Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim…Miniony tydzień w świetlicy szkolnej był czasem zadumy. Razem z dziećmi uczciliśmy pamięć o tych, którzy od nas odeszli. Uczniowie poznali również tradycje związane z Dniem Wszystkich Świętych i Zaduszkami.