Zebrania rodzicówRok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo.

Wszystkie zebrania planujemy w trybie stacjonarnym. Aby umożliwić pełne uczestnictwo zebrania rodziców uczniów z klas 1 – 3 odbywają się o różnych godzinach, a zebrania dla rodziców uczniów klas 4 – 8 w innym terminie. Wyjątek stanowi pierwsze, śródroczne i roczne zebranie.
W zależności od sytuacji możliwe są spotkania on-line na platformie Microsoft Teams.

6 września 2022 – zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas 1 – 8, wybór przedstawicieli Klasowych Rad i przedstawiciela klasy do Rady Rodziców;
godzina 17.00 budynek A – klasy II i III;
godz. 18.00 budynek A – klasy I;
godzina 18.00 budynek C – klasy 4-8.

3 listopada 2022 – zebranie rodziców klas 4-8;
godzina 18.00 budynek C.

17 listopada 2022 – zebranie rodziców klas 1-3;
godz. 17.00 budynek A – klasy II i III;
godzina 18.00 budynek A – klasy I.

15 grudnia 2022 – zebranie rodziców klas 4-8, informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych;
godzina 18.00 budynek C.

26 stycznia 2023 – klasyfikacja śródroczna klas 1-3;
godz. 17.00 budynek A – klasy II i III;
godzina 18.00 budynek A – klasy I.

26 stycznia 2023 – klasyfikacja śródroczna klas 4-8;
godzina 18.00 budynek C.

23 marca 2023 – zebranie rodziców klas 1-3
godz. 17.00 budynek A – klasy II i III;
godzina 18.00 budynek A – klasy I.

30 marca 2023 – zebranie rodziców klas 4-8;
godzina 18.00 budynek C.

18 maja 2023 – informacja o proponowanych rocznych opisowych ocenach klasyfikacyjnych
w klasach 1-3;
• godz. 17.00 budynek A – klasy II i III;
• godzina 18.00 budynek A – klasy I;
• godzina 18.00 budynek C – klasy 4 – 8 – informacja o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.