Ubezpieczenie dzieciW roku szkolnym 2023/2024 Rada Rodziców wybrała firmę ubezpieczeniową PZU

Opłata za ubezpieczenie wynosi 50 zł.
Ubezpieczenie uczniów jest dobrowolne. Wpłaty dokonujemy do wychowawców klas do 22 września 2023r.

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu.

Oferta dla ZSP w Halinowie.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z dniem 19 listopada 2022 r. zmienia się
adres spółek Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
i Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
z adresu: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
na adres: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.
Jednocześnie zmienia się wydział sądu rejestrowego z:
XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego
na: XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Dane Spółek takie jak KRS, NIP, REGON pozostają bez zmian.
Jednocześnie adres korespondencyjny pozostaje bez zmian tj.:
ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa