Zebrania rodzicówRok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo.

Wszystkie zebrania planujemy w trybie stacjonarnym. Ze względu na procedury bezpieczeństwa zebrania rodziców uczniów z klas 1 -3 odbywają się o różnych godzinach, a zebrania dla rodziców uczniów klas 4 – 8 w innym terminie. Wyjątek stanowi pierwsze zebranie.
W zależności od stanu epidemii możliwe są spotkania on-line na platformie Microsoft Teams.

• 2 września 2021 – zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas 1 – 8, wybór przedstawicieli Klasowych Rad i przedstawiciela klasy do Rady Rodziców;
godz. 17.00 budynek A – klasy I;
godzina 18.00 budynek A – klasy II i III;
godzina 18.00 budynek C – klasy 4-8.

• 4 listopada 2021– zebranie rodziców klas 4-8;
godzina 18.00 budynek C.

• 18 listopada 2021– zebranie rodziców klas 1-3;
godz. 17.00 budynek A – klasy II i III;
godzina 18.00 budynek A – klasy I.

• 16 grudnia 2021– zebranie rodziców klas 4-8, informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych;
godzina 18.00 budynek C.

• 27 stycznia 2022 – klasyfikacja śródroczna klas 1-3;
godz. 17.00 budynek A – klasy I;
godzina 18.00 budynek A – klasy II i III.

• 27 stycznia 2022 – klasyfikacja śródroczna klas 4-8;
godzina 18.00 budynek C.

• 10 marca 2022 – zebranie rodziców klas 1-3
godz. 17.00 budynek A – klasy II i III;
godzina 18.00 budynek A – klasy I.

• 24 marca 2022 – zebranie rodziców klas 4-8;
godzina 18.00 budynek C.

• 19 maja 2022 – informacja o proponowanych rocznych opisowych ocenach klasyfikacyjnych
w klasach 1-3;
godz. 17.00 budynek A – klasy I;
godzina 18.00 budynek A – klasy II i III.

• 26 maja 2022 – informacja o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w klasach 4-8; godzina 18.00 budynek C.