Kalendarz roku szkolnego 2021/2022Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2021 r

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe – 31 stycznia – 13 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty – 24, 25, 26 maja 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie – 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych – zaopiniowane pozytywnie przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

  1. 12 listopada 2021 – piątek po Święcie Niepodległości
  2. 7 stycznia 2022 – piątek po święcie Trzech Króli
  3. 25 marca 2022 – ostatni dzień rekolekcji wielkopostnych
  4. 2 maja 2022 – poniedziałek pomiędzy 1 i 3 maja
  5. 24 maja 2022 – I dzień – egzamin ośmioklasisty
  6. 25 maja 2022 – II dzień – egzamin ośmioklasisty
  7. 26 maja 2022 – III dzień – egzamin ośmioklasisty
  8. 17 czerwca 2022 – piątek po Bożym Ciele

 

Na podstawie § 5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DZ. U. z 2017 poz. 1603). W te dni szkoła jest zobowiązana zorganizować zajęcia opiekuńcze.