Rada RodzicówRada Rodziców 2019/2020

Przewodnicząca Izabela Sarzyńska
Zastępca Joanna Goral
Członek Małgorzata Boguszewska-Marzeion
Skarbnik Katarzyna Żukowska
Sekretarz Jolanta Pieńkowska
Skład Rady Rodziców 2019/2020


Szanowni Państwo,

Informujemy o podjętych we wrześniu br. uchwałach Rady Rodziców, planowanych najbliższych działaniach i statusie odbioru zdjęć szkolnych z ubiegłego roku.
1. Pozytywne zaopiniowanie dodatkowych dni wolnych ustalanych przez dyrektora w roku szkolnym 2019/2020.
2. Uchwalenie programu wychowawczo – profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020. Program dostępny jest na stronie internetowej szkoły TUTAJ

Rada Rodziców w swoich opiniach zwróciła uwagę na szczególną konieczność edukacji i profilaktyki w obszarze zagrożeń wynikających z używania e-papierosów. Poniżej znajdą Państwo broszurę opublikowaną na stronie MEN wspierającą rodziców w powyższym temacie. TUTAJ

3. Ustalenie wysokości rekomendowanej składki na Radę Rodziców na rok 2019/2020 – 50 zł na rodzinę.
Wpłaty są dobrowolne i mają na celu wsparcie rozwoju uczniów. Prosimy pamiętać, że bez Państwa pomocy i zaangażowania niewiele będziemy mogli zdziałać.
Wpłaty na Radę Rodziców można przekazywać skarbnikom klasowym lub przelewem na konto bankowe. Jednocześnie informujemy, że czeka nas podpisanie nowej umowy na prowadzenie konta Rady Rodziców. O ewentualnych zmianach numeru rachunku niezwłocznie poinformujemy.
Rozliczenie wydatków za ubiegły rok znajdą Państwo w linku TUTAJ
4. Ustalenie możliwości zwrotu 25% wpłaconych należności na RR na konto danej klasy na koniec roku szkolnego.
Zwrot będzie na podstawie wniosku przedstawiciela Trójki Klasowej złożonego w sekretariacie najpóźniej do 15.06.2020. Jeśli klasa nie wystąpi o zwrot środków za dany rok szkolny, wszystkie pieniądze przejdą do dyspozycji Rady Rodziców, jako pozostałość bilansowa na kolejny rok szkolny lub do rozdysponowania na zakończenie roku. TUTAJ WNIOSEK

Najbliższe plany Rady Rodziców:
• Ustalenie preliminarza wydatków na rok 2019/2020, w tym określenie jakie działania edukacyjne, rozwojowe i wychowawcze będą finansowane z funduszy Rady Rodziców
• Zaopiniowanie planu finansowego szkoły
• Podjęcie decyzji, czy Rada zaangażuje się w organizację Bożonarodzeniowego Kiermaszu i Dnia Dziecka.
Status odbioru zdjęć z ubiegłego roku szkolnego
Zdjęcia dotarły do szkoły, wychowawcy klas pomogli w przekazaniu ich poszczególnym uczniom.
Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył złożyć zamówienia, a jest zainteresowany zakupem informujemy, że fotografie zostały przywrócone w galerii pod linkiem, który przekazywał wychowawca klasy/Pani Katarzyna Żukowska przez e-dziennik. Zamówienia można składać do 20.10.2019. Potem zdjęcia zostaną usunięte.

W przypadku pytań, sugestii dotyczących działalności Rady Rodziców pozostaję do Państwa dyspozycji.
Przewodnicząca Iza Sarzyńska


Rada Rodziców 2018/2019
Rozliczenie funduszy Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019.

Przewodnicząca – Katarzyna Żukowska

Zastępca – Urszula Woronowicz

Zastępca – Izabela Sarzyńska

Skład Rady Rodziców 2018/2019

Konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
29 8019 0000 2001 0200 9786 0001

Wpłaty na Radę Rodziców
Wysokość wpłaty na Radę Rodziców jest uzależniona od decyzji rodzica i może być to wpłata w wysokości np. 5, 10, 15, 20 zł lub innej.
Kwota 50 zł – jest rekomendowaną wysokością wpłaty, ale jest to tylko propozycja wysokości. Można oczywiście dokonać również wpłaty powyżej 50 zł.
Wpłat można dokonywać: do skarbników klasowych lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły, a skarbników prosimy o płynne przekazywanie wpłat do sekretariatu szkoły.
Rozliczenie Rady za rok 2017/2018.

