Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – rozporządzenie podpisane

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej —>>>

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.8/10 (12 votes cast)Ogłoszenie Szkoły Muzycznej

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. w Halinowie przyjmuje zapisy na rok szkolny 2020/21 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do nauki gry na instrumentach muzycznych oraz nauki śpiewu i tańca.
tel. 503 – 808 – 415.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.1/10 (11 votes cast)dzdz2020


Z okazji Dnia Dziecka zajęcia zdalne zaplanowane są na świeżym powietrzu. Uczniowie będą obserwować zjawiska fizyczne, chemiczne, przyrodnicze, a także oglądać otoczenie oczami matematyka, plastyka i szeroko rozumianego humanisty. Niech chwila zadumy z dala od komputera przewietrzy umysły naszych pociech.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.4/10 (17 votes cast)Konsultacje i zajęcia opiekuńcze

Od 1 do do 7 czerwca uruchamiamy konsultacje dla uczniów klas 4 – 8. Celem konsultacji jest stworzenie możliwości wyjaśnienia uczniom trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji rocznej.

Konsultacje odbywają się w terminach zajęć lekcyjnych zgodnie z planem lekcji. W konsultacjach może uczestniczyć maksymalnie 12 uczniów dlatego udział należy uzgodnić bezpośrednio z nauczycielem przedmiotu. Wszystkie konsultacje odbywają się w jednej sali przeznaczonej dla danej klasy.
Przydział sal na konsultacje.

Uczeń, który będzie korzystał z konsultacji wchodzi do szkoły wejściem w budynku C lub A, dezynfekuje ręce i kieruje się bezpośrednio do wyznaczonej sali. Wszyscy uczniowie biorący udział w konsultacjach są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania procedur organizacji konsultacji, a także wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Po konsultacjach uczeń opuszcza budynek i teren szkolny. Obecność ucznia na konsultacjach jest odnotowywana w dzienniku jako zwykła obecność w szkole. Rodzic ma możliwość sprawdzenia czy jego dziecko uczestniczyło w konsultacjach.

Dzieci z klas 1 – 3 mogą kolejny tydzień korzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych. Chęć udziału dzieci z klas 1 – 3 w zajęciach rodzic zgłasza wychowawcy klasy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Wszyscy uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dla czytelników podczas pandemii:
poniedziałek : 9.00-11.00
wtorek: 11.00- 13.00
środa: 9.00- 11.00
czwartek: 9.00- 11.00
piątek: 9.00- 11.00.

Zasady pracy biblioteki w ZSP w Halinowie w okresie stanu epidemii

Od 18 maja 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

Zarządzenie 113.05.2019.2021 wprowadzające procedury 1., 2., 3.
1. Procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych.
2. Procedura organizacji zajęć i konsultacji w szkole podstawowej.
3. Procedura zapewnienie bezpieczeństwa w bibliotece.
Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia „Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”

Rodzice i uczniowie klas ósmych otrzymali przez dziennik elektroniczny od wychowawców klas informację o harmonogramie konsultacji.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.9/10 (16 votes cast)Nowe terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Informacja ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej – 19 maja 2020.
Nowe terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.6/10 (11 votes cast)100 LAT na 100 LAT JPII

18.05. przeżywaliśmy setną rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II. Wielki w swoim Człowieczeństwie, Wielki w swoim Powołaniu, Wielki w Kapłaństwie i Wielki jako Papież. Pamięć o ludziach takiej miary nie ginie lecz trwa tak, jak trwa miłość do naszego Papieża. Uczniowie: Zuzia Zdun kl. 5a, Gabysia Foryś, Julia Pietrzak kl 5e, Alicja Buta, Martyna Szydłowska, Maja Wiertlewska klasa kl.5f, Antosia Andrusiak, Rafał Ruciński, Karol Ruciński kl. 5d, Zosia Czyżewska kl. 6d, Wiktor Sawicki, Aleksander Wiśniewski kl. 6c, Hubert Pałubiński kl. 6d – by uczcić 100 lat JP wykonali wspaniałe torty – takie prawdziwe i wykonane techniką plastyczną. Oto one. Jest co podziwiać i ślinka cieknie. Brawa i gratulacje dla Was.
Maria Lipiec

Wiecej »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.9/10 (7 votes cast)Strona 3 z 36012345678910...20304050...360