Stołówka szkolnaRok szkolny 2018/2019
Obiady w szkole przygotowywane są na miejscu przez firmę:
Usługi Gastronomiczno-Turystyczne
Romana Woźnica
05 – 079 Okuniew

Klauzula informacyjna firmy Usługi Gastronomiczno-Turystyczne Romana Woźnica —>>>

Cena obiadu szkolnego w abonamencie miesięcznym:
Zupa – 1,00 zł
II danie – 5,50 zł
Kompot – 0,50 zł.

Cena obiadu szkolnego przy zakupie jednorazowym:
Zupa – 1,50 zł
II danie – 6,00 zł
Kompot – 0,50zł

Jadłospis w czerwcu 2019

W szkole funkcjonują dwie stołówki prowadzone przez tą samą firmę. Z obu stołówek mogą korzystać uczniowie i pracownicy naszej szkoły.

Ze stołówki na terenie szkoły podstawowej korzystają:
11.30 – 11.45 – uczniowie klas I – III
12.30 – 12.45 – uczniowie klas IV – VIII.

Ze stołówki na terenie gimnazjum korzystają uczniowie klas IV – VIII oraz uczniowie gimnazjum w czasie przerw obiadowych:
11.30 – 11.45
12.30 – 12.45

W czasie przerw międzylekcyjnych nad bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele dyżurujący.