Informacje Rady Rodziców
Przypominamy o uchwalonych w roku szkolnym 2018/2019 zasadach finansowych wprowadzonych przez Radę Rodziców.

  1. Rozdzielenie budżetów wpłat na Radę Rodziców dla klas 1-3 oraz klas 4-8.
  2. Klasy 1-3 i 4-8 mają inne potrzeby, ponadto zazwyczaj rodzice klas 1-3 chętniej dokonują wpłat na Radę Rodziców. Sprawiedliwszym rozwiązaniem jest podział środków na dwa odrębnie zarządzane budżety.
  3. Budżet wpłacony przez daną klasę zostanie podzielony na 2 części. 75% wpłat trafi do budżetu ogólnego, którym będzie dysponować Rada Rodziców, zaś 25% wpłat zostanie zwróconych klasie, na realizację własnych potrzeb.
  4. Zwrot dokonywany będzie w miesiącu maju lub czerwcu na podstawie wniosku przedstawiciela Trójki Klasowej złożonego najpóźniej do 15.06.2019. Wniosek (Załączniku nr 4 do Regulaminu Rady Rodziców na stronie szkoły, zakładka „Dla rodziców”) należy złożyć w sekretariacie. W przypadku, gdy klasa nie wystąpi o zwrot środków za dany rok szkolny, wszystkie pieniądze przechodzą do dyspozycji Rady Rodziców, jako pozostałość bilansowa na kolejny rok szkolny lub do rozdysponowania na zakończenie roku.

Pobierz wniosek —>>>

Warsztaty dla rodziców i nauczycieli
Dnia 5 grudnia, w naszej szkole Rada Rodziców zorganizowała warsztaty na temat Praw Dziecka. Wspólnie mogliśmy poznać perspektywę rozumienia tych praw przez rodziców, nauczycieli i dzieci – uczniów łódzkiej SP 137. Dziękujemy pedagożce, Ewie Morzyszek-Banaszczyk za inspirujące i budzące refleksję chwile. To niesamowite ile możemy się od siebie i dzieci nauczyć. Najcenniejsze wskazówki wyniesione z zajęć to: ZNAĆ, RESPEKTOWAĆ i STAĆ NA STRAŻY PRAW DZIECKA. Serdecznie dziękujemy rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie i udział w zajęciach.
Zachęcamy również do pobierania bezpłatnych publikacji dotyczących Praw Dziecka ze strony —>>>
Jeśli macie Państwo pomysły i potrzeby organizacji kolejnych warsztatów edukacyjnych, rozwojowych, wychowawczych, prosimy o kontakt z Radą Rodziców przez e-dziennik (Izabela Sarzyńska, Katarzyna Żukowska).
Rada Rodziców


Bezpłatne warsztaty dla rodziców
Rada Rodziców SP w Halinowie serdecznie zaprasza na warsztat edukacyjny „Lekcja o lekcji z Prawami Dziecka w roli głównej”. W trakcie spotkania będziemy mieli okazję porozmawiać o tym:
• Co wiemy, a czego nie wiemy?
• Co w tym obszarze jest najważniejsze dla rodziców, nauczycieli i dzieci oraz dlaczego?
• Kto, kiedy, jak, powinien respektować prawa.

Warsztat poprowadzi Ewa Morzyszek – Banaszczyk, nauczyciel, edukator, dyrektor SP nr 137 w Łodzi, w ramach Akademii Wymiany Doświadczeń Kreatywnych Nauczycieli „Budzącej się Szkoły”.
Spotkanie odbędzie się 5 grudnia br., w godz. 17.00 – 19.00, w SP w Halinowie. Zajęcia są bezpłatne.
Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztatach prosimy o przesłanie maila do Izy Sarzyńskiej z Rady Rodziców: isarzynska75@gmail.com lub przez e-dziennik. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Na Wasze maile czekamy do 2 grudnia. Osoby, które wezmą udział w zajęciach otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach.


Szanowni Państwo,
Rada Rodziców proponuje od roku szkolnego 2018/2019 zmianę w sposobie rozdziału środków finansowych zbieranych ze składek pieniężnych rodziców. Analiza wysokości wpłacanych środków przez poszczególne klasy wskazuje, że niektóre klasy regularnie wpłacają do wspólnego budżetu najwięcej środków, a niektóre klasy prawie wcale nie dokonują wpłat, lub są to wpłaty na minimalnym poziomie.
Zaproponowana poniżej zmiana ma na celu: po pierwsze uzyskanie większych wpływów do wspólnego budżetu, a po drugie bardziej sprawiedliwy podział zebranych pieniędzy pomiędzy klasy.

