Plan lekcjiRok szkolny 2017/2018

II semestr

1 a 1 b 1 c 1 d 1 e
2 a 2 b 2 c 2 d
3 a 3 b 3 c 3 d 3 e 3 f

I semestr

1 a 1 b 1 c 1 d 1 e
2 a 2 b 2 c 2 d
3 a 3 b 3 c 3 d 3 e 3 f

4 a 4 b 4 c 4 d
4 e 4 f 4 g
5 a 5 b 5 c 5 d
6 a 6 b 6 c 6 d
7 a 7 b 7 c 7 d

Od 5 września uczniowie klas VII wchodzą do szkoły wejściem głównym gimnazjum, a uczniowie klas VI wejściem bocznym gimnazjum.

Szatnie dla klas VII znajdują się przy szatniach gimnazjum, a szatnie dla klas VI znajdują się na łączniku pomiędzy szkołą podstawową i gimnazjum, przy wejściu bocznym do gimnazjum.