Akty prawne obowiązujące w ZespoleAkty prawne obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie


Akty prawne obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie

Statut Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie. Obowiązuje od 30 listopada 2017 roku.
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Obowiązują od 1 września 2017r. Z dniem 30 listopada 2017 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania stały się integralną częścią Statutu Szkoły Podstawowej.
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, stan na 30 września 2017r., po uzgodnieniach z Radą Rodziców.

Regulaminy

Procedury

Dowóz uczniów

Akty prawne obowiązujące w Przedszkolu w Halinowie.