Programy nauczaniaEdukacja wczesnoszkolna
Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej.
Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego.
Program nauczania religii rzymskokatolickiej dla klas I – III „W drodze do Wieczernika”

Zajęcia rozwijające w klasach 1 – 3

„Nauka przez zabawę” dla klasy I a
„Bawimy i uczymy się” dla klasy I b
Program zajęć rozwijających dla uczniów klasy I c
Program zajęć rozwijających dla uczniów klasy I d
Program zajęć rozwijających dla klasy Ie
„Poznajemy tajemniczy świat liczb” w klasie 2a
„Z Matematyką Za Pan Brat” dla klasy 2b
„Nauka Przez Zabawę – Squla” dla klasy 2c
Program czytelniczo-twórczy dla klasy 2d
Program zajęć utrwalających zasady ortografii dla uczniów klasy 2 e
Program zajęć rozwijających dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej z klasy 2 f.
Program rozwijający z zakresu edukacji polonistycznej i kulturalnej „POLOmaniacy” dla klasy 3a
Program zajęć rozwijających umiejętność czytania ze zrozumieniem dla uczniów klasy 3B.
„Chcę wiedzieć więcej” dla klasy 3c
Program zajęć rozwijających umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz utrwalających zasady ortografii dla uczniów 3d
„Przygoda z ortografią” w klasie 3e

Programy nauczania realizowane w klasach 4 – 8

Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej „NOWE Słowa na start!”
Program nauczania z języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego. Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber. Klasy 4.
Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Melanie Ellis, Anna Rak Klasy 5-8.
Program nauczania historii w szkole podstawowej „Wczoraj i dziś”. Tomasz Maćkowski.
„Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w kl. IV szkoły podstawowej. Jolanta Golanko.
Program nauczania biologii w kl. V-VIII szkoły podstawowej „Puls Życia”.
Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej.
Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to!”
Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”
„Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania dla wychowania do życia w rodzinie dla szkoły podstawowej.
Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym.
Program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej
Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką”
Program nauczania chemii w szkole podstawowej Chemia Nowej Ery
Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej Planeta Nowa
Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej. Dziś i jutro.
Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa. „Żyję i działam bezpiecznie”

Zajęcia rozwijające w klasach 4 – 8

Zabawy z językiem polskim – klasa 4a i 4c.
Program koła polonistycznego przeznaczonego do realizacji w klasach 4b i 4d.
Program zajęć rozwijających z informatyki dla drugiego etapu edukacyjnego klasy V i VI szkoły podstawowej.
Program zajęć rozwijających z języka angielskiego dla uczniów z klas siódmych.
Program zajęć rozwijających z matematyki dla uczniów z klasy 8a i 8b.