Zebrania rodzicówRok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo.
Na prośbę rodziców rozdzieliliśmy termin zebrań dla rodziców dzieci z klas 1 – 3 i z klas 4 – 8. Mamy nadzieję, że ułatwi to parkowanie samochodów, a przede wszystkim zapewni spokojny, bez pośpiechu kontakt z wychowawcami i nauczycielami.

 • 6 września 2018, godz. 17.30 – zebranie informacyjne dla klas I – III, wybór przedstawicieli Rady Rodziców.
 • 13 września 2018, godz. 17.30 – zebranie informacyjne dla klas I – VIII, wybór przedstawicieli Rady Rodziców.
 • 8 listopada 2018, godz. 17.30 – zebranie rodziców klas 1-3
 • 15 listopada 2018, godz. 17.30 – zebranie rodziców klas 4-8
 • 6 grudnia 2018, godz. 17.30 – zebranie rodziców klas 1-3
 • 13 grudnia 2018, godz. 117.30 – zebranie rodziców klas 4-8, informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych
 • 17 stycznia 2019, godz. 17.30 – klasyfikacja śródroczna klas 1-3
 • 24 stycznia 2019, godz. 17.30 – klasyfikacja śródroczna klas 4-8
 • 14 marca 2019, godz. 17.30 – zebranie rodziców klas 1-3
 • 21 marca 2019, godz. 17.30 – zebranie rodziców klas 4-8
 • 9 maja 2019, godz. 17.30 – informacja o proponowanych rocznych opisowych ocenach klasyfikacyjnych w klasach 1-3
 • 16 maja 2019, godz. 17.30 – informacja o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w klasach 4-8.