Zebrania rodzicówRok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo.
Na prośbę rodziców rozdzieliliśmy termin zebrań dla rodziców dzieci z klas 1 – 3 i z klas 4 – 8. Mamy nadzieję, że ułatwi to parkowanie samochodów, a przede wszystkim zapewni spokojny, bez pośpiechu kontakt z wychowawcami i nauczycielami. Zebrania z rodzicami będą odbywały się w czwartki:
klasy 1-3 godz. 17.30, klasy 4-8 również godz. 17.30. Wyjątek stanowi pierwsze zebranie.

• 3 września 2020 – zebranie informacyjne, wybór przedstawicieli Rady Rodziców klas 1-3 godz. 17.00 i 4-8 godz. 18.00.

• 5 listopada 2020– zebranie rodziców klas 4-8

• 19 listopada 2020– zebranie rodziców klas 1-3

• 10 grudnia 2020– zebranie rodziców klas 4-8, informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

• 14 stycznia 2021 – klasyfikacja śródroczna klas 1-3

• 28 stycznia 2021 – klasyfikacja śródroczna klas 1-3

• 4 lutego 2021 – klasyfikacja śródroczna klas 4-8

• 4 marca 2021 – zebranie rodziców klas 1-3 zmiana terminu na 25 marca 2021

• 11 marca 2021 – zebranie rodziców klas 4-8

• 20 maja 2021 – informacja o proponowanych rocznych opisowych ocenach klasyfikacyjnych
w klasach 1-3

• 27 maja 2021 – informacja o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w klasach 4-8.
W zależności od stanu epidemii możliwe są spotkania on-line na platformie Microsoft Teams.