Informacje dla rodzicówRok szkolny 2023/2024


Fundacja Dbam o Mój Zasięg serdecznie zaprasza rodziców oraz nauczycieli na bardzo ważne spotkanie.
Już w najbliższy poniedziałek 18 marca 2024 roku o godzinie 19:00 – 20:30 Fundacja Dbam o Mój Zasięg odbędzie się webinar pt. DOBRE RELACJE JAKO FUNDAMENT ZDROWIA PSYCHICZNEGO.

Link do spotkania znajduje się tutaj —>>>

Liczba miejsc ograniczona do 2000 osób. Webinar poprowadzi Karolina Wysokińska-Zakrzewska Psycholog, logopeda. Pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdyni oraz Katedry Psychologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, psychoedukacją oraz profilaktyką zdrowia psychicznego, prowadząc warsztaty dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla nauczycieli i specjalistów szkolnych oraz prelekcje dla rodziców. Realizatorka rekomendowanych programów profilaktycznych „Przyjaciele Zippiego”, „Trzy koła”, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz „Tutoring szkolny-program pedagogiki dialogu”.ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
Kuratorium Oświaty zaprasza nauczycieli i rodziców do udziału w konferencji
„Nie bądź obojętny… – o zdrowiu psychicznym i kryzysach emocjonalnych raz jeszcze”
która odbędzie się w formule hybrydowej (stacjonarnie i on-line) w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9, w dniu 22 lutego 2024 r. w godzinach 10.00 – 15.00.
Podczas konferencji specjaliści przypomną, jak ważna jest profilaktyka i rola dorosłych w zapobieganiu kryzysom emocjonalnym dzieci i młodzieży. Opowiedzą o zagrożeniach czyhających na młodych ludzi, odpowiedzialności, skutkach niewłaściwych postaw i zachowań oraz, jak zadbać o dobrostan psychiczny.

Udział w konferencji:
stacjonarnie – w siedzibie MSCDN – rejestracja pod adresem:
http://kuratorium.waw.pl/konferencja-22-lutego-2024 (liczba miejsc ograniczona).
on-line – bez rejestracji – link aktywny w dniu konferencji:LINK DO KONFERENCJI


Zaproszenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku zaprasza na spotkanie GRUPY WSPARCIA dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością (ruchową, intelektualną, słuchową, wzrokową, zaburzeniami rozwoju – w tym z Zespołem Aspergera) w dniu 26 września 2023 roku o godz. 17.00.
Zaproszenie


Zaproszenie na szkolenie online „Czym jest higiena cyfrowa”
Zapraszamy Rodziców na pierwszy darmowy webinar
Czym jest higiena cyfrowa
i w jaki sposób właściwie o nią zadbać.

Spotykamy się w poniedziałek 25 września o godzinie 19:00 do 20:30 na platformie Clickmeeting.
Tutaj link


Zgłoś swoje dziecko na bezpłatne badania u fizjoterapeuty

Prawie 3,5 tysiąca dzieci zostało przebadanych w pilotażowym programie badania stóp dzieci i młodzieży. Dane są niepokojące. Ponad 44 proc. z nich wymaga dalszej konsultacji, w tym rehabilitacji. Zadbaj o zdrowie swojego dziecka i zgłoś je do pilotażu. Program adresowany jest do dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Badania są bezpłatne, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wciąż można z nich skorzystać.

Zgłoś swoje dziecko na bezpłatne badania u fizjoterapeuty TUTAJ—>>>


Rok szkolny 2022/2023


Spotkanie grupy wsparcia
Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku zaprasza na spotkanie GRUPY WSPARCIA dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością
(ruchową, intelektualną, słuchową, wzrokową, zaburzeniami rozwoju – w tym z Zespołem Aspergera).
9 maja 2023 roku o godz. 17.00
Zobacz szczegóły —>>>


Dzień Otwarty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku
Drodzy Rodzice,
Jeśli obserwujecie u swojego dziecka niepokojące zachowanie i zastanawiacie się czy to przygnębienie, obniżony nastrój, a może już depresja, to zapraszamy na spotkanie konsultacyjne z psychologiem w dniu 27.04.2023 r. w godz. 16.00-19.00
Dyrektor Poradni i Pracownicy
Zaproszenie


List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Rodziców
Szanowni Państwo,
coraz częściej media informują nas o drastycznych zdarzeniach z udziałem nastolatków. Młodzi ludzie stosują wobec innych przemoc fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, a także okrutną przemoc psychiczną polegającą na poniżaniu i upokarzaniu. Swoje ekstremalne zachowania często nagrywają i relacjonują w internecie.

