Testy diagnozujące dla klas ósmych

Uwaga na zmiany w planie lekcji w klasach 4 – 8.
W dniach 24, 25 i 25 lutego 2021 uczniowie klas ósmych piszą szkolne testy diagnozujące z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. Arkusze zadań były tworzone przez naszych nauczycieli i zawierają te zagadnienia z podstawy programowej, które nauczyciele zrealizowali z uczniami. Zadania są dostosowane do zmian w wymaganiach egzaminacyjnych.
• 24 lutego 2021, środa – test z języka polskiego. Wejście do sal 7.45 – 8.00. Rozpoczęcie testu 8.15. Czas trwania 120 minut. Uczniowie z dostosowaniem formy egzaminu w postaci wydłużenia czasu 180 minut.
• 25 lutego 2021, czwartek – test z matematyki. Wejście do sal 7.45 – 8.00. Rozpoczęcie testu 8.15. Czas trwania 100 minut. Uczniowie z dostosowaniem formy egzaminu w postaci wydłużenia czasu 150 minut.
• 26 lutego 2021, piątek – test z języka angielskiego. Wejście do sal 7.45 – 8.00. Rozpoczęcie testu 8.15. Czas trwania 90 minut. Uczniowie z dostosowaniem formy egzaminu w postaci wydłużenia czasu 135 minut.

Uczniowie otrzymają oceny zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.
• Z testu diagnozującego z języka polskiego uczeń otrzyma dwie oceny:
I ocena dotyczy sprawdzenia umiejętności redagowania dłuższej formy wypowiedzi pisemnej (wypowiedź twórcza – opowiadanie lub wypowiedź argumentacyjna – rozprawka).
II ocena dotyczy odpowiedzi w części testowej – pytania zamknięte i krótkie pytania otwarte.
• W teście z matematyki ważne będzie zaprezentowanie przez ucznia samodzielności w posługiwaniu się ogólnymi umiejętności matematycznymi. Uczniowie zmierzą się z rozwiązywaniem zadań dotyczących wykorzystania matematyki na co dzień – zarówno stosowania wzorów i reguł, jak i logicznego myślenia oraz uporządkowanego działania. Z testu uczeń otrzyma dwie oceny: za umiejętność rozwiązywania zadań zamkniętych oraz zadań otwartych. Budowa testu (zadania otwarte i zamknięte) jest starannie przemyślana przez nauczyciela tak, by oswoić ucznia z formą majowego egzaminu kończącego jego edukację w szkole podstawowej. Zadania zamknięte to: wielokrotnego wyboru, prawda – fałsz, na dobieranie, rachunkowe, itp. Zadania zamknięte to: obliczeniowe, tworzenie strategii, na uzasadnienie, umożliwiające uczniowi przedstawienia toku jego myślenia logicznego.
• Z testu diagnozującego z języka angielskiego uczeń otrzyma dwie oceny:
I ocena dotyczy sprawdzenia umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem.
II ocena dotyczy sprawdzenia znajomości środków językowych i umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej.
Chcemy by uczniowie poznali zasady pisania właściwego egzaminu ósmoklasisty dlatego podczas testów diagnozujących stosujemy zasady obowiązujące na egzaminie.
1. Testy diagnozujące są obowiązkowe dla wszystkich uczniów klas ósmych. W przypadkach losowych usprawiedliwionych nieobecności wyznaczony zostanie termin dodatkowy.
2. Uczniowie piszą testy w salach wyznaczonych na egzamin ósmoklasisty. Informacje o salach przekazuje wychowawca klasy na zajęciach wychowawczych. Informacje będą również dostępne w szkole na tablicach informacyjnych oraz na drzwiach wejściowych do sal.
3. Obowiązuje strój galowy.
4. Wszystkich obowiązują procedury bezpieczeństwa zgodnie z Zasadami funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w ZSP w Halinowie w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19.
5. W przestrzeniach wspólnych (korytarze i hole, ciągi komunikacyjne) obowiązują maseczki.
6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych do sal. Zabezpieczone folią telefony komórkowe z dołączoną kartką z imieniem i nazwiskiem można zdeponować w sekretariacie szkoły w budynku C.
7. Każdy uczeń musi posiadać długopis z czarnym wkładem.
8. Uczeń może posiadać butelkę z napojem.
9. Po czasie przeznaczonym na test uczniowie opuszczają szkołę. W dni testów nie ma lekcji wynikających z planu zajęć.

Egzamin próbny – 15, 16, 17 marca 2021

Jeżeli warunki pandemii pozwolą to planujemy przeprowadzić próbne egzaminy ósmoklasistów. Arkusze przygotowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną pozwolą nauczycielom, uczniom i rodzicom określić przygotowanie uczniów do egzaminu. W arkuszach mogą zdarzyć się zadania, których zagadnienia jeszcze nie zostały omówione na lekcjach. Wyniki egzaminu będą miały charakter informacyjny i nie będą podstawą do wystawiania ocen.
.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.6/10 (9 votes cast)
Testy diagnozujące dla klas ósmych, 6.6 out of 10 based on 9 ratingsPowrót do strony głównej