Programy nauczaniaProgramy nauczania realizowane w klasach 1 – 3 w roku szkolnym 2021/2022
Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej.
Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego.
Program nauczania religii rzymskokatolickiej dla klas I – III „W drodze do Wieczernika”

Zajęcia rozwijające w klasach 1 – 3 w roku szkolnym 2021/2022.

Doskonalenie umiejętności czytania i pisania. Program zajęć rozwijających dla uczniów dla klasy I c
„ Chcę wiedzieć więcej” – program zajęć rozwijających w klasie 1d.
Program zajęć rozwijających umiejętność czytania i pisania w klasie 1e.
Program zajęć rozwijających z edukacji matematycznej w klasie 2b.
Program zajęć rozwijających z edukacji matematycznej w klasie 2c.
„Świetnie liczę!” – program zajęć rozwijających w klasie 2d.
„Legendy i tradycje polskie” – program zajęć rozwijających w klasie 2e
„Program zajęć rozwijających „Wiem więcej” w klasie 3a
„NAUKA PRZEZ ZABAWĘ – SQULA” – program zajęć rozwijających w klasie 3c
„Ortografia na wesoło” – program zajęć rozwijających w klasie 3e

Programy nauczania realizowane w klasach 4 – 8 w roku szkolnym 2021/2022

Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej „NOWE Słowa na start!”
Program nauczania z języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego. Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber. Klasy 4.
Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Melanie Ellis, Anna Rak Klasy 5-8.
Program nauczania historii w szkole podstawowej „Wczoraj i dziś”. Tomasz Maćkowski.
„Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w kl. IV szkoły podstawowej. Jolanta Golanko.
Program nauczania biologii w kl. V-VIII szkoły podstawowej „Puls Życia”.
Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej.
Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to!”
Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”
„Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania dla wychowania do życia w rodzinie dla szkoły podstawowej kl. 4.
„Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania dla wychowania do życia w rodzinie dla szkoły podstawowej kl. 5.
„Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania dla wychowania do życia w rodzinie dla szkoły podstawowej kl. 6.
„Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania dla wychowania do życia w rodzinie dla szkoły podstawowej kl. 7.
„Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania dla wychowania do życia w rodzinie dla szkoły podstawowej kl. 8.
Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym.
Program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej
Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką”
Program nauczania chemii w szkole podstawowej Chemia Nowej Ery
Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej Planeta Nowa
Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej. Dziś i jutro.
Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa. „Żyję i działam bezpiecznie”

Zajęcia rozwijające w klasach 4 – 8 w roku szkolnym 2021/2022

Program zajęć rozwijających z matematyki dla uczniów klas szóstych. Nauczyciel prowadzący Anna Ludwiniak.

Program zajęć rozwijających z matematyki dla uczniów klas szóstych. Nauczyciel prowadzący Jadwiga Siwek.
Program zajęć rozwijających z języka angielskiego dla uczniów z klas siódmych.
Egzamin na szóstkę! Program zajęć rozwijających z języka polskiego dla klas ósmych.
Program zajęć rozwijających z matematyki dla uczniów klas ósmych. Nauczyciel prowadzący Anna Ludwiniak.

Program zajęć rozwijających z matematyki dla uczniów klas ósmych. Nauczyciel prowadzący Jadwiga Siwek.