Godziny dostępności nauczycieliRok szkolny 2023/2024

Uczniu i Rodzicu.
Czasami mamy potrzebę spotkać się z nauczycielem poza wyznaczonymi terminami zebrań rodziców. Nie „łapmy” nauczyciela podczas jego pracy. Sprawujemy opiekę nad uczniami, prowadzimy lekcje, pełnimy dyżury międzylekcyjkne.
Godziny dostępności nauczycieli dla uczniów i ich rodziców umożliwiają spokojne porozmawianie z nauczycielem.
Podczas wskazanych godzin zarówno uczeń jak i rodzic może spotkać się z nauczycielem i porozmawiać o istotnych dla niego sprawach. Zachęcamy rodziców do wcześniejszego informowania przez dziennik o chęci spotkania. Zapraszamy.

Godziny dostępności nauczycieli klas 1 -3.
Godziny dostępności nauczycieli klas 4 – 8, I półrocze.
Godziny dostępności nauczycieli klas 4 – 8, II półrocze.