Rada Rodziców 2017/2018Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie
przewodnicząca – Katarzyna Żukowska
zastępca – Katarzyna Woś
skarbnik – Anna Przybysz–Bielecka
sekretarz : Tomasz Karkowski
członek – Marzena Milanowska

Komisja Rewizyjna:

Anna Jerzak, Ilona Podgórska, Grzegorz Kordek

Adres elektroniczny: rada@rrhalinow.szkola.pl
Konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
29 8019 0000 2001 0200 9786 0001


Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
Minimalna wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 50 zł.
Składkę należy wpłacić w całości lub w dwóch ratach do skarbników klasowych:
I rata – 25 zł do 30 października 2017 r.
II rata – 25 zł do 26 lutego 2018 r.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie działalności prowadzonej na rzecz uczniów naszej szkoły.