Razem w Europie – nigdy przeciw sobie

7

W Zespole Szkół w Halinowie w dniach 2-12 sierpnia 2009 roku odbyła się wymiana młodzieży w ramach Programu ”Młodzież w działaniu”. Nasz projekt nosił tytuł „Razem w Europie – nigdy przeciwko sobie”.

Realizowaliśmy projekt, którego celem było wychowanie młodzieży w pokoju i dla pokoju, pogłębienie wzajemnych relacji, dzięki poznaniu kultur, promowanie ogólnej aktywności obywatelskiej, a w szczególności obywatelstwa europejskiego wśród młodzieży, wspieranie młodych ludzi z mniejszymi szansami, promowanie kreatywności i innowacyjności działań, doskonalenie umiejętności językowych. Była to wymiana dwustronna: polsko-francuska.

Przyjechała do nas 8-osobowa grupa młodzieży z Francji, która wraz z 12-osobową grupą polskiej młodzieży spędziła razem 11 dni. Młodzieży towarzyszyli liderzy grup. Uczestnicy wymiany byli zakwaterowani w Hotelu Eden, w Okuniewie.

Działania w projekcie odbywały się w Halinowie, Warszawie, Krakowie, Oświęcimiu.

W Halinowie odbyły się warsztaty filmowe, które poprowadził pan Janusz Wiechowski

[Gallery not found]

oraz zajęcia rekreacyjne w hali widowiskowo-sportowej. Sędziował – pan Andrzej Żbik.

[Gallery not found]

Byliśmy także na basenie.

Scenariusz filmu został przygotowany na podstawie książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Młodzież pracowała pod kierunkiem pani Marii Raciborskiej. W Warszawie filmowaliśmy scenki w Alei Szucha, Na Placu Teatralnym, przy Pomniku Małego Powstańca, przy Pomniku Powstania Warszawskiego oraz przy Arsenale. Na planie

[Gallery not found]

filmowym przy Placu Teatralnym, 4 sierpnia,w rocznicę śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, scenki powstańcze dotyczące Baczyńskiego były filmowane przez dwie ekipy filmowe: naszą i drugą – ekipę TVP, która w tym dniu wyemitowała informację o naszym przedsięwzięciu w programach informacyjnych TVP INFO.

Ważnym punktem naszego harmonogramu było złożenie przez młodzież biało-czerwonych róż na Grobie Nieznanego Żołnierza. W hołdzie poległym młodzież powiedziała:

Pamięci
Tych spośród wielu,
którzy służąc Ojczyźnie
gotowi byli złożyć
najwyższą ofiarę.

 

Zgodnie z harmonogramem wymiany Francuzi spędzili jeden dzień w domu swojego polskiego kolegi, poznając polskie zwyczaje i styl życia. Dzień okazał się bardzo atrakcyjny zarówno dla gościa, jak i goszczącej rodziny.

W kolejnym dniu młodzież francuska odbyła wędrówkę po naszym mieście, odkrywając charakterystyczne miejsca w naszej okolicy. Dotarli do Drukarni Taurus, gdzie zostali przyjęci przez państwa J. i S. Roszkowskich, którzy zapoznali ich z procesem druku.

Odwiedzili także Zakład wyrobów mięsnych w Kazimierowie.

Podczas „odkrywania” Halinowa doszli do Pomnika Powstańca z 1863 roku, gdzie młodzież polska przygotowała referat poznawczy na temat walk narodowo-wyzwoleńczych na naszych terenach.

W porze popołudniowej młodzież polsko-francuska odwiedziła panią burmistrz. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i ciepłej atmosferze. Grupa uczestnicząca w wymianie otrzymała pamiątki od pani burmistrz.

Kolejne dni młodzież polsko-francuska spędziła w Krakowie, Oświęcimiu, Wadowicach i Wieliczce.

W Krakowie młodzież poszukiwała informacji na temat roli miasta podczas drugiej wojny światowej i gubernatora Hansa Franka.

W Oświęcimiu młodzież polsko – francuska wzięła udział w zajęciach warsztatowych pt. „Walka i martyrologia narodu polskiego w latach 1939-45” i „Deportowani z Francji do Auschwitz”. W Podsumowaniu młodzież polska i francuska wygłosiła w obu językach Apel o pokój na świecie.

Apel o pokój
Nie chcemy wojen, ludobójstwa, bólu, cierpienia,
Nie chcemy żyć w atmosferze zagrożenia i strachu,
Chcemy żyć w pokoju i utrwalać pokój,
Żyjmy i pozwólmy żyć innym,
Zawsze solidarni!
Nigdy przeciwko sobie!

 

Uczestnicy wymiany odwiedzili również Wadowice, miejsce urodzenia wielkiego Polaka, Jana Pawła II (nie obyło się bez kremówek JP II)

[Gallery not found]

oraz Wieliczkę z jej wspaniałymi podziemnymi skarbami, wpisanymi na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

[Gallery not found]

11 sierpnia odbyło się podsumowanie projektu, w którym wzięły udział władze szkolne, pani burmistrz oraz rodzice. Młodzież przygotowała wystawę prac, rekwizytów filmowych, zdjęć, a także prezentację multimedialną z przebiegu projektu. W części oficjalnej, wręczyliśmy wszystkim młodym uczestnikom pamiątkowe kubki, natomiast koordynatorom kufle, wykonane przez Państwa J. i A. Brodowskich. Wszystkie pamiątki opatrzone były logo programu i innymi informacjami dotyczącymi projektu. W kolejnym punkcie – przedstawiciele młodzieży posadzili Drzewko Wolności a wszyscy młodzi uczestnicy zawiesili na nim gołębie, symbol pokoju oraz wygłosili w obu językach Apel o pokój na świecie.

Przy ogromnym zaangażowaniu rodziców został przygotowany poczęstunek: polskie narodowe dania: bigos, żurek oraz… ciasta. Uroczystość zakończył grill, sponsorowany przez miejscowego producenta wyrobów mięsnych. Pieczywo przygotowali i dostarczyli państwo G. i M. Grabowscy.

Następnego dnia, wszyscy pojechali na warszawskie lotnisko im. Fryderyka Chopina, gdzie Polacy żegnali się z Francuzami wracającymi do domu.

[Gallery not found]

Uczestnicy Projektu

Strona polska (od lewego górnego rogu): Agnieszka Rucińska, Damian Rubaj, Kamil Pięcek, Aleksandra Łabędź, Anna Jerzak, Aleksandra Damasiewicz, Karol Górski, Bartek Kosior, Katarzyna Lendzion, Mateusz Stachowiak, Kamila Kwiatkowska, Rafał Żbik.

Strona francuska (od lewego górnego rogu): Geoffrey Salle, Mathilde Josse, Melanie De Brito, Francine Caron, Cyril Alla, Raphael Scribe, Thomas Normand, Melissa Dorado Y De Dios.

[Gallery not found]

Liderzy (od lewego górnego rogu): p. Krystyna Tulewicz, p. Katarzyna Kozłowska, p. Nathalie Philippe, p. Roger Firpion.

Oraz fotograf i instruktor filmowy
Pan Janusz Wiechowski:

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.4/10 (18 votes cast)
Razem w Europie - nigdy przeciw sobie, 5.4 out of 10 based on 18 ratingsPowrót do strony głównej