Akty prawne obowiązujące w ZespoleProcedury obowiązujące w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19


Akty prawne obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie

Statut Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie. Obowiązuje od 30 listopada 2017 roku. Zmiany w Statucie 1 września 2018, 12 września 2019, 27 sierpnia 2020.
Informacja o zmianach w Statucie
Zmiany w Statucie 2018 roku – Uchwała.
Zmiany w Statucie w 2019 roku – Uchwała.
Zmiany w Statucie w 2020 roku – Uchwała.

Program wychowawczo-profilaktyczny. Obowiązuje od 30 listopada 2017 roku. Z dniem 30 listopada 2017 Program Wychowawczo-Profilaktyczny stał się integralną częścią Statutu Szkoły Podstawowej
Plan pracy wychowawczo-profilaktycznej. Obowiązuje od 30 listopada 2017 roku. Ewaluacja 1 września 2018, 12 września 2019.

Regulaminy użytkowania sal i obiektów ZSP w Halinowie

Regulamin korzystania ze świetlicy w ZSP w Halinowie

Regulaminy regulujące działania ZSP w Halinowie

Regulaminy organów ZSP w Halinowie

Procedury

Dowóz uczniów

Akty prawne obowiązujące w Przedszkolu w Halinowie.

Akty prawne obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie

Procedury bezpieczeństwa