Oddziały przedszkolne „zerowe”Rok szkolny 2017/2018

0A
Wychowawca
Monika
Koprowicz-Waszczuk
sala 20
monika_kw
0B
Wychowawca
Joanna
Szczepańska
sala 215
j_szczepanska
0C
Wychowawca
Beata
Gójska
sala 219
b_gojska
0D
Wychowawca
Dorota
Płoszaj
sala 217
d_ploszaj
Niezapominajki
Wychowawca
Luiza
Błaszczak
sala 7
l_blaszczak

Wszystkie dzieci sześcioletnie realizują w godzinach 8.00 – 13.00
obowiązkowy program rocznego przygotowania przedszkolnego.
Obowiązkiem rodzica jest zapewnienie systematycznego i punktualnego uczestnictwa dziecka w obowiązkowych zajęciach. Roczne przygotowanie przedszkolne przygotowuje dzieci do szkoły i jest niezbędne do równego startu do dalszej edukacji.