Plastyczna twórczość na świetlicyNajpierw spacer i wyszukiwanie materiałów, a potem wspólne tworzenie jesiennych obrazów.
Wielką zagadkę stanowi znalezisko – co to jest? Uczniowie szukają odpowiedzi.