Prosimy o zapoznanie się z listem Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Rodziców —>>>


Uwaga. Zmiana terminu na 24 listopada godzina 18.00
Uniwersytet Świadomego Rodzica
Poradnia w Sulejówku serdecznie zaprasza na kolejny wykład Uniwersytetu Świadomego Rodzica pt. „Rola rodziców w procesie terapeutycznym dziecka”, który odbędzie się w dwojakiej formie – stacjonarnej w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku i w formie webinarium 17 listopada 2022 r. o godzinie 18. 00.
Link do wykładu
Tutaj –>>


Spotkanie rodziców dzieci niepełnosprawnych
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku zaprasza rodziców dzieci niepełnosprawnych na spotkanie:
Sulejówek, ul. Idzikowskiego 7b w dniu 15 listopada 2022 roku o godz. 17.00
Tematem pierwszego spotkania będzie:
„Moja relacja z dzieckiem z niepełnosprawnością”

Przeczytaj informacje o spotkaniu —>>>


Uniwersytet Świadomego Rodzica
Rusza kolejna edycja Uniwersytetu Świadomego Rodzica organizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sulejówku. Tym razem chętnych rodziców i nauczycieli do siedziby zaproszono do Poradni na wykład w dniu 20 października 2022 r. o godzinie 18.00.

Dla tych, którzy nie będą mogli dotrzeć osobiście umożliwiony jest udział w przedsięwzięciu w formie zdalnej.
Tematem najbliższego wykładu będzie „Rola aktywności fizycznej w procesie ogólnorozwojowym dziecka”.
Wykład można oglądać pod linkiem, który będzie aktywny przez około miesiąc do następnej prelekcji.
Poniżej link – skopiuj i wklej.

https://youtu.be/JKwEn135Y0Q


Druki i formularze
Ważne informacje oraz pomocne druki i formularz znajdziemy w zakładce Sekretariat – załatw sprawę.

Lekcje języka angielskiego w klasach czwartych
Uczniowie klas czwartych zostaną przypisani do odpowiedniej grupy językowej po przeprowadzeniu testu diagnozującego przez nauczycieli języka angielskiego. W pierwszych dniach szkoły przydział do grup został zorganizowany według zasady: uczniowie z numerem w dzienniku 1 – 12 – grupa w; uczniowie powyżej numeru 12 – grupa n.


Wychowanie do życia w rodzinie
Lekcje wychowania do życia w rodzinie są prowadzone w klasach 4 – 8, w I lub w II semestrze. Rodzic może zwolnić dziecko z uczestniczenia w lekcjach wychowania do życia w rodzinie. W tym celu należy w sekretariacie złożyć podanie z informacją, że dziecko nie będzie uczestniczyć w tych zajęciach.
Część zajęć wychowania do życia w rodzinie jest realizowana w grupach z podziałem na dziewczęta i chłopcy. Wszystkie osoby nieuczestniczące w zajęciach są zobowiązane przebywać w wyznaczonej bibliotece pod opieką nauczyciela bibliotekarza.


Religia i etyka
Szkoła organizuje naukę religii i etyki na życzenie rodziców. Dlatego niezbędne jest złożenie stosownego wniosku z prośbą o zorganizowanie lekcji religii lub etyki. Wnioski dostępne u wychowawcy.
Wszystkie osoby nieuczestniczące w zajęciach są zobowiązane przebywać w wyznaczonej bibliotece pod opieką nauczyciela bibliotekarza.


mLegitymacja uczniowska
Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z mLegitymacji, czyli legitymacji szkolnej w wersji mobilnej, w telefonie komórkowym. MLegitymacje może posiadać w swoim telefonie uczeń lub rodzic dziecka. Jest ona równoprawnym dokumentem do tradycyjnej, papierowej legitymacji. Aby uzyskać mLegitymacje należy na szkolną pocztę elektroniczną przesłać cyfrowy format (JPG) zdjęcia legitymacyjnego dziecka z prośbą o udostępnienie legitymacji mobilnej. Sekretariat aktywuje dokument i generuje kod dostępu, który rodzic lub uczeń odbiera w sekretariacie. Rodzic instaluje aplikacje w swoim telefonie lub telefonie dziecka. Wprowadzenie kodu uaktywnia mLegitymacje. Aby uruchomić mLegitymację należy posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.

mLegitymacja szkolna, identycznie jak papierowa wersja dokumentu, poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek. Uczniowie mogą z niej korzystać w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina.

mLegitymacja szkolna to bezpieczne, trudne do podrobienia narzędzie, umożliwiające weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w papierowej legitymacji. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana. MLegitymacja funkcjonuje równolegle z papierową wersją legitymacji.


Lekcje języka angielskiego w klasach czwartych
Uczniowie klas czwartych zostaną przypisani do odpowiedniej grupy językowej po przeprowadzeniu testu diagnozującego przez nauczycieli języka angielskiego. W pierwszych dniach szkoły przydział do grup został zorganizowany według zasady: uczniowie z numerm w dzienniku 1 – 12 – grupa w; uczniowie powyżej numeru 12 – grupa n.


