Informacje o projekcielogo_projekt

Z przyjemnością informujemy, że uzyskaliśmy

dofinansowanie na realizację projektu

„Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży

z Gminy Halinów”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT. Partnerami projektu są Gmina Halinów oraz Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o. o.

Wsparcie w ramach Projektu otrzymają:
• Szkoła Podstawowa w Brzezinach,
• Szkoła Podstawowa w Cisiu,
• Szkoła Podstawowa w Halinowie,
• Szkoła Podstawowa w Okuniewie,
• Gimnazjum w Halinowie,
• Gimnazjum w Okuniewie.

150px-Flag_of_Europe.svg

Unia Europejska

W projekcie weźmie udział 700 uczniów ww. szkół. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw ułatwiających funkcjonowanie w przyszłości na rynku pracy przez objętych projektem uczniów. Realizowane zajęcia pomogą także w kształtowaniu i rozwijaniu właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz postaw przedsiębiorczych.

W ramach projektu realizowane będą:
 dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, matematyki, informatyki,
 kółka zainteresowań z przedsiębiorczości, zajęć teatralnych i przyrodniczych,
 wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik wraz z warsztatami w Teatrze Robotycznym, Teatrze Wysokich Napięć i Planetarium oraz wyjazdy do Ogrodu Botanicznego i Teatru Roma,
 pikniki matematyczno-logiczne dla dzieci i rodziców z rodzinnym konkursem matematycznym oraz warsztatami i pokazami z robotyki.

W ramach Projektu zakupione zostanie doposażenie pracowni przedmiotowych. Szkoły otrzymają materiały edukacyjne i multimedialne m.in. tablice interaktywne, mikroskopy, laptopy.

Wartość projektu: 1 942 816,20 zł
Wysokość dofinansowania: 1 813 176,20 zł
Termin realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.07.2019