Zagrajmy o sukces

We wrześniu uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum przystąpiły do projektu edukacyjnego, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, uzupełnianie i doskonalenie umiejętności w zakresie kluczowych umiejętności.

Cele szczegółowe projektu:

  • rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych u uczniów ze szkół gimnazjalnych,
  • przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji poprzez uatrakcyjnienie pozalekcyjnej oferty edukacyjno-wychowawczej gimnazjów,
  • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla dziewcząt i chłopców z trudnościami w nauce,
  • kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego,
  • realizowanie idei wychowania poprzez sport.

Blok zajęć pozalekcyjnych – obejmuje 5 rodzajów zajęć pozalekcyjnych dla każdej z grup w wymiarze 30 godzin w miesiącu w następującym podziale:

  1. Zajęcia z zakresu ICT (informatyka) – 6 godzin w miesiącu,
  2. Zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo – matematycznych – 4,5 godz. w miesiącu,
  3. Zajęcia z zakresu języków obcych – 6 godzin w miesiącu,
  4. Zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno – pedagogicznego – 4,5 godz. w miesiącu,
  5. Zajęcia sportowo – wychowawcze – 9 godzin w miesiącu.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Serdecznie zapraszam całą społeczność Zespołu Szkół w Halinowie na inaugurację roku szkolnego 2010/2011

Szkoła Podstawowa – klasy 0 – VI

– godz. 9.00 – uroczysty apel
– godz. 9.30 – spotkanie uczniów z wychowawcami klas

Gimnazjum

– godz. 11.00 – uroczysty apel
– godz. 11.30 – spotkanie uczniów z wychowawcami klas

Dyrektor Zespołu Szkół – Ewa Dziumak

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)Mamy finalistkę konkursu kuratoryjnego

Klaudia Grubek uczennica klasy III D została finalistką etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin”. Gratulujemy 14 punktów do szkoły średniej. 03

 

WOLONTARIUSZE Z MAZOWSZA W HALINOWIE

12 czerwca odbyło się spotkanie połączone z warsztatami – „Działam – Jestem na Tak”, dla wolontariuszy z „Klubów Ośmiu MW” pięć szkół z Mazowsza, w ramach projektu „Szkoła bez przemocy”. Młodzież oraz opiekunowie mieli okazję wymienić swoje doświadczenia, a także zaplanować podobne spotkania na przyszły rok szkolny. Nastrój był bardzo radosny, wszyscy czekają na następne spotkanie.

[Gallery not found]

 

POMOC POWODZIANOM

„Klub Ośmiu MW” naszej szkoły włączył się wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Gminy Halinów „Razem” i NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Gminy Halinów w organizację pomocy dla powodzian. Udało się zebrać cały tir darów, które pojechały do gminy Wilków. To na pewno nie koniec naszej pomocy dla tej gminy.

[Gallery not found]
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)Szkolny Festiwal Nauki

Dnia 21.06.2010r. w szkole podstawowej odbył się „Szkolny Festiwal nauki”, w ramach którego odbyły się konkursy dla uczniów: „1 z 12” i „Mam Talent”. Zwycięzcami „1 z 12” zostali przedstawiciele klasy Vc Weronika Kupiec i Adrian Beczek. „Mam Talent” wygrała uczennica klasy VIc Agnieszka Grala, drugie miejsce zajęła Kamila Choszczyk, a trzecie Mateusz Kręzel.

Wiecej »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.5/10 (2 votes cast)Program „20 LAT WSPÓLNIE”

W II semestrze roku szkolnego 2009/2010 nasze gimnazjum wzięło udział w programie „20 lat wspólnie”, którego celem było upamiętnienie 20 rocznicy pierwszych wyborów samorządowych. Uczniowie z klasy II C – Karol Górski, Aleksandra Łabędź, Magda Celej, Kamila Gąsior, Ewelina Rodak, Jakub Hajduk, Maciej Modras – pod kierunkiem pani Beaty Grynfelder, (zgodnie z regulaminem CEO) przeprowadzili wywiady z mieszkańcami gminy na podstawie, których przygotowali prezentację multimedialną. Prezentacja ukazuje zmiany jakie zaszły w naszej gminie przez okres 20 lat.

Logo 20 lat:

 

Get the Flash Player to see this content.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)Zasady rekrutacji ucznia do świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Halinowie

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci z klas 0-III.
2. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych, wychowawczo zaniedbanych, dzieci rodziców pracujących oraz uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem.
3. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów i po pozytywnym zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.
4. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobierać w świetlicy szkolnej, w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.
5. Karty należy złożyć do 20 sierpnia 2010r. w sekretariacie szkoły.
6. Lista dzieci przyjętych do świetlicy zostanie wywieszona do dnia 31.08.2010r.
7. Od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do świetlicy można się odwołać do dyrektora szkoły. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (3 votes cast)Strona 494 z 5031...10203040...490491492493494495496497498499...503