Ubezpieczenie dzieciW roku szkolnym 2020/2021 Rada Rodziców wybrała firmę ubezpieczeniową InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Polsce, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, numer zezwolenia Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 roku.
Opłata za ubezpieczenie wynosi 48 zł, kwota 30 000 to suma główna tj. trwałego uszczerbku z pobytami w szpitalu 10 000 zł tj. 100 zł za dzień. Ubezpieczenie obejmuje okres od 1 września 2020 roku – do 31 sierpnia 2021 roku. Termin płatności do 30 września 2020 roku.

Ubezpieczenie uczniów jest dobrowolne. Wpłaty dokonujemy w sekretariacie w budynku A – wejście od ul. Okuniewskiej.

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu.
Instrukcja zgłoszenia roszczenia

Formularz zgłoszenia roszczenia

Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu