Ubezpieczenie dzieciW roku szkolnym 2022/2023 Rada Rodziców wybrała tak jak w zeszłym roku firmę ubezpieczeniową InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Polsce, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, numer zezwolenia Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 roku, tel: +48 575 737 830

Opłata za ubezpieczenie wynosi 50 zł.
Ubezpieczenie uczniów jest dobrowolne. Wpłaty dokonujemy do wychowawców klas.

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu.
Instrukcja zgłoszenia roszczenia

Formularz zgłoszenia roszczenia

Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu

Ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej, pracowników szkół.