Godziny przyjęć interesantówRok szkolny 2022/2023


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Lidia Kołakowska

zaprasza rodziców w sprawie uwag i wniosków od poniedziałku do czwartku w godzinach 6.00 – 7.15 i w godzinach 11.00 – 14.00 lub w dowolnym umówionym wcześniej terminie.Budynek C pokój 0.16. Ze względu na organizację pracy Zespołu zaleca się wcześniejsze umówienie wizyty w sekretariacie, telefon 515 291 130.

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Ewa Kupiec

zaprasza rodziców w sprawie uwag i wniosków
w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki w godzinach 8.45 – 9.30, a we wtorki w godzinach 12.00 – 14.00
Ze względu na organizację pracy Zespołu zaleca się wcześniejsze umówienie wizyty.
Pokój nr.18 budynek ADM. Tel: 667-001-249

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Monika Rzążewska

zaprasza rodziców w sprawie uwag i wniosków
w poniedziałki i środy w godzinach 7:00-8:00, a w piątki w godzinach 10:00-11:00.
Ze względu na organizację pracy Zespołu zaleca się wcześniejsze umówienie wizyty.
Budynek C pokój 1.12. Telefon 515-400-681

Sekretariat szkoły ds. uczniów

Telefon (22)783-60-90 w 1. Sekretarz szkoły Urszula Cabaj. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00. Budynek administracji pokój 0.7.

Sekretariat szkoły ds. pracowników i dyrektora.

Małgorzata Fidecka. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 14.30.
Telefon 515 291 130. Budynek C pokój 0.08.

Kierownik gospodarczy Roksana Szpetnar

Przyjęcia interesantów w godzinach 7.30 – 15.30. Telefon 667 001 272. Budynek C pokój 0.08.

Gabinet pomocy przedlekarskiej Urszula Sukiennik

Czynny codziennie 8.00 – 15.00. Telefon 515 485 693. Budynek administracji pokój 23.