Nauczanie hybrydowe w klasach 4 – 8

  • W dniach 17 – 24 maja 2021 dla uczniów klas 4 – 8 szkoła prowadzi nauczanie hybrydowe.
  • Z nauki stacjonarnej na terenie szkoły korzystają uczniowie klas 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c, 5d, 8a, 8b, 8c, 8d.
  • Z nauki z wykorzystaniem technik i metod na odległość w domach korzystają uczniowie wszystkich klas szóstych i siódmych.
  • Dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć w miejscu zamieszkania, organizujemy w szkole zajęcia zdalne. Uczniami opiekują się nauczyciele wspomagający.
  • Na wniosek rodzica, po analizie sytuacji ucznia, dyrektor może w szczególnych sytuacjach wyrazić zgodę na korzystanie przez ucznia z nauki zdalnej na terenie szkoły. Dotyczy to w szczególności braku możliwości technicznych w domu, rodziców pracujących w służbie zdrowia i służbach mundurowych lub innych ważnych powodów uniemożliwiających naukę zdalną w domu ucznia.
  • Dni 25, 26, 27, 28 maja 2021 są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych na mocy Zarządzenia Dyrektora ZSP w Halinowie. Dla uczniów, których rodzice pracują organizujemy zajęcia opiekuńcze.
  • W dniach 25, 26, 27 maja 2021 uczniowie klas ósmych piszą egzamin.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.2/10 (14 votes cast)Strona 1 z 11