Ewaluacja problemowaRaport z ewaluacji wewnętrznej problemowej w szkole podstawowej – 2020/2021
Szkoła prowadzi dostosowane do potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli kształcenie na odległość.


Raport z ewaluacji wewnętrznej problemowej w przedszkolu – 2020/2021
Nauczanie zdalne w przedszkolu.


Raport z ewaluacji wewnętrznej problemowej w szkole podstawowej – 2019/2020
Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
Raport z ewaluacji wewnętrznej problemowej w przedszkolu – 2019/2020
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.


Raport z ewaluacji wewnętrznej problemowej w przedszkolu – 2017/2018
Wychowawcza rola przedszkola ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z rodzicami.