Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego

Dnia 10 września 2013 roku nasi gimnazjaliści mogli w praktyce wykorzystać wiadomości, które nabyli na lekcjach wos-u. W naszej szkole odbyły się wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Wybory przeprowadzone zostały zgodnie z demokratycznymi zasadami. Każdy z uczniów miał okazję poznać reguły zachowania podczas wyborów oraz procedurę oddawania głosów. Po podpisaniu listy obecności uczniowie otrzymywali kartę do głosowania, na której zaznaczali nazwiska trzech nauczycieli, których widzieliby w roli opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Swoje „głosy” wrzucali do urny.

Wiecej »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.1/10 (13 votes cast)Witamy nowy rok szkolny 2013/2014

2 września uczniowie naszej szkoły uroczyście rozpoczęli nowy rok szkolny 2013/2014. Pani dyrektor serdecznie powitała wszystkich zebranych po dwumiesięcznym okresie błogiego lenistwa. Następnie przedstawiła kalendarz wydarzeń na bieżący rok szkolny, przypomniała uczniom również, że nadszedł czas wytężonej pracy oraz zachęcała do wysiłku i systematycznej pracy, aby jak najlepiej wykorzystać swoje możliwości.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.9/10 (15 votes cast)Klasy I-III zakończyły udział w projekcie Dziecięca Akademia Przyszłości

Logo

Projektem Dziecięca Akademia Przyszłości realizowanym w ramach wyrównywania szans edukacyjnych zostało objętych 24 uczniów klas młodszych. Zajęcia obejmowały naukę języka angielskiego, posługiwania się technologiami informatycznymi, poszerzały wiadomości matematyczno-przyrodnicze dzieci, rozwijały ich sprawność fizyczną i uczyły współdziałania w grupie oraz radzenia sobie z problemami. Nauczyciele prowadzący bardzo angażowali się w atrakcyjne przeprowadzenie zajęć, stosowali głównie metody aktywizujące, uczyli poprzez zabawę, wykorzystywali nowoczesne techniki multimedialne.
W ramach projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne : gry i książki edukacyjne, przybory matematyczne i sportowe – w sumie 56 pozycji, dzięki którym w znacznym stopniu można było urozmaicić i wzbogacić przebieg zajęć.
Zorganizowane zostały także cztery wycieczki:

Wiecej »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.9/10 (18 votes cast)I my tam byliśmy…

Dnia 15 maja 2013 r. uczniowie naszej szkoły: Wojciech Woronowicz i Wiktor Sado – laureaci Ogólnopolskiego Konkursu – Liga Zadaniowa pod opieką nauczyciela informatyki – pana Dariusza Baja udali się do Warszawy na uroczyste zakończenie konkursu. Lekko spóźnieni, trafili w końcu do siedziby Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, gdzie wśród blasku fleszy nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i nagród. Serdecznie gratulujemy laureatom!

Wiecej »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.4/10 (15 votes cast)Sprawozdanie z programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”

Program „Klub Bezpiecznego Puchatka” realizowany był przez klasy pierwsze w roku szkolnym 2011/2012. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Halinowie przystąpili do niego po raz pierwszy.Głównym celem programu było wdrożenie uczniów klas pierwszych do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy.
Pierwszym etapem tego uczestnictwa było rozwiązanie ogólnopolskiego testu bezpieczeństwa. Do tego zadania podeszło 95% pierwszoklasistów.

Wiecej »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.6/10 (14 votes cast)Europejskie podróże gimnazjalistów

Od kilku lat w gimnazjum działa Szkolny Klub Europejski, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o Europie, kształtowanie świadomości europejskiej wśród młodzieży oraz poznawanie struktur unijnych.
I właśnie młodzież działająca w klubie miała okazję udać się w taką europejską podróż w dniach 1-7 czerwca 2013. Grupą młodzieży opiekowały się panie Krystyna Tulewicz, Danuta Standziak i Milena Chróścik.
Pierwszy dzień gimnazjaliści spędzili w Amsterdamie, zwanym Wenecją Północy. Miasto zabytków, bogatych ogrodów botanicznych a przede wszystkim kanałów, które powstały w przeważającej części w XVII wieku. Tu mieszkali i tworzyli pisarze, poeci i najsłynniejszy twórca tego miejsca – mistrz Rembrandt.

Wiecej »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.8/10 (23 votes cast)