Propozycja do omówienia na najbliższym zebraniu
1. Budżety klas 1-3 oraz klas 4-8 zostaną rozdzielone.
Klasy 1-3 i 4-8 mają inne potrzeby, ponadto zazwyczaj rodzice klas 1-3 chętniej dokonują wpłat na Radę Rodziców. Sprawiedliwszym rozwiązaniem jest zatem podział tych budżetów na dwa odrębnie zarządzane budżety.
2. Budżety zostaną podzielone na 2 części, w stosunku procentowym 75% + 25%.
• 75% wpłat danej klasy trafi do budżetu ogólnego, którym tak jak do tej pory będzie dysponować Rada Rodziców.
• 25% wpłat zostanie „zwróconych” do klasy wpłacającej i środki te będą w dyspozycji klasy na cele klasowe – zwrot dokonywany będzie w miesiącu maju lub czerwcu na podstawie wniosku Trójki Klasowej każdej klasy złożonego najpóźniej do 15.06 [wniosek w formie mail-a lub pisma do Prezydium Rady Rodziców]. W przypadku gdy klasa nie wystąpi o zwrot, wszystkie pieniądze przechodzą do dyspozycji Rady Rodziców jako pozostałość bilansowa na kolejny rok szkolny lub do rozdysponowania na zakończenie roku.
W ten sposób klasy, które regularnie dokonują wpłat na wysokim poziomie nie będą miały poczucia, że finansują potrzeby całej szkoły. A dla klas, które mają wpłaty na niskim poziomie możliwe, że stanie się to dodatkowym motywatorem do dokonywania wpłat.
Trójki Klasowe proszę o przekazanie informacji zwrotnej do Prezydium Rady Rodziców, czy powyższa propozycja została zaakceptowana w ich klasach.
Dodatkowo proszę o przekazanie informacji.
1. Wysokość wpłaty na Radę Rodziców jest uzależniona od decyzji rodzica i może być to wpłata w wysokości np. 5, 10, 15, 20 zł lub innej.
50 zł – jest rekomendowaną wysokością wpłaty, ale jest to tylko propozycja wysokości. Można oczywiście dokonać również wpłaty powyżej 50 zł.
Wpłat można dokonywać: do skarbników klasowych lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły, a skarbników prosimy o płynne przekazywanie wpłat do sekretariatu szkoły.
2. Bookcrossing – wymiana książek w bibliotece/ korytarz – czy rodzice widzą taką potrzebę, jak dużo będzie chętnych.
3. Nagrody na zakończenie roku szkolnego – w tym roku szkolnym Rada Rodziców będzie szerzej uczestniczyć w zakupie tych nagród aby uniknąć powtórek z lat ubiegłych, jak również aby zwiększyć różnorodność i wartość merytoryczną tych nagród.
4. Do rozważenia propozycja, aby na zakończeniu roku szkolnego nagrodę otrzymywali nie tylko wzorowi uczniowie z czerwonym paskiem, lecz aby spośród uczniów każdej klasy wybrać takiego, która/y swoją pracą, zaangażowaniem, postawą jest przykładem dla innych – mimo, że nie ma to odzwierciedlenia w ocenach.
5. Skrzynka wymiany informacji – w wejściu do szkoły, przy stanowisku sprzątaczek stoi pudełko, w którym można zostawiać informacje, propozycje, skargi do Rady Rodziców – każda otrzymana informacja będzie weryfikowana i wg potrzeby rozwiązywana.


Rada Rodziców 2017/2018

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie
przewodnicząca – Katarzyna Żukowska
zastępca – Katarzyna Woś
skarbnik – Anna Przybysz–Bielecka
sekretarz : Tomasz Karkowski
członek – Marzena Milanowska

Komisja Rewizyjna:

Anna Jerzak, Ilona Podgórska, Grzegorz Kordek

Adres elektroniczny: rada@rrhalinow.szkola.pl
Konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
29 8019 0000 2001 0200 9786 0001


Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
Minimalna wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 50 zł.
Składkę należy wpłacić w całości lub w dwóch ratach do skarbników klasowych:
I rata – 25 zł do 30 października 2017 r.
II rata – 25 zł do 26 lutego 2018 r.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie działalności prowadzonej na rzecz uczniów naszej szkoły.