Kalendarz roku szkolnego 2022/2023Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2022 r

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe – 13 – 26 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 6 – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty – 23, 24, 25 maja 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie – 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Propozycja dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Dyrektor ostatecznie ustali na mocy zarządzenia.

  1. 31 października 2022 – poniedziałek przed Wszystkimi Świętymi
  2. Marzec 2023 – ostatni dzień rekolekcji wielkopostnych
  3. 2 maja 2023 – poniedziałek pomiędzy 1 i 3 maja
  4. 23 maja 2023 – I dzień – egzamin ośmioklasisty
  5. 24 maja 2023 – II dzień – egzamin ośmioklasisty
  6. 25 maja 2023 – III dzień – egzamin ośmioklasisty
  7. 26 maja 2023 – piątek po egzaminie
  8. 7 czerwca 2023 – piątek po Bożym Ciele

 

Na podstawie § 5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DZ. U. z 2017 poz. 1603). W te dni szkoła jest zobowiązana zorganizować zajęcia opiekuńcze.