Zebrania rodzicówRok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo.
Na prośbę rodziców rozdzieliliśmy termin zebrań dla rodziców dzieci z klas 1 – 3 i z klas 4 – 8. Mamy nadzieję, że ułatwi to parkowanie samochodów, a przede wszystkim zapewni spokojny, bez pośpiechu kontakt z wychowawcami i nauczycielami. Zebrania z rodzicami będą się odbywały w czwartki:
klasy 1-3 godz. 17.30, klasy 4-8 również godz. 17.30. Wyjątek stanowi pierwsze zebranie.

12 września 2019 – zebranie informacyjne, wybór przedstawicieli Rady Rodziców klas 1-3 godz. 17.00 i 4-8 godz. 18.00
7 listopada 2019– zebranie rodziców klas 4-8
14 listopada 2019– zebranie rodziców klas 1-3
12 grudnia 2019 – zebranie rodziców klas 4-8, informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych.
23 stycznia 2020 – klasyfikacja śródroczna klas 1-3
30 stycznia 2020 – klasyfikacja śródroczna klas 4-8
12 marca 2020 – zebranie rodziców klas 1-3
19 marca 2020 – zebranie rodziców klas 4-8
21 maja 2020 – informacja o proponowanych rocznych opisowych ocenach klasyfikacyjnych w klasach 1-3
28 maja 2020 – informacja o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w klasach 4-8.