Rekrutacja do przedszkola i do klas pierwszych

Uwaga Rodzice. Od 8 marca rusza rekrutacja do przedszkola. Od lutego rekrutujemy uczniów z obwodu szkoły do klas pierwszych.
Szczegółowe informacje dotyczące terminów czynności w rekrutacji zawiera

Zarządzenie Nr 16.2021 Burmistrza Halinowa z dnia 29 stycznia 2021 r. – załącznik 1 i załącznik 2.

Obserwujmy zakładki z prawego menu. Tam zamieszczamy informacje o wszystkich rekrutacjach: przedszkole, szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa.

Które dzieci idą do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022?

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (rok urodzenia 2014) oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. (rok urodzenia 2015)

Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko sześcioletnie jeżeli dziecko:

  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 prawa oświatowego oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Dziecko sześcioletnie, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
  • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
  • informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 prawa oświatowego.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.7/10 (3 votes cast)
Rekrutacja do przedszkola i do klas pierwszych, 8.7 out of 10 based on 3 ratingsPowrót do strony głównej