Oddziały przedszkolne „zerowe”Rok szkolny 2019/2020

Wszystkie dzieci sześcioletnie realizują w godzinach 8.00 – 13.00
obowiązkowy program rocznego przygotowania przedszkolnego.
Obowiązkiem rodzica jest zapewnienie systematycznego i punktualnego uczestnictwa dziecka w obowiązkowych zajęciach. Roczne przygotowanie przedszkolne przygotowuje dzieci do szkoły i jest niezbędne do równego startu do dalszej edukacji.

Oddział 0 A
Wychowawczynie:
Małgorzata Ładno
Katarzyna Piekut
sala 20

Plan zajęć:
codziennie 7.30 – 16.30

m_ladno k_piekut
Oddział 0 B
Wychowawczynie:
Agnieszka Bondyra
Katarzyna Chmielewska
sala 217

Plan zajęć:
codziennie 7.00 – 16.00

a_bondyra k_chmielewska
Oddział 0 C
Wychowawczynie:
Katarzyna Chmielewska
Beata Gójska
sala 219

Plan zajęć:
codziennie 7.30 – 16.30

k_chmielewska b_gojska
Oddział 0 D
Wychowawczynie:
Joanna Jerzak
Edyta Lesińska
sala 218

Plan zajęć:
codziennie 8.00 – 17.00

J.Jerzak e_lesinska
Język angielski

Marta
Woźnica

m_woznica male Religia

Agnieszka
Wesołowska

Agnieszka Wesołowska