Zebrania rodzicówRok szkolny 2017/2018

  • 7 września 2017 – zebranie informacyjne, wybór przedstawicieli Rady Rodziców.

  • 9 listopada – dzień otwarty w godzinach 17.00 – 19.00

  • 14 grudnia 2017 – zebranie rodziców, informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych.

  • 11 stycznia 2018 – klasyfikacja śródroczna.

  • 15 marca 2018 – dzień otwarty, w godzinach 17.00 – 19.00

  • 17 maja 2018 – informacja o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

Zebrania rodziców odbywają się w godzinach:

  • klasy I – III godzina 17.00
  • klasy IV – VII godzina 18.00