Zebrania rodzicówRok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo.

Aby umożliwić pełne uczestnictwo rodziców uczniów z klas 1 – 8 zebrania klas 1 – 3 i 4 – 8 odbywają się o różnych terminach i godzinach. Wyjątek stanowi pierwsze zebranie.

7 września 2023 – zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas 1 – 8, wybór przedstawicieli Klasowych Rad i przedstawiciela klasy do Rady Rodziców;
godzina 17.00 budynek A – klasy II i III;
godz. 18.00 budynek A – klasy I;
godzina 17.00 budynek C – klasy 4 i 5;
godzina 18.00 budynek C – klasy 6, 7, 8.

9 listopada 2023 – zebranie rodziców klas 4-8, informacja o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów
godzina 17.00 budynek C – klasy 4 i 5;
godzina 18.00 budynek C – klasy 6, 7, 8.

16 listopada 2023 – zebranie rodziców klas 1-3, informacja o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów,
godz. 17.00 budynek A – klasy II i III;
godzina 18.00 budynek A – klasy I.

14 grudnia 2023 – zebranie rodziców klas 4-8, informacja o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów, informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych;
godzina 17.00 budynek C – klasy 4 i 5;
godzina 18.00 budynek C – klasy 6, 7, 8.

11 stycznia 2024 – klasyfikacja śródroczna klas 4 – 8;
godzina 17.00 budynek C – klasy 4 i 5;
godzina 18.00 budynek C – klasy 6, 7, 8.

1 lutego 2024 – klasyfikacja śródroczna klas 1 – 3
godz. 17.00 budynek A – klasy II i III;
godzina 18.00 budynek A – klasy I.

4 kwietnia 2024 – zebranie rodziców klas 4-8, informacja o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów;
godzina 17.00 budynek C – klasy 4 i 5;
godzina 18.00 budynek C – klasy 6, 7, 8.

11 kwietnia 2024 – zebranie rodziców klas 1-3, informacja o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów;
godz. 17.00 budynek A – klasy II i III;
godzina 18.00 budynek A – klasy I.

• 16 maja 2024 – zebranie rodziców klas 4-8, informacja o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.
godzina 17.00 budynek C – klasy 4 i 5;
godzina 18.00 budynek C – klasy 6, 7, 8.

23 maja 2024 – zebranie rodziców klas 1 – 3, informacja o proponowanych rocznych opisowych ocenach klasyfikacyjnych;
godz. 17.00 budynek A – klasy II i III;
godzina 18.00 budynek A – klasy I.