Rada RodzicówRada Rodziców 2018/2019

Przewodnicząca – Katarzyna Żukowska

Zastępca – Urszula Woronowicz

Zastępca – Izabela Sarzyńska

Skład Rady Rodziców 2018/2019

Konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
29 8019 0000 2001 0200 9786 0001

Wpłaty na Radę Rodziców
Wysokość wpłaty na Radę Rodziców jest uzależniona od decyzji rodzica i może być to wpłata w wysokości np. 5, 10, 15, 20 zł lub innej.
Kwota 50 zł – jest rekomendowaną wysokością wpłaty, ale jest to tylko propozycja wysokości. Można oczywiście dokonać również wpłaty powyżej 50 zł.
Wpłat można dokonywać: do skarbników klasowych lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły, a skarbników prosimy o płynne przekazywanie wpłat do sekretariatu szkoły.
Rozliczenie Rady za rok 2017/2018.

Informacje Rady Rodziców
Przypominamy o uchwalonych w roku szkolnym 2018/2019 zasadach finansowych wprowadzonych przez Radę Rodziców.

  1. Rozdzielenie budżetów wpłat na Radę Rodziców dla klas 1-3 oraz klas 4-8.
  2. Klasy 1-3 i 4-8 mają inne potrzeby, ponadto zazwyczaj rodzice klas 1-3 chętniej dokonują wpłat na Radę Rodziców. Sprawiedliwszym rozwiązaniem jest podział środków na dwa odrębnie zarządzane budżety.
  3. Budżet wpłacony przez daną klasę zostanie podzielony na 2 części. 75% wpłat trafi do budżetu ogólnego, którym będzie dysponować Rada Rodziców, zaś 25% wpłat zostanie zwróconych klasie, na realizację własnych potrzeb.
  4. Zwrot dokonywany będzie w miesiącu maju lub czerwcu na podstawie wniosku przedstawiciela Trójki Klasowej złożonego najpóźniej do 15.06.2019. Wniosek (Załączniku nr 4 do Regulaminu Rady Rodziców na stronie szkoły, zakładka „Dla rodziców”) należy złożyć w sekretariacie. W przypadku, gdy klasa nie wystąpi o zwrot środków za dany rok szkolny, wszystkie pieniądze przechodzą do dyspozycji Rady Rodziców, jako pozostałość bilansowa na kolejny rok szkolny lub do rozdysponowania na zakończenie roku.

Pobierz wniosek —>>>

Warsztaty dla rodziców i nauczycieli
Dnia 5 grudnia, w naszej szkole Rada Rodziców zorganizowała warsztaty na temat Praw Dziecka. Wspólnie mogliśmy poznać perspektywę rozumienia tych praw przez rodziców, nauczycieli i dzieci – uczniów łódzkiej SP 137. Dziękujemy pedagożce, Ewie Morzyszek-Banaszczyk za inspirujące i budzące refleksję chwile. To niesamowite ile możemy się od siebie i dzieci nauczyć. Najcenniejsze wskazówki wyniesione z zajęć to: ZNAĆ, RESPEKTOWAĆ i STAĆ NA STRAŻY PRAW DZIECKA. Serdecznie dziękujemy rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie i udział w zajęciach.
Zachęcamy również do pobierania bezpłatnych publikacji dotyczących Praw Dziecka ze strony —>>>
Jeśli macie Państwo pomysły i potrzeby organizacji kolejnych warsztatów edukacyjnych, rozwojowych, wychowawczych, prosimy o kontakt z Radą Rodziców przez e-dziennik (Izabela Sarzyńska, Katarzyna Żukowska).
Rada Rodziców


Bezpłatne warsztaty dla rodziców
Rada Rodziców SP w Halinowie serdecznie zaprasza na warsztat edukacyjny „Lekcja o lekcji z Prawami Dziecka w roli głównej”. W trakcie spotkania będziemy mieli okazję porozmawiać o tym:
• Co wiemy, a czego nie wiemy?
• Co w tym obszarze jest najważniejsze dla rodziców, nauczycieli i dzieci oraz dlaczego?
• Kto, kiedy, jak, powinien respektować prawa.

Warsztat poprowadzi Ewa Morzyszek – Banaszczyk, nauczyciel, edukator, dyrektor SP nr 137 w Łodzi, w ramach Akademii Wymiany Doświadczeń Kreatywnych Nauczycieli „Budzącej się Szkoły”.
Spotkanie odbędzie się 5 grudnia br., w godz. 17.00 – 19.00, w SP w Halinowie. Zajęcia są bezpłatne.
Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztatach prosimy o przesłanie maila do Izy Sarzyńskiej z Rady Rodziców: isarzynska75@gmail.com lub przez e-dziennik. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Na Wasze maile czekamy do 2 grudnia. Osoby, które wezmą udział w zajęciach otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach.


