ComeniusProgram „Uczenie się przez całe życie”

Comenius „Partnerskie Projekty Szkół” realizowany w Gimnazjum

od 1.08.2013r. do 31.07.2015r..

Tytuł projektu ”Tell me your story”

Nasza szkoła od wielu już lat realizuje różne projekty międzynarodowe. Wśród nich należy wymienić chociażby Program Socrates Comenius (2004-2007), Młodzież w działaniu (2006 i 2009), czy dwukrotną wymianę młodzieży ze szkoły duńską (2012 r. i 2013 r.).

W tym roku w wakacje otrzymaliśmy bardzo dobrą wiadomość z Agencji Narodowej – nasz wniosek złożony w styczniu uzyskał pozytywną akceptację i otrzymaliśmy grant na realizację dwuletniego Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius „Partnerskie Projekty Szkół”.

W projekcie bierze udział aż dziewięć krajów: Austria, która jest koordynatorem, Hiszpania, Finlandia, Estonia, Niemcy, Irlandia, Chorwacja, Turcja i Polska. Celem projektu jest m.in. poznanie tradycji, zwyczajów i kultury krajów partnerskich, poszukiwanie wspólnych wartości uniwersalnych w przekazach międzypokoleniowych, promowanie współpracy między europejskimi szkołami, wychowanie młodzieży w duchu wzajemnego szacunku i tolerancji, wzmocnienie dialogu międzykulturowego, a także doskonalenie umiejętności językowych i technologii informacyjnej.

W ramach działań w projekcie uczniowie podczas dziewięciu spotkań międzynarodowych będą prezentowali w różnorodny sposób swój kraj i region, ale również będą poznawali kraje rówieśników ze szkół partnerskich.

W trakcie realizacji projektu uczniowie będą komunikowali się m.in. drogą elektroniczną, poprzez facebook, blog. Uczniowie przez dwa lata stworzą bogate źródło informacji o dziewięciu krajach europejskich – powstanie wyjątkowa Księga Opowieści, w której będą artykuły, eseje, prezentacje, prace plastyczne, filmy, a także krótkie formy literackie. Warto tu zaznaczyć, że wszystkie wymienione wyżej działania wpisują się w treści podstawy programowej dla gimnazjum.

Realizacja projektu zaplanowana została we współpracy ze środowiskiem rodzinnym uczniów, z władzami lokalnymi i mediami.

Już w pierwszych dniach września po rozpoczęciu roku szkolnego grupa młodzieży aktywnie przystąpiła do realizacji zadań projektowych. Obecnie przygotowywana jest prezentacja multimedialna o naszej szkole, mieście i kraju. Uczniowie zbierają materiały i w każdą środę, w porze popołudniowej spotykają się w szkole i pod okiem opiekunów dopracowują finalną wersję prezentacji. Następnym zadaniem będzie praca merytoryczna nad hiszpańską opowieścią… Szalony Don Kichot we współczesnym świecie, ciekawych pomysłów z pewnością będzie wiele!

 


Wizyty w partnerskich krajach

Wyjazd do Mostoles w Hiszpanii

Wyjazd do Grosswarasdorf w Austrii

Wyjazd do Kuopio w Finlandii

Wyjazd do Valgu w Estonii

Wyjazd do Konyi w Turcji

Wyjazd do Gelsenkirchen w Niemczech

Wyjazd do Letterkenny w Irlandii

1

Get the Flash Player to see this content.

2

Get the Flash Player to see this content.

3

Get the Flash Player to see this content.

4

Get the Flash Player to see this content.

5

Get the Flash Player to see this content.

6

Get the Flash Player to see this content.

7

Get the Flash Player to see this content.