Reedukacja
Rok szkolny 2016/2017

Reedukator Hanna Konowrocka
Sala 16a
Godziny pracy:
Poniedziałek – czwartek 8.00 – 14.25
Wtorek 8.00 -8.45; 9.50 – 14.25
Środa 8.00 – 9.40; 11.45 – 14.25
Czwartek 8.00 – 15.15 w tym 2h zadania statutowe
Piątek 11.45 – 14.25
H.Konowrocka2