Akty prawne obowiązujące w ZespoleAkty prawne obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie

Statut Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie. Obowiązuje od 30 listopada 2017 roku. Zmiany w Statucie 1 września 2018, 12 września 2019.
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Obowiązują od 1 września 2017r. Z dniem 30 listopada 2017 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania stały się integralną częścią Statutu Szkoły Podstawowej. Zmiany WZO 1 września 2018, 12 września 2019.
Program wychowawczo-profilaktyczny. Obowiązuje od 30 listopada 2017 roku. Z dniem 30 listopada 2017 Program Wychowawczo-Profilaktyczny stał się integralną częścią Statutu Szkoły Podstawowej

Plan pracy wychowawczo-profilaktycznej. Obowiązuje od 30 listopada 2017 roku. Ewaluacja 1 września 2018, 12 września 2019.
Zmiany w Statucie 2018 roku – Uchwała.
Zmiany w Statucie w 2019 roku – Uchwała.

Regulaminy użytkowania sal i obiektów ZSP w Halinowie

Regulamin korzystania ze świetlicy w ZSP w Halinowie

Regulaminy regulujące działania ZSP w Halinowie

Regulaminy organów ZSP w Halinowie

Procedury obowiązujące w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Procedury

Dowóz uczniów

Akty prawne obowiązujące w Przedszkolu w Halinowie.

Akty prawne obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie

Procedury bezpieczeństwa