„Przemoc jest orężem ludzi słabych”

Izaak Asimov

W dniach 28-30 października br. odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne oraz happening w celu przeciwdziałania agresji. „Przemoc jest orężem ludzi słabych” – hasło to przyświecało uczniom klas I i II gimnazjum, którzy układali bajki i limeryki na temat złych skutków używania przemocy zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Dzięki kreatywności naszych uczniów powstały interesujące plakaty. Gimnazjaliści przygotowywali scenki rodzajowe pokazujące różne sytuacje użycia przemocy m.in. w domu, w szkole, na ulicy. Rozważali dylematy moralne, wskazując pozytywne i negatywne skutki zastosowania przemocy. Pokazywali alternatywne sposoby rozwiązywania problemów, wskazywali osoby i instytucje, które potrafią i mogą pomóc ofiarom przemocy.

Wiecej »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.2/10 (19 votes cast)Obchody Dnia Papieskiego w naszej szkole

Z okazji obchodów Dnia Papieskiego uczniowie naszej szkoły działający w wolontariacie przygotowali dla gimnazjalistów akademię poświęconą Papieżowi, ponieważ to właśnie On jest patronem naszego Klubu Ośmiu. Wolontariusze przedstawili swoim kolegom najważniejsze wydarzenia z pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Gimnazjaliści obejrzeli również prezentację multimedialną, wykonaną przez ucznia klasy IIb – Wiktora Sado. Dzięki niej przypomnieliśmy sobie najważniejsze słowa Jana Pawła II skierowane do nas Polaków, ale też mogliśmy zobaczyć Jana Pawła II podczas wizyt w różnych państwach.
Patrycja Beczek zaśpiewała wraz z chórem piosenkę „Strumień”, która powstała dzięki skomponowaniu muzyki przez Piotra Rubika do wiersza Karola Wojtyły pt. „Źródło”. Na koniec zaś wszyscy razem zaśpiewaliśmy ulubioną pieśń Papieża pt. „Barka”.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.4/10 (19 votes cast)O szkole na wesoło

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie pod opieką pani Marii Raciborskiej i pani Grażyny Słumińskiej przygotowali występ szkolnego kabareciku.
Młodzież przedstawiła zabawny skecz o życiu gimnazjalistów wzbogacony fragmentami znanych piosenek. Przygotowano także pokaz „pomocy szkolnych” niezbędnych w procesie nauczania i wychowania, m. in różowe okulary, młotki do wbijania wiedzy oraz dyby dla niesfornych uczniów. Na zakończenie mogliśmy wysłuchać monologu współczesnego Hamleta pt. „Wejść albo nie wejść”.

Wiecej »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.4/10 (11 votes cast)Projekt edukacyjny „MOJA PRZYSZŁOŚĆ” w Gimnazjum w Halinowie

Od 1 października 2014 r. w naszym gimnazjum realizowany jest projekt edukacyjny „Moja przyszłość”. Ma on na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkoły o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pn. „Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia”, stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu jest twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo – lekcyjnych. Organizacja zajęć przewiduje wykonywanie eksperymentów, doświadczeń, badań, zabaw dydaktycznych i wycieczek. Dodatkową zaletą projektu jest udzielenie młodzieży wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Wiecej »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.4/10 (24 votes cast)Spotkanie Kapituły Klubów Ośmiu

Do działania w wolontariacie naszych gimnazjalistów zachęcać nie trzeba – zawsze są oni gotowi nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. Wolontariusze naszego gimnazjum zrzeszeni są w Klubie Ośmiu przy Fundacji „Świat na Tak”. 7 października br. Fundacja „Świat na Tak” zorganizowała spotkanie opiekunów i wolontariuszy działających w Klubach Ośmiu. Oczywiście nie mogło zabraknąć tam naszych przedstawicieli, którzy udali się na spotkanie pod opieką p. Anny Kacprzak.

Wiecej »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.3/10 (17 votes cast)Międzyszkolny Konkurs Pieśni Powstania Warszawskiego

zorganizowany pod honorowym patronatem Burmistrza Halinowa
– Pana Adama Ciszkowskiego

Zwieńczeniem uroczystości upamiętniających bohaterstwo uczestników Powstania Warszawskiego obchodzonych w naszej szkole był Międzyszkolny Konkurs Pieśni Powstania Warszawskiego zorganizowany pod honorowym patronatem Burmistrza Halinowa – Pana Adama Ciszkowskiego. Przystąpiło do niego pięć szkół gimnazjalnych: Gimnazjum z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Okuniewa, Gimnazjum Nr 3 z Zespołu Szkół Nr 2 z Sulejówka, Gimnazjum Nr 1 z Zespołu Szkół z Sulejówka, Gimnazjum im. K. Wojtyły z Zespołu Szkół z Huty Mińskiej oraz nasze halinowskie gimnazjum. Występom bacznie przyglądali się jurorzy w następującym składzie:

Wiecej »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.2/10 (27 votes cast)