Szanowni Państwo,
Rada Rodziców proponuje od roku szkolnego 2018/2019 zmianę w sposobie rozdziału środków finansowych zbieranych ze składek pieniężnych rodziców. Analiza wysokości wpłacanych środków przez poszczególne klasy wskazuje, że niektóre klasy regularnie wpłacają do wspólnego budżetu najwięcej środków, a niektóre klasy prawie wcale nie dokonują wpłat, lub są to wpłaty na minimalnym poziomie.
Zaproponowana poniżej zmiana ma na celu: po pierwsze uzyskanie większych wpływów do wspólnego budżetu, a po drugie bardziej sprawiedliwy podział zebranych pieniędzy pomiędzy klasy.

Propozycja do omówienia na najbliższym zebraniu
1. Budżety klas 1-3 oraz klas 4-8 zostaną rozdzielone.
Klasy 1-3 i 4-8 mają inne potrzeby, ponadto zazwyczaj rodzice klas 1-3 chętniej dokonują wpłat na Radę Rodziców. Sprawiedliwszym rozwiązaniem jest zatem podział tych budżetów na dwa odrębnie zarządzane budżety.
2. Budżety zostaną podzielone na 2 części, w stosunku procentowym 75% + 25%.
• 75% wpłat danej klasy trafi do budżetu ogólnego, którym tak jak do tej pory będzie dysponować Rada Rodziców.
• 25% wpłat zostanie „zwróconych” do klasy wpłacającej i środki te będą w dyspozycji klasy na cele klasowe – zwrot dokonywany będzie w miesiącu maju lub czerwcu na podstawie wniosku Trójki Klasowej każdej klasy złożonego najpóźniej do 15.06 [wniosek w formie mail-a lub pisma do Prezydium Rady Rodziców]. W przypadku gdy klasa nie wystąpi o zwrot, wszystkie pieniądze przechodzą do dyspozycji Rady Rodziców jako pozostałość bilansowa na kolejny rok szkolny lub do rozdysponowania na zakończenie roku.
W ten sposób klasy, które regularnie dokonują wpłat na wysokim poziomie nie będą miały poczucia, że finansują potrzeby całej szkoły. A dla klas, które mają wpłaty na niskim poziomie możliwe, że stanie się to dodatkowym motywatorem do dokonywania wpłat.
Trójki Klasowe proszę o przekazanie informacji zwrotnej do Prezydium Rady Rodziców, czy powyższa propozycja została zaakceptowana w ich klasach.
Dodatkowo proszę o przekazanie informacji.
1. Wysokość wpłaty na Radę Rodziców jest uzależniona od decyzji rodzica i może być to wpłata w wysokości np. 5, 10, 15, 20 zł lub innej.
50 zł – jest rekomendowaną wysokością wpłaty, ale jest to tylko propozycja wysokości. Można oczywiście dokonać również wpłaty powyżej 50 zł.
Wpłat można dokonywać: do skarbników klasowych lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły, a skarbników prosimy o płynne przekazywanie wpłat do sekretariatu szkoły.
2. Bookcrossing – wymiana książek w bibliotece/ korytarz – czy rodzice widzą taką potrzebę, jak dużo będzie chętnych.
3. Nagrody na zakończenie roku szkolnego – w tym roku szkolnym Rada Rodziców będzie szerzej uczestniczyć w zakupie tych nagród aby uniknąć powtórek z lat ubiegłych, jak również aby zwiększyć różnorodność i wartość merytoryczną tych nagród.
4. Do rozważenia propozycja, aby na zakończeniu roku szkolnego nagrodę otrzymywali nie tylko wzorowi uczniowie z czerwonym paskiem, lecz aby spośród uczniów każdej klasy wybrać takiego, która/y swoją pracą, zaangażowaniem, postawą jest przykładem dla innych – mimo, że nie ma to odzwierciedlenia w ocenach.
5. Skrzynka wymiany informacji – w wejściu do szkoły, przy stanowisku sprzątaczek stoi pudełko, w którym można zostawiać informacje, propozycje, skargi do Rady Rodziców – każda otrzymana informacja będzie weryfikowana i wg potrzeby rozwiązywana.


Rada Rodziców 2017/2018

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie
przewodnicząca – Katarzyna Żukowska
zastępca – Katarzyna Woś
skarbnik – Anna Przybysz–Bielecka
sekretarz : Tomasz Karkowski
członek – Marzena Milanowska

Komisja Rewizyjna:

Anna Jerzak, Ilona Podgórska, Grzegorz Kordek

Adres elektroniczny: rada@rrhalinow.szkola.pl
Konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
29 8019 0000 2001 0200 9786 0001


Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
Minimalna wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 50 zł.
Składkę należy wpłacić w całości lub w dwóch ratach do skarbników klasowych:
I rata – 25 zł do 30 października 2017 r.
II rata – 25 zł do 26 lutego 2018 r.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie działalności prowadzonej na rzecz uczniów naszej szkoły.