Kalendarz roku szkolnego 2023/2024Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2023 r

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 4 września 2023 r

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe – 15 – 28 stycznia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty – 14, 15, 16 maja 2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie – 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Propozycja dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Dyrektor ostatecznie ustali na mocy zarządzenia.

  1. 16 października 2023 – poniedziałek po wyborach – zabezpieczenie pracy czterech komisji wyborczych
  2. Marzec 2024 – piątek, ostatni dzień rekolekcji wielkopostnych
  3. 14 maja 2024 – I dzień egzaminu ośmioklasisty
  4. 15 maja 2024 – II dzień egzaminu ośmioklasisty
  5. 16 maja 2024 – III dzień egzaminu ośmioklasisty
  6. 17 maja 2024 – piątek po egzaminach
  7. 2 maja 2024 – czwartek pomiędzy 1 i 3 maja
  8. 31 maja 2024 – piątek po Bożym Ciele.

 

Na podstawie § 5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DZ. U. z 2017 poz. 1603). W te dni szkoła jest zobowiązana zorganizować zajęcia opiekuńcze.