Program Iskierka pod patronatem Burmistrza Halinowaherb halinow W trosce o bezpieczeństwo, rozwój dzieci i promowanie profilaktyki przeciwpożarowej zapraszamy do „Programu Iskierka” , który odbywa się pod patronatem Pana Burmistrza Halinowa. Zajęcia skierowane są dla dzieci z oddziałów zerowych: 0 A, 0B, 0C, 0D. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, w ramach świetlicy zerówek. Każde zajęcia trwać będą 40 min. i są bezpłatne. Zajęcia podzielone będą na panele edukacyjne: zapoznanie z pracą strażaka, poznanie numerów alarmowych. pierwsza pomoc przedmedyczna, panel woda, panel las oraz przygotowanie do występu z okazji Dnia Strażaka. Prowadzić je będzie dh Joanna Szczepańska – wiceprezes OSP Długa Kościelna, czynny strażak OSP, ratownik, nauczyciel. Więcej informacji u wychowawców grup zerowych. Zgłoszenia do „Programu Iskierka” i dołączenie do ,,Dziecięcej Drużyny Pożarniczej” można odebrać u Wychowawców. Zgłoszenia można składać do 29 września. Od października ruszają pierwsze zajęcia. O zajęciach poinformują wychowawcy grup.

Opiekun Dziecięcej Drużyny Pożarniczej
dh Joanna Szczepańska

Zgoda rodzica na udział dziecka w programie Iskierka.

Szczegółowe informacje o projekcie —>>>


Rok szkolny 2017/2018


Uroczyste podsumowanie Programu „Iskierka”
Dnia 24.05.2018r. odbyło się uroczyste podsumowanie Programu „Iskierka” pod patronatem Burmistrza Halinowa we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Długiej Kościelnej. Program realizowany był w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Halinowie w oddziałach zerowych, dotyczył poznania pracy strażaka, numerów alarmowych, zapoznania dzieci z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia odbywały się co miesiąc i trwały 40 minut. Spotkaniom towarzyszył miś Florian, który był honorowym pacjentem. Z nim dzieci nauczyły się jak opatrywać rany, jak udzielić pierwszej pomocy. W ramach programu nawiązaliśmy współpracę z lekarzami, pielęgniarkami z Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, z żołnierzami z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej oraz z policjantami z Halinowa. Przedstawiciele różnych zawodów towarzyszyli nam podczas zajęć.
Ogromne podziękowania za wsparcie i pomoc w realizacji Programu „Iskierka” składamy: Burmistrzowi Halinowa panu Adamowi Ciszkowskiemu, sekretarzowi Gminy Halinów panu Robertowi Grubkowi, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie pani Lidii Kołakowskiej, jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej, 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie, wychowawcom z oddziałów zerowych oraz rodzicom dzieci z halinowskich zeróweczek.
Zdjęcia: pani Magdalena Marzeion, pani Małgorzata Cudny


Pani Joanno dziękujemy za Iskierkę!
24 maja odbyło się uroczyste zakończenie Programu Iskierka promującego wśród dzieci z oddziałów zerowych wiedzę w zakresie bezpieczeństwa oraz profilaktyki przeciwpożarowej. Spotkanie było okazją do podsumowań, podziękowań dla sponsorów i wspierających Program. Głównym punktem imprezy był występ dzieci, które poza umiejętnościami wokalnymi dały próbkę zdobytej wiedzy płynnie recytując numery alarmowe. Zarówno uroczystość, jak i przede wszystkim Program Iskierka są ogromną zasługą Pani Joanny Szczepańskiej – wychowawcy oddziału zerowego. Jej ciekawy pomysł, determinacja w działaniu i chęć podzielenia się wiedzą czynnego strażaka i ratownika zapewniły naszym dzieciom warunki do rozwoju zainteresowań i zwiększenia bezpieczeństwa (m.in. poprzez poznanie numerów alarmowych oraz zasad pierwszej pomocy przedmedycznej przećwiczonych na Misiu Florianie)
Pragniemy jako rodzice dzieci, które objęte zostały Programem Iskierka serdecznie podziękować Pani Joannie za cały trud realizacji projektu oraz życzyć wiele satysfakcji z realizacji kolejnych ciekawych inicjatyw!


