Rekrutacja do przedszkolaW Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie przeprowadzono rekrutację do jednostek:

 • Przedszkole w Halinowie
 • Miejskie Przedszkole w Hipolitowie
 • Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Halinowie

W wyniku rekrutacji oraz kontynuacji wychowania przedszkolnego wszystkie wymienione wyżej jednostki przyjęły łącznie 430 dzieci.

W Przedszkolu w Halinowie planujemy utworzyć:

 • jedną grupę trzylatków
 • jedną grupę czterolatków
 • dwie grupy pięciolatków
 • jedną grupę sześciolatków
W Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole w Halinowie planujemy utworzyć:

 • dwie grupy pięciolatków
 • trzy grupy sześciolatków
W Miejskim Przedszkolu w Hipolitowie planujemy utworzyć:

 • cztery grupy trzylatków
 • trzy grupy czterolatków
 • jedną grupę pięciolatków i sześciolatków
Skład grup kontynuujących wychowanie przedszkolne nie ulega zmianie. Przy tworzeniu nowych grup trzylatków w Miejskim Przedszkolu w Hipolitowie chętnie uwzględnimy prośby rodziców. Prosimy o składanie w sekretariacie Zespołu wskazówek. Informacje o składach osobowych nowych grup udostępnimy w lipcu.

Dwa ostatnie dni sierpnia przeznaczymy na adaptację dla nowych dzieci. Szczegóły podamy w lipcu.