Plan oddziałów zerowychRok szkolny 2020/2021

Plan zajęć oddziałów przedszkolnych realizujących program
rocznego przygotowania przedszkolnego.

Oddział 0 A
sala 116
I piętro budynek B

wychowawczynie:
Joanna Antosz
Katarzyna Damętka
poniedziałek – piątek
7.30 – 16.30
Oddział 0 B
sala 215
II piętro budynek B

wychowawczynie:
Beata Domańska
Luiza Błaszczak
poniedziałek – piątek
8.00 – 17.00
Oddział 0 C
sala 219
II piętro budynek B

wychowawczynie:
Agnieszka Zarzycka
Luiza Błaszczak
poniedziałek – piątek
7.30 – 16.30
Oddział 0 D
sala 218
II piętro budynek B

wychowawczynie:
Cecylia Banaszek
Jolanta Pasik
poniedziałek – piątek
8.00 – 17.00
Skrzaty

sala 116
II piętro budynek B

wychowawczyni:
Natalia Nowacka
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

Ramowy rozkład dnia dla oddziałów 5 i 6-letnich.

Harmonogram zajęć języka angielskiego

Harmonogram zajęć religii