Święto Strażaka
Dnia 06.05.2018r. w kościele p.w. św. Anny w Długiej Kościelnej odbyła się uroczysta msza święta w intencji strażaków. Po mszy, dzieci z oddziałów zerowych pod opieką Joanny Szczepańskiej oraz dzieci z klas 4-7 pod przewodnictwem pani Małgorzaty Cudny przygotowały niespodziankę dla strażaków. Dzieci pięknie zaśpiewały piosenki o numerach alarmowych, wyrecytowały wiersze o dzielnych strażakach. Przygotowały również laurki i prezenty. Wszyscy rodzice z dumą patrzyli na swoje pociechy, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swój szacunek dla pracy strażaków. Na co dzień strażacy pojawiają się tam, gdzie istnieje zagrożenie życia i zdrowia: przy pożarach, wypadkach drogowych, powodziach, katastrofach budowlanych, kolejowych. Ratują zabytki kultury, kościoły i inne obiekty. W tym dniu byli bohaterami dla dzieci. Wszystkim przybyłym gościom towarzyszyły radość, uśmiech i łzy wzruszenia. W ramach podziękowania strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej przygotowali dla najmłodszych kosze ze słodyczami.
Zdjęcia: pani Małgorzata Małyszczuk, pani Małgorzata Cudny


Miś Florian honorowym pacjentem na zajęciach Iskierki.
W dniu 28.03.2018r. odbyły się zajęcia w ramach programu „Iskierka” pod honorowym patronatem Burmistrza Halinowa we współpracy OSP Długa Kościelna. Dzieci zostały zapoznane z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy. Oprócz pogadanki przeprowadzono ćwiczenia praktyczne. W tym dniu Miś Florian został honorowym pacjentem. Dzięki temu, dzieci pod czujnym okiem strażaków mogły sprawdzić zdobytą wiedzę podczas zajęć w praktyce. Sytuacje nagłego zagrożenia mogą spotkać każdego z nas. Ważne, aby od najmłodszych lat kształtować odpowiednie postawy oraz wiedzieć jak wezwać pomoc.
Współpraca: Koordynator Programu „Iskierka” dh Joanna Szczepańska (OSP Długa Kościelna), dh Karol Górski (OSP Długa Kościelna), Paulina Rosik (zdjęcia).


Spotkanie ze strażakami w ramach programu „Iskierka”.
W dniu 27.02.2018r. odbyły się zajęcia w ramach programu „Iskierka” pod honorowym patronatem Burmistrza Halinowa we współpracy OSP Długa Kościelna. Dzieci zostały zapoznane z zagrożeniami dla zdrowia i życia, jakie mogą wystąpić podczas pożaru. Strażacy opowiedzieli o niebezpieczeństwach związanych z pojawieniem się tlenku węgla, potocznie zwanego czadem. Przekazali praktyczne rady jak zabezpieczyć się przed jego pojawieniem. Zaprezentowali działanie czujek tlenku węgla.
Współpraca: dh Joanna Szczepańska OSP Długa Kościelna (koordynator programu ,,Iskierka”, dh Jerzy Jankowski OSP Długa Kościelna, dh Mikołaj Górski OSP Długa Kościelna, dh Karol Górski OSP Długa Kościelna.


,

Grudniowe spotkanie w ramach programu „Iskierka”
​W dniu 21.12.2017r. odbyły się zajęcia w ramach programu „Iskierka” pod honorowym patronatem Burmistrza Halinowa we współpracy OSP Długa Kościelna. Dzieci zostały zapoznane z postępowaniem w przypadku skaleczeń oraz oparzeń. Następnie ćwiczyły opatrywanie skaleczeń z Misiem Florianem – maskotką programu „Iskierka”.
Współpraca: Joanna Szczepańska OSP Długa Kościelna, Małgorzata Małyszczuk – zdjęcia.


