Projekt Edukacyjny „Europa i Ja”

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas: 1a, 2a oraz 2b przystąpili do projektu edukacyjnego autorstwa pani Ilony Broniszewskiej, pt.: „Europa i Ja”. Celem projektu było przybliżenie uczniom wiedzy na temat krajów leżących w Europie. Każda grupa przystępując do projektu wybierała sobie jedno państwo europejskie (oprócz Polski) i wykonywała wszystkie zadania w odniesieniu do tego państwa. W tym roku poszerzaliśmy wiedzę na temat Francji, Hiszpanii i Danii. Sposób realizacji zadań zależał od inwencji nauczyciela prowadzącego. W trakcie realizacji uczniowie poprzez różne działania, z wykorzystaniem metod aktywizujących i TIK, zdobywali wiedzę na tematy dotyczące wybranego kraju, w zakresie jego lokalizacji na mapie, poznania symboli narodowych, zabytków i ważnych miejsc, charakterystycznych potraw, elementów języka, roślin, zwierząt i elementów kultury. Poprzez udział w Projekcie uczestnicy zdobyli nowe doświadczenia i rozwinęli zainteresowania dotyczące Europy. Dzięki działaniom grupowym zintegrowali swoje zespoły klasowe oraz rozwijali umiejętności pracy w grupie. Podczas zdobywania wiedzy na wybrane tematy, nabyli i doskonalili umiejętność wyszukiwania informacji w różnych źródłach. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w projekcie, bawiąc się i ucząc jednocześnie!
Nauczyciele realizujący projekt:
Monika Koprowicz-Waszczuk
Monika Janusz
Elżbieta Rokicka
Anna Maciak


VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (4 votes cast)
Projekt Edukacyjny „Europa i Ja”, 10.0 out of 10 based on 4 ratingsPowrót do strony głównej