Projekty współfinansowane przez Unię Europejskąlogo_projekt

„Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży” . Realizacja 2017 – 2019
W projekcie wzięło udział 700 uczniów szkół Gminy Halinów. Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw ułatwiających funkcjonowanie w przyszłości na rynku pracy przez objętych projektem uczniów. Realizowane zajęcia pomogą także w kształtowaniu i rozwijaniu właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz postaw przedsiębiorczych.


„Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”. Realizacja 2019 -2021
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw przez 562 uczniów szkół z Gminy Halinów. W ramach projektu realizowane będą: dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, matematyki, informatyki, koła zajęć teatralnych i przyrodniczych, wyjazdy edukacyjne.


„Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship”. Realizacja 2019 – 2021
Głównym celem projektu jest pogłębienie świadomości młodych ludzi w podejmowaniu inicjatyw poprzez włączanie innowacyjnej i wielokulturowej edukacji przedsiębiorczej. W ramach projektu poruszone zostaną następujące tematy: przezwyciężanie stereotypów społecznych lub kulturowych, orientacja zawodowa, umiejętności przedsiębiorcze, zwiększanie kreatywności, motywacja. Grupę docelową naszego projektu będą stanowić wszyscy uczniowie ze wszystkich partnerskich szkół, ich rodziny, nauczyciele i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz społeczność lokalna.