Informacje dla rodzicówLekcje języka angielskiego w klasach czwartych
Uczniowie klas czwartych zostaną przypisani do odpowiedniej grupy językowej po przeprowadzeniu testu diagnozującego przez nauczycieli języka angielskiego. W pierwszych dniach szkoły przydział do grup został zorganizowany według zasady: uczniowie z numerm w dzienniku 1 – 12 – grupa w; uczniowie powyżej numeru 12 – grupa n.


Wychowanie do życia w rodzinie
Lekcje wychowania do życia w rodzinie są prowadzone w klasach 4 – 8, w I lub w II semestrze. Rodzic może zwolnić dziecko z uczestniczenia w lekcjach wychowania do życia w rodzinie. W tym celu należy w sekretariacie złożyć podanie z informacją, że dziecko nie będzie uczestniczyć w tych zajęciach.
Część zajęć wychowania do życia w rodzinie jest realizowana w grupach z podziałem na dziewczęta i chłopcy. Wszystkie osoby nieuczestniczące w zajęciach są zobowiązane przebywać w wyznaczonej bibliotece pod opieką nauczyciela bibliotekarza.


Religia i etyka
Szkoła organizuje naukę religii i etyki na życzenie rodziców. Dlatego niezbędne jest złożenie stosownego wniosku z prośbą o zorganizowanie lekcji religii lub etyki. Wnioski dostępne u wychowawcy.
Wszystkie osoby nieuczestniczące w zajęciach są zobowiązane przebywać w wyznaczonej bibliotece pod opieką nauczyciela bibliotekarza.


Dobry Start

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start”
to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.
Wnioski o świadczenie z programu można składać online już od 1 lipca br. Nabór wniosków w formie papierowej rozpocznie się miesiąc później – 1 sierpnia br. Ostateczny termin mija 30 listopada br.
Szczegóły w ulotce informacyjnej —>>>