Informacje dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli

Informacje dla Rodziców i Uczniów klas I – III

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 uczniowie klas I – III powracają do szkoły i realizują tym samym naukę stacjonarną. Obowiązują wprowadzone od 1 września 2020r „Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej w ZSP w Halinowie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19”. Powracamy do dawnych, sprawdzonych i wypróbowanych zwyczajów. Rodziców zobowiązujemy do wyposażenia dziecka w maseczkę, którą uczniowie muszą nosić w każdym przypadku przebywania w przestrzeni wspólnej szkoły: korytarz, szatnia oraz w przypadku braku możliwości zachowania bezpiecznego odstępu 1,5m.

Przypominamy niektóre zasady funkcjonowania szkoły.

 • Szkoła jest otwarta dla uczniów od godziny 7.00.
 • W godzinach 7.00 – 7.30 uczniowie przebywają w świetlicy.
 • Sale zajęć są otwarte dla uczniów od godziny: 7.30 klasy I, 7.45 klasy II i III.
 • Prosimy rodziców o odprowadzanie dzieci do wyznaczonej strefy odpowiednio wcześnie, tak by nie tworzyć rannego zagęszczenia.
 • Wyjście ze szkoły po zajęciach zgodnie z wrześniowym harmonogramem, który przypomną w wiadomości w dzienniku elektronicznym wychowawczynie.
 • Uczniowie mogą korzystać z dwóch stołówek szkolnych.
 • Uczniowie po lekcjach opuszczają szkołę lub pozostają pod opieką nauczyciela świetlicy.
 • Rodzice mogą przebywać w szkole tylko w wyznaczonej strefie: portiernia podczas odbioru dziecka i wejście do szatni.
 • Odbiór uczniów ze świetlicy zgłaszamy na portierni poprzez platformę Teams.
 • Uczniowie muszą być wyposażeni we własne przybory szkolne, nie wolno do szkoły przynosić zabawek, zwłaszcza trudnych do dezynfekcji.
 • Wracamy do zajęć dodatkowych.

Informacje dla Rodziców i Uczniów klas IV – VIII
Wszyscy uczniowie klas IV – VIII kontynuują naukę zdalną. Tak jak przed feriami obowiązują Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej w czasie nauczania zdalnego. Uczniowie, którzy z powodów technicznych lub innych ważnych powodów nie mogą korzystać z nauczania zdalnego we własnym domu, mają przygotowane stanowisko do nauki zdalnej w szkole. Realizujemy również zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dla chętnych uczniów klas ósmych możliwe jest zorganizowanie zajęć dodatkowych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.5/10 (2 votes cast)Strona 1 z 11