Oddziały przedszkolne „zerowe”Rok szkolny 2020/2021

Wszystkie dzieci sześcioletnie realizują w godzinach 8.00 – 13.00
obowiązkowy program rocznego przygotowania przedszkolnego.
Obowiązkiem rodzica jest zapewnienie systematycznego i punktualnego uczestnictwa dziecka w obowiązkowych zajęciach. Roczne przygotowanie przedszkolne przygotowuje dzieci do szkoły i jest niezbędne do równego startu do dalszej edukacji.

Oddział 0 A
Wychowawczynie:
Joanna Antosz
Katarzyna Damętka
budynek B I piętro
sala 116
Godziny pracy grupy:
od 7.30
Oddział 0 B
Wychowawczynie:
Luiza Błaszczak
Beata Domańska
budynek B II piętro
sala 215
Godziny pracy grupy:
od 7.30
Oddział 0 C
Wychowawczynie:
Agnieszka Zarzycka
Luiza Błaszczak
budynek B II piętro
sala 216
Godziny pracy grupy:
od 8.00
Oddział 0 D
Wychowawczynie:
Cecylia Banaszek
Jolanta Pasik
budynek B II piętro
sala 217
Godziny pracy grupy:
od 7.00
Skrzaty
Wychowawczyni:
Natalia Nowacka
budynek B I piętro
sala 117
Godziny pracy grupy:
od 7.30
Wychowanie przedszkolne
Cecylia Banaszek
c_banaszek (Copy) Wychowanie przedszkolne
Luiza Błaszczak
l_blaszczak Wychowanie przedszkolne
Beata Domańska
b_domanska (Copy)
Wychowanie
przedszkolne

Natalia Nowacka
Natalia Nowacka Wychowanie przedszkolne
Jolanta Pasik
j_pasik (Copy) Wychowanie przedszkolne
Agnieszka
Zarzycka
a_zarzycka (Copy)
Religia
Agnieszka
Wesołowska
Agnieszka Wesołowska Język angielski
Marta
Woźnica
m_woznica male