Wychowanie do życia w rodzinie
Lekcje wychowania do życia w rodzinie są prowadzone w klasach 4 – 8, w I lub w II semestrze. Rodzic może zwolnić dziecko z uczestniczenia w lekcjach wychowania do życia w rodzinie. W tym celu należy w sekretariacie złożyć podanie z informacją, że dziecko nie będzie uczestniczyć w tych zajęciach.
Część zajęć wychowania do życia w rodzinie jest realizowana w grupach z podziałem na dziewczęta i chłopcy. Wszystkie osoby nieuczestniczące w zajęciach są zobowiązane przebywać w wyznaczonej bibliotece pod opieką nauczyciela bibliotekarza.


Religia i etyka
Szkoła organizuje naukę religii i etyki na życzenie rodziców. Dlatego niezbędne jest złożenie stosownego wniosku z prośbą o zorganizowanie lekcji religii lub etyki. Wnioski dostępne u wychowawcy.
Wszystkie osoby nieuczestniczące w zajęciach są zobowiązane przebywać w wyznaczonej bibliotece pod opieką nauczyciela bibliotekarza.


Rok szkolny 2021/2022

Szkolenie dla Rodziców dzieci 3 – 6 – Warsztaty Umiejętności Wychowawczych.
Szanowni Rodzice,
Wychodząc naprzeciw pojawiającym się potrzebom edukacyjnym w ujęciu aspektów wychowawczych, serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci w wieku 3-6 lat na bezpłatne specjalnie przygotowane, zamknięte Warsztaty Umiejętności Wychowawczych.
Warsztaty przeprowadzone zostaną przez wykwalifikowanych trenerów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku. Zajęcia mają charakter wykładu popartego częścią praktyczną.
Warsztaty przeprowadzone zostaną na Auli ZSP w Halinowie
w dwóch terminach do wyboru:

  • 16 lutego w godzinach 17:30-19:00,
  • 23 lutego w godzinach 17:30-19:00,

Zapisów można dokonywać mailowo na adres: warsztaty.halinow@gmail.com
W tytule proszę wpisać datę wybranego warsztatu, zaś w treści proszę podać następujące dane: imię i nazwisko rodzica, numer telefonu kontaktowego, a także imię, nazwisko i nazwę grupy przedszkolnej do której uczęszcza dziecko.
Tematyka Warsztatów:
16 lutego 2022 r. „Zasady i ustalanie granic”
 Do czego potrzebne nam są granice w wychowaniu i dlaczego są takie ważne?
 Normy i zasady w wychowaniu dziecka.
 Jak umiejętnie wyznaczać granice.
 Skuteczne wydawanie poleceń.
 Konsekwencje, nagrody, przywileje.

23 lutego 2022 r. „Komunikacja. System kar i nagród”
 Kiedy karać, kiedy nagradzać – stosowanie konsekwencji i rodzaje nagród.
 Komunikacja i emocje.
 Trudne zachowania – wymuszanie, manipulacja.
 Dziecięce wybuchy złości.
 Porozumienie bez przemocy – właściwe rozumienie.

Ewentualne pytania prosimy kierować na podany w ogłoszeniu adres mailowy.

Organizator,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie
Rada Rodziców Przedszkola


Szkolenie dla rodziców – Profilaktyka zaburzeń mowy i stymulowanie rozwoju małego dziecka
Szanowni Państwo,
Zapraszamy w imieniu Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku, pani Iwony Reszelskiej-Maćkowiak na kolejny wykład Uniwersytetu Świadomego Rodzica, który jak poprzednie odbędzie się w sieci na platformie Youtube. Tym razem będzie on poświęcony „Profilaktyce zaburzeń mowy i stymulowaniu rozwoju małego dziecka”.
Szkolenie odbędzie się 17 lutego 2022r. o godzinie 18.00.
Link do wykładu: https://youtu.be/jJLpXcnLeh0


Reaguj i wspieraj – konferencja i webinaria dla rodziców
Szanowni Państwo,
dostrzegając zjawisko coraz trudniejszego funkcjonowania dzieci i młodzieży zarówno w zakresie budowania relacji z rówieśnikami, jak i ogólnie rozumianych relacji społecznych, serdecznie zapraszamy w imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty do udziału w konferencji
Reaguj i wspieraj – nowe oblicza zagrożeń,
która odbędzie się w dniu 23 lutego 2022 r. w godzinach 11.00-14.00 (on-line).
Dopełnieniem konferencji będą webinaria, podczas których dowiecie się Państwo:
• jak rozpoznać i przeciwdziałać zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży,
• jakie zagrożenia wynikają z nieświadomego, a często niezgodnego z prawem, korzystania z wirtualnej przestrzeni,
• jakie podjąć działania profilaktyczne.
Podczas webinariów (godziny wieczorne) prelegenci odpowiedzą na Państwa i Rodziców pytania, które można przesyłać na adres nowe.oblicza.zagrozen@kuratorium.waw.pl, do dnia 18 lutego 2022 r.
Link do transmisji konferencji
https://bit.ly/3HrbdDq

W załączeniu Agenda konferencji.