Egzamin ósmoklasistyTerminy egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym?

24 maja 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
25 maja 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
26 maja 2022 r. (czwartek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty:

13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
15 czerwca 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasiści podchodzący do egzaminu w maju oraz w czerwcu poznają wyniki swoich prac 1 lipca 2022 r.
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022


Arkusze egzaminacyjne – maj 2022
Język polski. Arkusz standardowy dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Matematyka. Arkusz standardowy dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.


Próbny egzamin ósmoklasisty – arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
17, 18, 19 marca 2021

Arkusz standardowy dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Język polski.
Arkusz standardowy dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją.
Arkusz egzaminacyjny dla obcokrajowca.

Matematyka
Arkusz standardowy dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją.
Arkusz egzaminacyjny dla obcokrajowca.


Arkusze egzaminacyjne

Próbny egzamin ósmoklasisty – arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
30, 31 marzec, 1 kwietnia 2020

Język polski
Arkusz standardowy dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Zeszyt rozwiązań arkusz 100.
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OPOP_200)
Zeszyt rozwiązań.
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OPOP_700)
Zeszyt rozwiązań


Matematyka
rkusz egzaminacyjny standardowy – dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OMAP_100)
Karta odpowiedzi
Zeszyt rozwiązańKarta rozwiązań
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OMAP_200)
Zeszyt rozwiązań
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OMAP_700)
Zeszyt rozwiązań
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OMAP_800)
Zeszyt rowiązań

Zobacz arkusz egzaminacyjny z języka polskiego 2019—>>>
Zobacz arkusz egzaminacyjny z matematyki —>>>