Reedukacja
Rok szkolny 2018/2019

Reedukator Agnieszka Bondyra
Sala 02
Godziny pracy:
PN – 8.00-9.50, 11.30-14.25
WT – 8.00-9.40, 11.30-14.25
ŚR – 8.00-10.35, 11.30-13.30
CZW – 8.00-9.40 , 11.30-13.30
PT – 8.00-9.40, 11.30-14.25

A.Bondyra