Listopadowe spotkanie z Panią Pielęgniarką w ramach Programu Iskierka
W dniu 07.11.2017r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie odbyły się zajęcia Dziecięcej Drużyny Pożarniczej w ramach Programu „Iskierka” pod patronatem Burmistrza Halinowa we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Długiej Kościelnej. Dzieci z grup 0A, 0B, 0C, 0D spotkały się z pielęgniarką Panią Teresą, która na co dzień opiekuje się pacjentami z Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Dzieci dowiedziały się na czym polega praca pielęgniarki, poznały sprzęt używany podczas zabiegów. Pani pielęgniarka pokazała, w jaki sposób opiekuje się pacjentami z oddziału ( robienie zastrzyków, podłączanie kroplówek). W tym dniu Miś Florian został honorowym pacjentem. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem wzięły udział w zajęciach.
Współpraca: Pani Teresa Niewiatowska – pielęgniarka z Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, dh Joanna Szczepańska OSP Długa Kościelna, Pani Małgorzata Małyszczuk


Spotkanie z Policjantami w ramach Programu „Iskierka”
W dniu 08.11.2017r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie odbyły się zajęcia Dziecięcej Drużyny Pożarniczej w ramach Programu „Iskierka” pod patronatem Burmistrza Halinowa we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Długiej Kościelnej. Dzieci z grup 0A, 0B, 0C, 0D spotkały się z Policjantami z Komendy Policji w Halinowie. Panowie Policjanci opowiedzieli dzieciom o swojej pracy. Przeprowadzili pogadankę w zakresie bezpiecznej drogi do szkoły. Na koniec zajęć dzieci dostały wyjątkowe upominki – opaski odblaskowe, które z ogromną chęcią będą nosić podczas drogi ze szkoły.
Współpraca: Policjanci z KP w Halinowie, dh Joanna Szczepańska OSP Długa Kościelna, Pani Małgorzata Małyszczuk


OSP Długa Kościelna wsparta przez najmłodszych strażaków
W dniu 11.10.2017r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie odbyły się pierwsze zajęcia Dziecięcej Drużyny Pożarniczej.

W ramach Programu Iskierka prowadzonego we współpracy z OSP Długa Kościelna, dzieci zostały zapoznane z pracą strażaka, poznały numer alarmowy 998 oraz zostały poinstruowane jak zachowywać się w przypadku wystąpienia zagrożeń. Honorowy patronat nad projektem objął Burmistrza Halinowa pan Adam Ciszkowski, a ze strony szkoły w Halinowie uczestniczyła w nich dyrektor Lidia Kołakowska.
Istotnym elementem działalności OSP Długa Kościelna jest edukacja oraz szeroko rozumiana działalność profilaktyczna w zakresie działań przeciwpożarowych. – Nowoczesna jednostka OSP to dziś nie tylko gaszenie pożarów czy uczestniczenie w likwidacji skutków nawałnic czy powodzi. Od samego początku stawiamy na edukację i rozwój naszej młodzieżowej drużyny, a teraz także tej dziecięcej – powiedział prezes OSP Długa Kościelna dh Mirosław Lesiński.

Koordynator Programu „Iskierka”, opiekun dziecięcej drużyny pożarniczej dh Joanna Szczepańska wraz z dh Karolem Górskim zapoznali najmłodszych strażaków z mundurem koszarowym i bojowym oraz podstawowym sprzętem używanym podczas akcji ratowniczo gaśniczych. Dzieci poznały Misia Floriana, który będzie towarzyszył podczas kolejnych zajęć. Dodatkowo dzieci pięknie zaśpiewały piosenkę pt. „Pali się”. Młodzi strażacy rozwiązywali zagadki oraz odpowiadali na pytania związane ze strażą pożarną. Na koniec zajęć dzieci otrzymały naklejki z logo Dziecięcej Drużyny Pożarniczej.

„Zdobywana wiedza będzie służyć podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa nie tylko w szkole, przedszkolu, ale przede wszystkim na co dzień. Prewencja prowadzona przez strażaków, przyczyni się do ograniczenia liczby ofiar oraz poszkodowanych podczas różnego rodzaju zdarzeń związanych z pożarami i innymi zagrożeniami” – skomentował akcję burmistrz Adam Ciszkowski.
Zdjęcia: Ewa Kazana