WychowawcyRok szkolny 2018/2019

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa IA
Monika Janusz
m_janusz
Klasa IB
Anna Przybysz
A.Przybysz
Klasa IC
Joanna Gójska
J.Gojska
Klasa ID
Joanna Szczepańska
j_szczepanska
Klasa IE
Elżbieta Rokicka
E.Rokicka
Klasa IIA
Ewa Kupiec
E.Kupiec
Klasa IIB
Justyna Mirosz
J.Mirosz
Klasa IIC
Barbara Kosowska
B_kosowska 2019
Klasa IID
Iwona Napiórkowska
i_napiorkowska
Klasa IIE
Iwona Wojtaszek
I.Wojtaszek
Klasa IIIA
Katarzyna Świerczyńska
K_swierczynska
Klasa IIIB
Beata
Fruba
B_fruba
Klasa IIIC
Elżbieta
Jerzak
J_jerzak
Klasa IIID
Agnieszka
Podbielska
A_podbielska
Język angielski:
Anna Dziobak
Kamila Zbiciak
Religia:
ks. P. Połomski
Hanna Kulesza
Ewa Szulim

Klasy IV – VIII

Klasa IVA
Małgorzata Kuriata
M_kuriata
Klasa IVB
Renata Jasińska
R_Jasinska
Klasa IVC
Krzysztof Sowiński
K_sowinski
Klasa IVD
Wioletta Augustyniak
W_Augustyniak
Klasa IVE
Magdalena Lesiak
M_Lesiak
Klasa IVF
Beata Grynfelder
b_grynfelder
Klasa VA
Małgorzata Saniewska
M_Saniewska
Klasa VB
Agata Sokołowska
A_Sokolowska
Klasa VC
Dorota Bębnowicz
D_bebnowicz
Klasa VD
Agata Kalita-Babis
A_Kalita
Klasa VE
Marta Zakrzewska
M_zakrzewska
Klasa VF
Jadwiga Siwek
J.Siwek
Klasa VG
Przemysław Jurewicz
P.Jurewicz
Klasa VIA
Karol Trojniel
K.Trojniel_2
Klasa VIB
Kamila Sielecka
K.Sielecka
Klasa VIC
Agnieszka Kupiec
a_kupiec
Klasa VID
Renata Parobczak
r_parobczak
Klasa VIIA
Milena Chróścik
M_chroscik
Klasa VIIB
Norbert Skurski
n_skurski
Klasa VIIC
Małgorzata Podolak
M.Podolak
Klasa VIID
Magdalena Rudnik
m_rudnik
Klasa VIIIA
Anna Mazur
A_Mazur
Klasa VIIIB
Iwona Wierzbicka
i_wierzbicka
Klasa VIIIC
Monika Rzążewska
m_rzazewska
Klasa VIIID
Anna Ludwiniak
a_ludwiniak