Program Iskierka pod patronatem Burmistrza Halinowaherb halinow W trosce o bezpieczeństwo, rozwój dzieci i promowanie profilaktyki przeciwpożarowej zapraszamy do „Programu Iskierka” , który odbywa się pod patronatem Pana Burmistrza Halinowa. Zajęcia skierowane są dla dzieci z oddziałów zerowych: 0 A, 0B, 0C, 0D. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, w ramach świetlicy zerówek. Każde zajęcia trwać będą 40 min. i są bezpłatne. Zajęcia podzielone będą na panele edukacyjne: zapoznanie z pracą strażaka, poznanie numerów alarmowych. pierwsza pomoc przedmedyczna, panel woda, panel las oraz przygotowanie do występu z okazji Dnia Strażaka. Prowadzić je będzie dh Joanna Szczepańska – wiceprezes OSP Długa Kościelna, czynny strażak OSP, ratownik, nauczyciel. Więcej informacji u wychowawców grup zerowych. Zgłoszenia do „Programu Iskierka” i dołączenie do ,,Dziecięcej Drużyny Pożarniczej” można odebrać u Wychowawców. Zgłoszenia można składać do 29 września. Od października ruszają pierwsze zajęcia. O zajęciach poinformują wychowawcy grup.

Opiekun Dziecięcej Drużyny Pożarniczej
dh Joanna Szczepańska

Zgoda rodzica na udział dziecka w programie Iskierka.

Szczegółowe informacje o projekcie —>>>


W dniu 11.10.2017r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie odbyły się pierwsze zajęcia Dziecięcej Drużyny Pożarniczej w ramach Programu Iskierka pod patronatem Burmistrza Halinowa. Dzieci zostały zapoznanie z pracą strażaka, poznanały numer alarmowy 998. Młodzi strażacy zapoznali się z mundurem koszarowym i bojowym strażaka oraz podstawowym sprzętem używanym podczas akcji ratowniczo- gaśniczych. Dzieci poznały Misia Floriana, który będzie im towarzyszył podczas kolejnych zajęć. Dodatkowo dzieci pięknie zaśpiewały piosenkę „Pali się”. Młodzi Strażacy odpowiedzieli na zagadki oraz pytania związane ze strażą pożarną. Na koniec zajęć dzieci otrzymały naklejki z logo Dziecięcej Drużyny Pożarniczej. Zdobywana wiedza będzie służyć podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa nie tylko w szkole, przedszkolu, ale przede wszystkim na co dzień. Prewencja prowadzona przez strażaków, przyczyni się do ograniczenia liczby ofiar oraz poszkodowanych podczas różnego rodzaju zdarzeń związanych z pożarami i innymi zagrożeniami. Istotnym elementem edukacji jest szeroko rozumiana działalność profilaktyczna w zakresie działań przeciwpożarowych.