Godziny dostępności nauczycieliOd 1 września 2022 roku uruchamiamy godziny dostępności nauczycieli dla uczniów i ich rodziców.
Poniżej ich wykaz.
Podczas wskazanych godzin zarówno uczeń jak i rodzic może spotkać się z nauczycielem i porozmawiać o istotnych dla niego sprawach. Zachęcamy rodziców do wcześniejszego informowania przez dziennik o chęci spotkania. Zapraszamy.

Godziny dostępności nauczycieli klas 1 -3 II półrocze.

Godziny dostępności nauczycieli klas 4 – 8 II półrocze.


Godziny dostępności nauczycieli klas 1 -3 I półrocze.

Godziny dostępności nauczycieli klas 4 – 8 I półrocze.