy Zespołu zaleca się wcześniejsze umówienie wizyty.
Pokój nr.18 budynek ADM. Tel: 667-001-249

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Monika Rzążewska

zaprasza rodziców w sprawie uwag i wniosków
w czwartki: 15:00 – 16:00 i piątki: 7:00 – 8:00
Ze względu na organizację pracy Zespołu zaleca się wcześniejsze umówienie wizyty.
Budynek C pokój 1.12. Telefon 515-400-681

Sekretariat szkoły ds. uczniów

Telefon (22)783-60-90 w 1. Sekretarz szkoły Urszula Cabaj. Sekretariat czynny w poniedziałki w godzinach 9.00 – 17.00, a od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00. Budynek administracji pokój 0.7.

Sekretariat szkoły ds. pracowników i dyrektora.

Anna Bagińska. Małgorzata Fidecka. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 15.30.
Telefon 515 291 130. Budynek C pokój 0.08.

Kierownik gospodarczy Roksana Szpetnar

Przyjęcia interesantów w godzinach 7.45 – 15.45. Telefon 667 001 272. Budynek C pokój 0.08.

Pracownik ds wynajmów Joanna Goral

Przyjęcia interesantów w godzinach 8.00 – 14.00. Telefon 667 001 246. Budynek C pokój 0.08.

Gabinet pomocy przedlekarskiej Urszula Sukiennik

Czynny codziennie 8.00 – 15.00. Telefon 515 485 693. Budynek administracji pokój 23.